Steun eventsector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 4 sep 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de eventsector
Voor wat
ondersteuning tijdens de coronacrisis
Subsidies, Leningen, Tijdelijke werkloosheid
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

De evenementsector werd zwaar getroffen door het coronavirus. Naast de meer algemene maatregelen zoals het Vlaams beschermingsmechanisme het Corona-overbruggingsrecht, het Overbruggingsrecht heropstartWaarborg coronacrisis (corona-uitbreiding) en Betalingsuitstel en garantieregeling ondernemingskredieten (coronacrisis), werden er voor deze sector ook verschillende specifieke maatregelen gecreëerd en andere maatregelen versoepeld.

Deze fiche geeft een overzicht van de meer specifieke steunmaatregelen waarop deze sector een beroep kan doen.

Voor een volledig overzicht kan je de filter coronavirus raadplegen. Ook via de filter financieren van de Subsidiedatabank kan je belangrijke financieringsmaatregelen terugvinden voor de ondersteuning in deze crisis (zoals o.m. de winwinlening en de Vlaamse Kredietbemiddelaar).

Coronalening

Om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van € 25.000 tot en met € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).

Eén van de voorwaarden om de lening te verkrijgen is dat je een effectieve tewerkstelling hebt van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019 ofwel een engagement om op zeer korte termijn deze tewerkstelling te realiseren. Voor ondernemers actief in zwaar getroffen sectoren zoals de eventsector moet voortaan slechts een effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten worden aangetoond en dit pas tegen 2021. 

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar)

Handelshuurlening

Als je door de federale maatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je bij VLAIO een lening krijgen voor de betaling van maximum 2 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Deze lening werd uitgebreid tot de eventsector.

Aanvragen kan tot 1 oktober.

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Handelshuurlening en op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening .

Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar.

Deze kredietvorm is bestemd voor kunstenaars en organisaties actief in de sectoren opgenomen in het kunstendecreet: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Herstel Cultuurkrediet.

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Organisatoren kunnen vanaf  7 september bij VLAIO een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen.

Meer informatie

Uitgebreide info over deze maatregel kan je raadplegen in de Subsidiedatabank Voorschot voor de organisatie van evenementen en op www.vlaio.be/voorschotevenementen.

Tijdelijke toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid

Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je  gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 december 2020, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen.

Een artistieke activiteit bestaat uit het creëren en/of het uitvoeren of vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een choreografie.

Een technische activiteit in de artistieke sector is een activiteit die wordt uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaat uit de medewerking aan:

  • de voorbereiding of de voorstelling van een creatief werk waaraan minstens één podiumartiest fysiek deelneemt of de opname van een dergelijk werk;
  • de voorbereiding of de voorstelling van een film;
  • de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
  • de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.
Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen in dit nieuwsbericht van de RVA en de Wet van 15 juli 2020 tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 augustus

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 augustus 2020 en dat geannuleerd werd. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona vanaf 1 september

Vanaf 1 september 2020 kunnen nog enkel volgende ondernemingen gebruik maken van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona' en dit tot 31 december 2020: 

  • De werkgevers waarbij gedurende het tweede kwartaal van 2020 ten minste 20% van alle arbeidsdagen tijdelijke werkloosheidsdagen wegens overmacht of economische redenen waren.( Het percentage van 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek economische oorzaken of tijdelijke werkloosheid overmacht corona moet aangetoond worden op het niveau van de juridische entiteit (het ondernemingsnummer).
  • De werkgevers die behoren tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen werd door de crisis. De minister maakte deze lijst zopas bekend. Het gaat o.m. over sectoren die tot de evenementensector behoren. 

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus).

Transitiesteun voor MICE-ondernemingen (West-Vlaanderen)

MICE-ondernemingen kunnen nog tot 15 september 2020 een subsidie aanvragen van maximaal € 3000 bij Provincie West-Vlaanderen om maatregelen op korte termijn te nemen die inspelen op de veiligheid, hygiëne en social distancing van werknemers / bezoekers / klanten. Ook maatregelen die op middellange termijn (2020-2021) de MICE-ondernemingen op een meer structurele en innovatieve manier ‘coronaproof’ maken komen ook in aanmerking.

Wie komt in aanmerking

Om in aanmerking te komen voldoe je aan volgende voorwaarden:

  • Je bent een MICE-onderneming. Je hoofdactiviteit is gerelateerd aan de organisatie van Meetings (vergaderingen), Incentives (belonings- en motivatiereizen), Conventions (congressen) en Exhibitions (beurzen).
  • Je bent een private rechtspersoon of eenmanszaak met een ondernemingsnummer met een tewerkstelling van minimaal 1 Voltijds Equivalent (kan ook de zelfstandig zaakvoerder zijn).
  • Je hebt als ondernemer je maatschappelijk zetel in West-Vlaanderen.
Wat komt in aanmerking

Je kan een subsidie aanvragen om maatregelen op korte termijn te nemen die inspelen op de veiligheid, hygiëne en social distancing van werknemers / bezoekers / klanten. Ook maatregelen die op middellange termijn (2020-2021) de MICE-ondernemingen op een meer structurele en innovatieve manier ‘coronaproof’ maken komen in aanmerking.

Omvang steun

De subsidie wordt verleend voor de infrastructurele kosten en de werkingskosten van het project. Personeelskosten komen niet in aanmerking. Kosten gemaakt vanaf 15 maart 2020 zijn subsidiabel.

De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de kosten die in het financieringsplan worden voorzien (inclusief btw) en bedraagt maximaal € 3.000.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 15 september 2020.

Meer informatie

Het volledige reglement en de aanvraagdocumenten kan je terugvinden op www.pomwvl.be/steun-voor-mice-ondernemingen.

Andere initiatieven

Ook de sector zelf neemt initiatieven om collega's te ondersteunen. 

LIVE2020

Vanaf 1 september kan er bij LIVE2020 steun worden aangevraagd. Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector, de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, ondersteunen. In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten, alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.

Meer in formatie in de maatregel Koning Boudewijnstichting (KBS).