Steun eventsector (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 7 apr 2022 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de eventsector
Voor wat
ondersteuning tijdens de coronacrisis
Steun
varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

De evenementensector werd zwaar getroffen door het coronavirus. Deze fiche gaf een overzicht van de meer specifieke steunmaatregelen waarop deze sector een beroep kon doen.

Informatie over nieuwe maatregelen voor deze sector kan je voortaan terugvinden in de overzichtsmaatregelen Federale steun voor ondernemers (coronavirus) en Vlaamse steun voor de ondernemers (coronavirus)

Belastingkrediet

Er werd door het federale kernkabinet van 10 december 2021 beslist dat de evenementensector zal worden ondersteund met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten dat onmiddellijk kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021. Meer informatie en een voorbeeld in het persbericht van de minister van financiën

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Fiscale steun tijdens coronacrisis (COVID-19)

Tijdelijke werkloosheid

Er is tot 30 juni 2022 een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) die getroffen zijn door de coronacrisis. 

Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus - oorlog Oekraïne).

Andere initiatieven

LIVE2020

Muziekprofessionals die kampen met financiële moeilijkheden kunnen een aanvraag voor steun indienen bij LIVE2020. Met LIVE2020 willen een aantal spelers uit de Belgische livemuzieksector, de collega’s die zwaar getroffen zijn door de crisis, ondersteunen. In eerste instantie richt men zich op wie momenteel van geen enkele steun kan genieten, alsook de personen die wél op steun kunnen rekenen, maar zelfs daarmee de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Er worden geregeld oproepen gelanceerd. Meer informatie in de maatregel Koning Boudewijnstichting (KBS).

Corona crowdfunding

Verschillende crowdfundingplatformen hebben tijdens deze crisis nieuwe financieringsmogelijkheden gecreëerd. Het platform Socrowd verstrekt bijvoorbeeld via het Coronafonds renteloze leningen om projecten met een sociale meerwaarde (burgerinitiatief, cultureel belang, goede samenwerkingen) te ondersteunen. Als je slaagt om via de crowd 1/3e deel van de lening op te halen legt Socrowd de rest bij. Andere initiatieven kan je terugvinden op Crowdfunding tijdens de coronacrisis.

Sabam for culture

Via Sabam for Culture voorziet Sabam een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten van maximum € 3.000 of de Creatiebeurs voor componisten voor het creëren van scènemuziek (ter waarde van € 1.500). Meer informatie over alle beurzen van Sabam for Culture vind je hier per discipline.

Afgelopen steunacties

Coronalening

Om zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest getroffen door de coronacrisis meer financiële ademruimte te geven voorziet PMV een achtergestelde lening op 3 jaar van € 25.000 tot en met € 2,8 miljoen (eventueel verhoogd tot € 4,3 miljoen als er een bijkomende investeerder of financier optreedt).
Eén van de voorwaarden om de lening te verkrijgen is dat je een effectieve tewerkstelling hebt van minimum 80% van het totale personeelsbestand op het einde van 2019 ofwel een engagement om op zeer korte termijn deze tewerkstelling te realiseren. Voor ondernemers actief in zwaar getroffen sectoren zoals de eventsector moet voortaan slechts een effectieve tewerkstelling van 60% van het aantal voltijdse equivalenten worden aangetoond en dit pas tegen 2021. 
Aanvragen kon tot 15 oktober 2021. Zie Corona-lening (Achtergestelde lening op drie jaar).

Herstel Cultuurkrediet

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 250.000 met een looptijd van maximum 6 jaar. Aanvragen kon tot 15 november 2021. Meer informatie kan je terugvinden in de maatregel Herstel Cultuurkrediet.

Omboekingspremie evenementsector

Organisatoren van evenementen werden bijzonder hard getroffen door de crisis. Wie geplande en geboekte evenementen moest terugbetalen, herboeken of herschikken in het kader van de verminderde capaciteit moest zijn personeel aan het werk houden om deze omboekingen uit te voeren en contacten met klanten te onderhouden. Tegenover deze omboekingskosten stonden echter geen nieuwe inkomsten. Om deze sector te laten overleven, keurde de Vlaamse Regering principieel een ondersteuningsmechanisme ter compensatie van deze omboekingskosten goed. Deze maatregel richtte zicht tot organisatoren van evenementen op het gebied van kunst, amusement of recreatie in België in de periode 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kon van 4 tot en met 22 oktober 2021. Meer informatie op de VLAIO website www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-omboekingspremie.

Culturele activiteitenpremie

Om de cultuursector een boost te geven en mensen terug te laten proeven van het diverse Vlaamse culturele leven, werd er een culturele activiteitenpremie gelanceerd. Je kan deze aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021.

De premie diende om de gemaakte kosten voor de georganiseerde activiteit te dekken. Hierbij gelden volgende voorwaarden:

  • Per activiteit bedraagt de steun minimum € 2.000 of een veelvoud van € 2.000 tot maximum € 20.000;
  • Je kan als organisatie voor verschillende activiteiten een premie aanvragen, maar nooit meer dan € 20.000 in totaal; 
  • Per culturele activiteit kan er slechts één culturele activiteitenpremie worden toegekend.

Meer informatie kan je vinden op de website van Departement Cultuur, Jeugd & Media: De culturele activiteitenpremie

Cultuurcoronapremie

De cultuurcoronapremie was een forfaitaire subsidie van € 1.500 voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. Je kon deze steun aanvragen tot 31 augustus 2020. Meer informatie kan je raadplegen op vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie.
Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis

Steun voor festivals, stoeten en processies

De Vlaamse Regering heeft via Toerisme Vlaanderen steun verleend aan projecten van zomerfestivalorganisatoren die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Binnen deze subsidietoekenning was er ook plaats voorzien voor stoeten en processies. De steun kon worden aangevraagd tot 26 april 2021 om 12 uur.  Zie Flanders Is A Festival 2021.

Terugbetaalbaar voorschot organisatie van events

Organisatoren konden een terugbetaalbaar voorschot aanvragen voor de organisatie van nieuwe evenementen. De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19. Het voorschot bedraagt minimum € 25.000 en maximum € 1.800.000 en is beperkt tot maximaal 60% van de totale kost van het event, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. De derde oproep kon worden aangevraagd tot 3 mei 2021 om 12.00 uur. Zie www.vlaio.be/voorschotevenementen.

Transitiesteun voor MICE-ondernemingen (West-Vlaanderen)

MICE-ondernemingen konden tot 15 september 2020 een subsidie aanvragen van maximaal € 3000 bij Provincie West-Vlaanderen om maatregelen op korte termijn te nemen die inspelen op de veiligheid, hygiëne en social distancing van werknemers / bezoekers / klanten. Ook maatregelen die op middellange termijn (2020-2021) de MICE-ondernemingen op een meer structurele en innovatieve manier ‘coronaproof’ maken kwamen ook in aanmerking. Meer informatie op www.pomwvl.be/steun-voor-mice-ondernemingen.

Tijdelijke werkloosheid - Evenementen

Het was mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aan te vragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst voor evenementen die door de overheid werden geannuleerd. De werknemer of artiest kan een uitkering als tijdelijk werkloze ontvangen voor de dag(en) waarop hij in principe effectief zou hebben gewerkt met een arbeidsovereenkomst indien het evenement niet zou zijn afgelast of verboden. 
Dit kon voor evenementen die normaal zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 14 maart 2020 tot en met 31 maart 2022.

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

Wie als werknemer in de periode van 13 maart 2019 tot 13 september 2021 voldoende artistieke activiteiten of technische activiteiten in de artistieke sector verrichtte,  kon gedurende een beperkte periode van 1 april 2020 tot 30 september 2021, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen. 

Deze maatregel is afgelopen. Meer informatie op de website van de RVA Infoblad T53

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.