Wijzigingen aan Investeringsaftrek

Via het Bericht in verband met de investeringsaftrek worden jaarlijks de percentages bekendgemaakt. Deze informatie voor het aanslagjaar 2023 werd verwerkt in deze maatregel.
Gewijzigd op
Ondernemingen kunnen in 2022 een verhoogde investeringsaftrek van 35% toepassen voor koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens. De Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit werd intussen gepubliceerd. Meer informatie over de voorwaarden kan je raadplegen in de rubriek Vergroening vrachtwagens en tankinfrastructuur.
Gewijzigd op
Ondernemingen kunnen in 2022 een verhoogde investeringsaftrek toepassen voor investeringen in CO2-vrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor waterstof alsook voor investeringen in elektrische laadinfrastructuur voor CO2-vrije vrachtwagens. Het tarief wordt verhoogd met 21,5% tot 35% en daalt vervolgens geleidelijk om uiteindelijk 18,5 % te bedragen voor investeringen in 2026. Deze aftrek wordt voorzien in het 'Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit', dat je kan raadplegen op de kamer.be
Gewijzigd op
Via het Bericht in verband met de investeringsaftrek worden jaarlijks de percentages bekendgemaakt. Deze informatie voor het aanslagjaar 2022 werd verwerkt in deze maatregel.
Gewijzigd op
De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022. Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. De programmawet van 20 december 2020, die dit regelt, werd ondertussen gepubliceerd.
Gewijzigd op