windmolens op zee

Klimaat en energie

Ecologiesteun: subsidies voor groene en energie-efficiënte investeringen

Wil je je plannen aftoetsen? Duid aan waarvoor je advies wil en krijg feedback van een VLAIO bedrijfsadviseur.

Van warmtepomp tot elektrificatie

Jouw bedrijf kan op verschillende manieren energie besparen én je kan hier subsidies voor krijgen. Kies bijvoorbeeld voor een groene technologie zoals een warmtepomp of zonneboiler. Zet in op waterstof, biogas, geothermie, sluit aan op een warmtenet, of kies voor duurzame elektrische (i.p.v. fossiele) technieken.  

Je kan ook energie besparen door in te zetten op energie-efficiëntie. De eerste stap naar duurzamer energieverbruik is immers minder energieverbruik. Dat kan bijvoorbeeld door aanpassingen te doen aan je productieproces of door restwarmte te recupereren.  

Subsidies energiebesparing bedrijven 

Welke subsidie voor jouw bedrijf geschikt is, hangt af van je investering. We raden aan om in je zoektocht naar subsidies te starten bij de ecologiepremie+.   

Ecologiepremie+

De kans is groot dat de technologie waar jouw onderneming in wil investeren gesubsidieerd wordt door de ecologiepremie+. Alle technologieën die door de ecologiepremie+ gesubsidieerd worden, vind je in deze lijst.
De technologieën die momenteel in aanmerking komen, houden verband met de thema’s koeling, transport, verlichting, warmte, water en diverse.

De steun bedraagt 15 tot 55% op de ecologische meerkosten van de essentiële investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming.

Opgelet: 

  • Niet elke technologie die tot vergroening of energiebesparing leidt, staat in de lijst.
  • Grote ondernemingen kunnen niet elke technologie uit de lijst aanvragen.
  • Vzw's zijn uitgesloten van de ecologiepremie+.

GREEN investeringssteun

Niet elke technologie die tot vergroening of energiebesparing leidt, staat in de lijst van ecologiepremie+. Heb je een andere technologie voor ogen? Check dan of je in aanmerking komt voor de GREEN investeringssteun. Deze subsidie steunt investeringen in groene technologieën om te verwarmen of te koelen, elektrificatie of energie-efficiëntie.   

De totale projectkosten om je investering te realiseren moeten minimum € 50.000 bedragen. De steun bedraagt 20 tot 40% op de ecologische meerkost.

In tegenstelling tot ecologiepremie+, komen vzw's wél in aanmerking voor GREEN investeringssteun, op voorwaarde dat ze economische activiteiten uitoefenen en hun hoofdactiviteit voorkomt op de GREEN NACE-codelijst.

Strategische ecologiesteun voor grote investeringen

Strategische ecologiesteun is een subsidie voor grote ecologische investeringen (min. € 3 miljoen aanvaarde investeringen) die door het bedrijfsspecifieke karakter niet gestandaardiseerd kunnen worden. 

De steun bedraagt 20 tot 40% op de ecologische meerkosten van de in de aanmerking komende investeringscomponenten naargelang de technologie en de grootte van de onderneming. De ecologiesteun geldt niet voor land- en tuinbouw, openbare besturen en vzw's. 

Vraag het ons 

Weet je niet of jouw energiebesparende investering in aanmerking komt voor VLAIO subsidies? Vraag gratis advies bij een VLAIO bedrijfsadviseur.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: