Steun eventsector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 7 jan 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de eventsector
Voor wat
ondersteuning tijdens de coronacrisis
Subsidies, Leningen, Tijdelijke werkloosheid
steun varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

De evenementsector werd zwaar getroffen door het coronavirus. Naast de meer algemene maatregelen zoals het Vlaams beschermingsmechanisme 3 (steunperiode 16/11 t.e.m. 31/12/2020), het Corona-overbruggingsrecht en de Garantieregeling en betalingsuitstel ondernemingskredieten (coronacrisis) werden er voor deze sector ook verschillende specifieke maatregelen gecreëerd en andere maatregelen versoepeld.

Deze fiche geeft een overzicht van de meer specifieke steunmaatregelen waarop deze sector een beroep kan doen.

Voor een volledig overzicht kan je de filter coronavirus raadplegen. Ook via de filter financieren van de Subsidiedatabank kan je belangrijke financieringsmaatregelen terugvinden voor de ondersteuning in deze crisis (zoals o.m. de Winwinlening en de Vlaamse Kredietbemiddelaar).

Coronalening

Om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van € 25.000 tot en met € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).

Eén van de voorwaarden om de lening te verkrijgen is dat je een effectieve tewerkstelling hebt van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019 ofwel een engagement om op zeer korte termijn deze tewerkstelling te realiseren. Voor ondernemers actief in zwaar getroffen sectoren zoals de eventsector moet voortaan slechts een effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten worden aangetoond en dit pas tegen 2021. 

Aanvragen kan tot 15 april 2021.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar).

Handelshuurlening

Als je door de federale maatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je bij VLAIO een lening krijgen voor de betaling van maximum 4 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Deze lening werd uitgebreid tot de eventsector en sinds 4 januari 2021 zijn er ook andere versoepelingen ingevoerd. Aanvragen kan tot 1 maart 2021.

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Handelshuurlening en op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening.

Culturele activiteitenpremie

Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, wordt er een culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kan deze aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021.

Wie komt in aanmerking

De culturele activiteitenpremie kan worden aangevraagd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening.
 • Je bent actief binnen één van de NACE-codes opgenomen op deze lijst en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector (je bent dus niet actief als amateur of vrijwilliger binnen de cultuursector).
Wat komt in aanmerking

De premie is een forfaitaire subsidie die tussen 1 september 2020 tot 31 mei 2021 gebruikt kan worden voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden hiervan zijn een optreden, workshop, expositie, lezing of een socio-culturele activiteit.

Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd;
 • De activiteit is publiek toegankelijk;
 • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
 • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;
 • De cultuurwerkers en/of zelfstandige cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. 
Omvang steun

De premie dient om de gemaakte kosten voor de georganiseerde activiteit te dekken. Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • Per activiteit bedraagt de steun minimum € 2.000 of een veelvoud van € 2.000 tot maximum € 20.000;
 • Je kan als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan € 20.000 in totaal; 
 • Per culturele activiteit kan er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.
Aanvraagprocedure

Je kan deze premie aanvragen sinds 3 november. De applicatie werkt niet op mobiele toestellen.  

Je kan tot 31 mei 2021 een aanvraag indienen of tot de middelen van het noodfonds uitgeput zijn. 

Meer informatie

Meer informatie kan je vinden op de website van Departement Cultuur, Jeugd & Media: De culturele activiteitenpremie

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Heb je als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verricht, dan kan je gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 31 maart 2021, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen.

Een artistieke activiteit bestaat uit het creëren en/of het uitvoeren of vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een choreografie.

Een technische activiteit in de artistieke sector is een activiteit die wordt uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaat uit de medewerking aan:

 • de voorbereiding of de voorstelling van een creatief werk waaraan minstens één podiumartiest fysiek deelneemt of de opname van een dergelijk werk;
 • de voorbereiding of de voorstelling van een film;
 • de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
 • de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.
Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen in dit nieuwsbericht van de RVA en de 'FAQ Tijdelijke werkloosheid corona' raadplegen die frequent wordt geüpdatet. Je kan hem terugvinden onder de rubriek Documentatie > FAQ. Zie Vraag 'U komt niet in aanmerking voor het recht op gewone uitkeringen volledige werkloosheid, maar u hebt artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector verricht tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020?'

