Wijzigingen aan Investeringsaftrek

Via het Bericht in verband met de investeringsaftrek worden jaarlijks de percentages bekendgemaakt. Deze informatie voor het aanslagjaar 2022 werd verwerkt in deze maatregel.
Gewijzigd op
De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022. Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. De programmawet van 20 december 2020, die dit regelt, werd ondertussen gepubliceerd.
Gewijzigd op
De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022. Deze verhoogde investeringsaftrek is van toepassing, op eenmanszaken, vrije beroepen en op ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap. Deze verlenging kadert in een breed sociaal economisch steunpakket.
Gewijzigd op
Op 8 september verscheen er in het BS een nieuw 'Bericht in verband met de investeringsaftrek' ingevolge de verhoging van de investeringsaftrek tot 25% (op vaste activa die worden verkregen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020). Uit dit bericht blijkt dat de investeringsaftrek van 25% door natuurlijke personen en vennootschappen die voldoen aan de definitie van 'kleine vennootschap' ook kan worden toegepast voor de verwerving van octrooien, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen, digitale' investeringen én investeringen in beveiliging.
Gewijzigd op
Het formulier 275 U werd aangepast naar aanleiding van de verhoging van de investeringsaftrek tot 25% (op vaste activa die worden verkregen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020). Ook werd het tabblad 275 U in Biztax bijgewerkt. Meer informatie in het nieuwsbericht op financien.belgium.be/nl/Actueel/aangifte-venb-niet-inwoners-ven-aanpassing-formulier-275u. Uit dit aangepaste formulier '275 U' blijkt dat de investeringsaftrek van 25% ook kan worden toegepast voor de verwerving van octrooien, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen, en digitale' investeringen die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 (zie toelichting p. 2 en 3).
Gewijzigd op