Vervolgstappen

De opvolging van COOCK-projecten is in hoofdzaak gericht op de resultaten. Het is de bedoeling om aan de hand van leverbaarheden en succesindicatoren (kpi’s) het verloop/succes van de projectuitvoering te kunnen meten. 

 • 1

  In het geval van een positieve beslissing wordt een overeenkomst opgemaakt tussen het Hermesfonds en de projectaanvrager(s).

  Om de overeenkomst tussen het agentschap (optredend voor het Hermesfonds ) en de aanvragers onmiddellijk tot stand te doen komen na de beslissing, wordt een wijziging doorgevoerd aan de verklaring die de rechtsgeldig vertegenwoordiger (of de gemandateerde indiener) ondertekent bij de digitale indiening.  Dit is van toepassing voor alle (mede)aanvragers. 

  Bij de indiening van een ondertekende projectaanvraag, aanvaardt de begunstigde:

  1. De Algemene Voorwaarden Innovatiesteun en, 
  2. De Programma Specifieke Voorwaarden 

  De overeenkomst tussen de partijen en het Hermesfonds komt tot stand op de beslissingsdatum van de subsidietoekenning, tenzij de begunstigde binnen één maand na verzending van de beslissing tot subsidietoekenning kenbaar maakt het project niet te starten.

  Indien er meerdere partijen zijn, stellen zij onderling een samenwerkingsovereenkomst op die de praktische samenwerking regelt, evenals de afspraken inzake de eigendom en valorisatie van de projectresultaten. De samenwerkingsovereenkomst dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het agentschap.

 • 2

  Voor de verslaggeving verwachten we:

  • Verklaring die de goedkeuring en ondertekening van de reglementen van orde door de leden van de begeleidingsgroep aantoont.
  • Verslagen van de begeleidingsgroepvergaderingen.
  • Jaarlijks een voortgangsverslag met prestatietabel. Dit laat toe om na te gaan of het project verloopt zoals gepland.
  • Op het einde van het project: inhoudelijke en financiële verslaggeving.
 • 3

  De uitbetaling van de subsidie gebeurt in schijven van 25%, in principe om het jaar, na vervulling van de noodzakelijke voorwaarden.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

COOCK: coock@vlaio.be
Clusterbeleid: clusters@vlaio.be
CORNET-oproep: cornet@vlaio.be

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail