Wijzigingen aan Investeringsaftrek

We hebben al eerder gemeld dat voor boekjaren vanaf 1 januari 2024 de definitie van kleine vennootschap werd aangepast. In principe wordt er gekeken naar twee boekjaren: wanneer er meer dan één van deze criteria wordt overschreden of niet meer wordt overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar. Hiervan wordt éénmalig afgeweken voor boekjaren die afsluiten na 31 december 2023. Voor één keer moet er enkel gekeken worden of de cijfers van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria overschrijden (zie Wet van 15 mei 2024, artikel 145 en de informatie over de Fiscale definitie op deze VLAIO pagina). 

1. De Wet van 12 mei 2024 houdende diverse fiscale bepalingen (1) werd ondertussen gepubliceerd (BS 29 mei 2024). Deze wet hervormt de investeringsaftrek (Hoofdstuk 1) en zal van toepassing zijn op vaste activa die vanaf 1 januari 2025 worden verkregen of tot stand gebracht. Zodra de vier investeringslijsten van de verhoogde thematische aftrek beschikbaar zijn brengen we je hiervan op de hoogte via deze nieuwsbrief. Een korte toelichting van deze hervorming kan je al vinden in deze maatregel. 2. Via het Bericht in verband met de investeringsaftrek (BS van 30 april 2024), worden jaarlijks de percentages bekendgemaakt. Zoals verwacht zijn de tarieven van de verhoogde aftrekken gedaald t.o.v. vorig jaar. De informatie werd reeds verwerkt in deze maatregel.

Via het Bericht in verband met de investeringsaftrek (BS van 30 april 2024), worden jaarlijks de percentages bekendgemaakt. Zoals verwacht zijn de tarieven van de verhoogde aftrekken gedaald t.o.v. vorig jaar. De informatie werd reeds verwerkt in deze maatregel.

Ondertussen kan je het Wetsontwerp (Parlementair Document 55K3865) raadplegen met de hervorming van de investeringsaftrek. Deze nieuwe regeling zal van toepassing zijn op vaste activa die vanaf 1 januari 2025 worden verkregen of tot stand gebracht. Er zal worden gewerkt met drie categorieën van investeringsaftrekken waarbij met vaste percentages: 1. Basisaftrek: van 10% voor zelfstandigen en kleine vennootschappen. Dit wordt verdubbeld tot 20% voor 'digitale vaste activa' (software en apparatuur ter ondersteuning van digitale betalings- en facturatiesystemen, digitale boekhoudsystemen, digitale CRM-systemen, digitale e-commerce platformsystemen en digitale systemen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie); 2. Verhoogde thematische aftrek: van 40% (zelfstandigen en kleine vennootschappen) en 30% (andere vennootschappen). Hiervoor zullen 4 lijsten met investeringen worden opgemaakt: 1. investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie, 2. investeringen in koolstofemissievrij vervoer, 3. milieuvriendelijke investeringen, 4. ondersteunende digitale investeringen (nl. investeringen die verwant zijn aan de drie voormelde investeringscategorieën). 3. Technologieaftrek: van 13,5% voor investeringen in octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor O&O. Dit wordt verhoogd tot 20,5% voor de gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen voor O&O. Zodra hierover nieuwe informatie beschikbaar is brengen we je op de hoogte via deze nieuwsbrief. 

Het Bericht in verband met de investeringsaftrek werd zopas in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2023 gepubliceerd. Via dit bericht worden jaarlijks de percentages bekendgemaakt. Deze informatie voor het aanslagjaar 2024 werd verwerkt in deze maatregel.