geel licht

Thematisch ICON-project artificiële intelligentie

Op dit moment kan je deze subsidie niet aanvragen

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor een thematisch ICON project Artificiële Intelligentie?

De aanvraagprocedure voor een thematisch ICON project Artificiële Intelligentie bestaat uit een verplichte vooraanmelding tegen woensdag 14 april 2021 en een indiening tegen vrijdag 20 augustus 2021. De beslissing wordt genomen op donderdag 16 december 2021.

Vrijblijvende voorbespreking

Voor de deadline voor de verplichte vooraanmelding van de projectvoorstellen wordt de mogelijkheid tot voorbespreking voorzien. Voorbesprekingen in dit stadium zijn vrijblijvend en worden enkel gehouden op expliciete vraag van consortia. Voorbesprekingen kunnen aangevraagd worden via ai-icon@vlaio.be.

Verplichte vooraanmelding

Projectaanvragen dienen verplicht vooraangemeld te worden tegen woensdag 14 april 2021. Gelieve hiervoor de voorziene template te gebruiken. VLAIO zal op basis van deze vooraanmelding consortia in een vroeg fase feedback geven. Projecten die ondertussen niet voorgaangemeld zijn kunnen niet meer ingediend worden.

Preselectie

Op basis van de verplichte vooraanmelding wordt een preselectie uitgevoerd. De evaluatiecriteria voor de preselectie bestaan uit (i) de aansluiting met de oproep en (ii) de ingeschatte kwaliteit van het projectvoorstel op basis van de vooraanmelding. Als resultaat van de preselectie worden projectvoorstellen gepreselecteerd voor een totale aangevraagde steun van maximaal drie keer het beschikbare budget. De beslissing van de preselectie wordt genomen op donderdag 20 mei 2021. In het kader van de preselectie kan er inhoudelijke feedback gegeven worden aan de consortia.

Indiening 

Projectaanvragen dienen ingediend te worden tegen vrijdag 20 augustus 2021.

Voor de opmaak van de projectbegroting dient de template van het kostenmodel (Excel-bestand) gebruikt te worden. De aanvraag wordt in het Engels opgesteld. 

Meer informatie over de indiening volgt later.

Evaluatie

In eerste instantie wordt de ontvankelijkheid van uw aanvraag nagegaan. VLAIO kan contact opnemen met de aanvrager(s) tijdens de ontvankelijkheidsanalyse ter vervollediging van de aanvraag. 

De aanvragen worden beoordeeld op basis van advies van externe deskundigen. Aanvragers krijgen de kans schriftelijk te reageren op het expertenadvies (rebuttal van max. 5 blz binnen 5 werkdagen).

Bovenop de typische evaluatiecriteria bedrijfssteun en ICON worden er twee extra evaluatiecriteria toegevoegd:

  1. de fit met de programmadoelstellingen, en
  2. het onderzoeksgehalte van het bedrijfsdeel.

Beslissing

Het beslissingscommité bij het Hermesfonds beslist over de steunbaarheid van de projecten, de selectie/ranking ervan, de omvang van de steun (aan toepasselijke steunpercentages), almede over de bijzondere voorwaarden en modaliteiten ervan. De beslissing is voorzien voor donderdag 16 december 2021.

Documenten

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail