windmolens op zee

Klimaat en energie

Andere financiële steun  voor ecologische investeringen

Kmo-groeisubsidie 

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van hun eigen groeitraject. Ben je van plan om met jouw bedrijf een nieuwe strategie uit te rollen? Ga je nieuwe producten lanceren of ga je nieuwe markten verkennen? Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid immers de strategische kennis die je nodig hebt om van dergelijke heroriënteringen een succes te maken.  De wijze waarop je de kennis in huis haalt kies je zelf. Je kan ervoor kiezen om samen te werken met een strategische consultant of je kan iemand aanwerven. Ook een combinatie van beide is mogelijk. 

Lees meer over de kmo-groeisubsidie.

Tijdelijk steun in het kader van de energiecrisis

Energiesteun 2 voor zware energie-uitgaven in eerste kwartaal 2023

Ondernemingen die in het eerste kwartaal van  2023 nog steeds geconfronteerd werden met stijgende energie-uitgaven die het gevolg zijn van de Oekraïnecrisis, kunnen vermoedelijk vanaf eind april 2023 financiële steun aanvragen. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement. Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen.

Hier vind je alle info over de VLAIO energiesteun.

Overbruggingslening voor bedrijven met liquiditeitsproblemen

Met de overbruggingslening wil de Vlaamse Regering een aangepast financieringssysteem opzetten om bedrijven te ondersteunen in hun acute liquiditeitsproblemen, voor zover deze het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en voortvloeien uit stijgende kosten inzake energie en, meer algemeen, de toename van het algehele prijsniveau. Het maximale te ontlenen bedrag is € 2 miljoen, beperkt tot 15% van de gemiddelde jaaromzet van 3 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag. 

De overbruggingslening in het kader van de energiecrisis kan je aanvragen tot 15 december 2023 of tot de middelen zijn uitgeput. Ontdek hier deze steunmaatregel.

Steun voor zonnepanelen

Voor het installeren van zonnepanelen (PV-systemen) bestaan een reeks steunmaatregelen. Hieronder een overzicht voor ondernemers:

Via de energienetbeheerder 

Investeer je als ondernemer in zonnepanelen (met een omvormervermogen tot 10 kVA)? Dan bestaat er steun via de energienetbeheerder Fluvius. Deze eenmalige premie bedraagt maximum € 750. Belangrijk om weten is dat de premie enkel wordt toegekend voor bestaande gebouwen in het Vlaamse Gewest die aangesloten werden op het distributienet vóór 1 januari 2014, of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend. Via de maatregel energiepremies voor ondernemingen houden we je op de hoogte van wijzigingen in deze energiepremies.

Fiscaal voordeel 

Voor bepaalde investeringen kan je investeringsaftrek toepassen. Je investeringen moeten wel geactiveerd zijn op de balans en op minstens 3 jaar afschrijfbaar zijn. Voor investeringen die worden uitgevoerd vanaf 1 januari 2023 geldt er een basisaftrek van 8% voor eenmanszaken en kleine vennootschappen.   

Via de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen kan je een investeringsaftrek verkrijgen van 20,5%. Om te kunnen genieten van deze verhoogde investeringsaftrek moeten deze investeringen opgenomen zijn in een bepaalde categorie, vermeld op een lijst. Investeringen in zonnepanelen (met of zonder opslagbatterij) kan je terugvinden in categorie 11 ‘Gebruik van hernieuwbare energie’. Bovendien moet er voor deze investeringen een attest bij de belastingaangifte worden toegevoegd dat je kan aanvragen via www.energiesparen.be/inleiding-formulier-verhoogde-investeringsaftrek. In geval deze investering zowel voor beroepsdoeleinden als voor privédoeleinden wordt gebruikt (bv. zonnepanelen op een woning die deels voor beroepsdoeleinden en deels als privéwoning wordt gebruikt) wordt zowel de verhoogde investeringsaftrek als de gewone investeringsaftrek enkel toegepast op het beroepsgedeelte van het investeringsbedrag.   

Call groene stroom van de Vlaamse overheid 

Via de Call groene stroom van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kunnen zowel zelfstandigen als vennootschappen die investeren in nieuwe zonnepanelen (PV-installaties met omvormervermogen vanaf 25kW) een subsidie verkrijgen. 

Enkel nieuwe installaties waaraan geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend komen voor steun in aanmerking. Je kan enkel steun aanvragen als een projectoproep openstaat. Ook in 2023 worden er 3 oproepen voorzien. Alle informatie kan je terugvinden in deze maatregel in de Subsidiedatabank: Investeringssteun voor zonnepanelen en windturbines (Call groene stroom). We houden je op de hoogte via de gratis nieuwsbrief van de subsidiedatabank

Andere Vlaamse, Federale en Europese steunmaatregelen 

Er zijn verschillende financiële steunmaatregelen beschikbaar voor de energie- en klimaattransitie, waaronder onder andere subsidies via Europese programma’s of investeringen van oa. PMV. Voor informatie over Europese programma’s kan je contact opnemen met NCP Flanders

CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Heb jij een innovatief idee voor een efficiëntere energieopslag? Of een ingenieuze oplossing voor klimaatneutrale voedselproductie? Maar ontbreek je nog bepaalde kennis en expertise om dit te realiseren? CrossRoads Vlaanderen-Nederland helpt je met het vinden van een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties die bijdragen aan een duurzaam gebruik van energie. Raadpleeg de website voor meer informatie.

Op zoek naar andere steunmaatregelen rond duurzame energie? 

Raadpleeg de meest recente opportuniteiten via onze subsidiedatabank.