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Tijdelijke werkloosheid - Evenementen

Je kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aanvragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 31 oktober 2020) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona vanaf 1 oktober

De Federale Regering heeft op 6 november 2020 ook beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.  

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus).

Andere initiatieven

LIVE2020

Vanaf 15 december 2020 tot 21 januari 2021 kunnen muziekprofessionals die kampen met financiële moeilijkheden een aanvraag voor steun indienen bij LIVE2020. Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector, de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, ondersteunen. In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten, alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Meer informatie in de maatregel Koning Boudewijnstichting (KBS).

Corona crowdfunding

Verschillende crowdfundingplatformen hebben tijdens deze crisis nieuwe financieringsmogelijkheden gecreëerd. Het platform Socrowd verstrekt bijvoorbeeld via het Coronafonds renteloze leningen om projecten met een sociale meerwaarde (burgerinitiatief, cultureel belang, goede samenwerkingen) te ondersteunen. Als je slaagt om via de crowd 1/3e deel van de lening op te halen legt Socrowd de rest bij. Andere initiatieven kan je terugvinden op Crowdfunding tijdens de coronacrisis.

Via Sabam for Culture voorziet Sabam een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten van maximum € 3.000 of de Creatiebeurs voor componisten voor het creëren van scènemuziek (ter waarde van € 1.500). Ben je door de huidige crisis genoodzaakt om in een afgeslankte bezetting op te treden, dan kan je gebruik maken van de Beurs om uw artistiek budget te boosten, waarbij je budget wordt aangevuld met € 300 per concert. Meer informatie over alle beurzen van Sabam for Culture vind je hier per discipline.

Sabam for culture

Via Sabam for Culture voorziet Sabam een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten van maximum € 3.000 of de Creatiebeurs voor componisten voor het creëren van scènemuziek (ter waarde van € 1.500). Meer informatie over alle beurzen van Sabam for Culture vind je hier per discipline.

Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector konden bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar. Aanvragen kon tot 1 december 2020.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Herstel Cultuurkrediet.

Nieuwe steunmaatregelen in 2021

De Vlaamse Regering heeft nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd voor de zwaar getroffen sectoren:

Er komt een subsidie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies geleden hebben. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de al ontvangen premies. Meer info in het persbericht Extra steun voor ondernemingen met zwaar omzetverlies in 2020. Deze globalisatiepremie wordt nu uitgewerkt. In januari zal hierover meer informatie op de website van VLAIO worden vermeld.   

Er werd ook beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme te verlengen tot eind februari 2021.

Wie opnieuw moest sluiten ingevolge de coronamaatregelen opgelegd door de overheid kan voor de maanden oktober, november en december 2020 rekenen op een 'Dubbel corona - overbruggingsrecht'. Ook voor  januari 2021 zal dit dubbel corona-overbruggingsrecht nog kunnen worden aangevraagd.

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de ministerraad van 23 oktober een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een compensatieregeling invoert voor bepaalde werkgevers die zwaar werden getroffen door de nieuwe verstrengde coronamaatregelen.

Afgelopen steunacties

Cultuurcoronapremie

De cultuurcoronapremie was een forfaitaire subsidie van € 1.500 voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. Je kon deze steun aanvragen tot 31 augustus 2020. Meer informatie kan je raadplegen op vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie.
Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis

Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector konden bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar. Aanvragen kon tot 1 december 2020. Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Herstel Cultuurkrediet.

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Organisatoren een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling verviel indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Beide oproepen zijn afgelopen. Meer info over deze maatregel kan je raadplegen op www.vlaio.be/voorschotevenementen.

Transitiesteun voor MICE-ondernemingen (West-Vlaanderen)

MICE-ondernemingen konden tot 15 september 2020 een subsidie aanvragen van maximaal € 3000 bij Provincie West-Vlaanderen om maatregelen op korte termijn te nemen die inspelen op de veiligheid, hygiëne en social distancing van werknemers / bezoekers / klanten. Ook maatregelen die op middellange termijn (2020-2021) de MICE-ondernemingen op een meer structurele en innovatieve manier ‘coronaproof’ maken kwamen ook in aanmerking. Meer informatie op www.pomwvl.be/steun-voor-mice-ondernemingen.