Herstel Cultuurkrediet

Laatst gewijzigd op 16 nov 2021 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector
Voor wat
de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen 
Renteloze lening
van € 5.000 tot € 100.000

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector konden tot 15 november 2021 voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 250.000 met een looptijd van maximum 6 jaar.

De Vlaamse overheid lanceert voor de tweede maal in deze crisisperiode het Herstel Cultuurkrediet om de cultuursector te ondersteunen. Deze keer is het ook mogelijk om kredieten aan te vragen van meer dan € 100.000 tot € 250.000. Hiervoor gelden wel bijkomende voorwaarden (o.m. minstens 5 personeelsleden). Deze renteloze lening kon je aanvragen tot en met 15 november 2021. 

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel kan worden aangevraagd door kunstenaars en andere professionele actoren actief in de cultuursector die niet in aanmerking komen voor de bestaande federale en Vlaamse steunmaatregelen omtrent kredietverlening in het kader van de coronacrisis.

Zowel individuele kunstenaars als organisaties komen in aanmerking. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn. Ook culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding (via arbeidsovereenkomst, sociaal bureau voor kunstenaars (SBK) of kleine vergoedingsregeling) zijn welkom.

Deze kredietvorm is bestemd voor kunstenaars en organisaties actief in de sectoren opgenomen in het kunstendecreet: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Wat komt in aanmerking

Dit krediet dient om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen, voor de heropstart van de bestaande activiteiten of om nieuwe initiatieven in de cultuursector te financieren.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Bedrag en looptijd

Een Herstel Cultuurkrediet is een renteloze lening vanaf € 5.000 tot maximaal € 250.000. 

Het is een lening met een looptijd van maximum 6 jaar en er is vrijstelling van aflossing tot maximum 1 jaar mogelijk.

Er worden geen zekerheden (waarborgen) gevraagd, noch van jezelf, noch van je organisatie.

Voorwaarden

Je moet aan enkele basisvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

Een Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen wanneer je geen toegang (meer) hebt tot bankfinanciering en indien je niet in aanmerking komt voor de Corona-lening van PMV of de Heropstartlening van VLAIO
Je kan ze wel combineren. Je komt in volgende gevallen in aanmerking:

 • Je voldoet niet aan de voorwaarden voor bankfinanciering, een Coronalening noch een Heropstartlening;
 • Je hebt reeds bankfinanciering, een Coronalening en/of een Heropstartlening en je hebt bijkomende financiering nodig.

Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen mag je geen achterstallen hebben bij de belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen.

Een Herstel Cultuurkrediet kan je combineren met een reeds lopend regulier Cultuurkrediet, Herstel Cultuurkrediet (aangegaan in 2020) of elke andere vorm van financiering.

Bijkomende voorwaarden voor een Herstel Cultuurkrediet van meer dan € 100.000

Wil je een Herstel Cultuurkrediet van meer dan € 100.000 aanvragen dan moet je ook aan volgende voorwaarden voldoen:
 

 • Je bent een rechtspersoon (vzw, bv, cv, nv, vof, commV., …).
 • Je kan 3 jaarrekeningen van voor de uitbraak van de coronacrisis voorleggen (2019, 2018, 2017).
 • Je hebt :
  • ofwel een positief eigen vermogen
  • ofwel een positieve gemiddelde EBITDA in de laatste 3 boekjaren voor de uitbraak van de coronacrisis (2019, 2018, 2017)
 • Op basis van de laatste 3 boekjaren voor de uitbraak van de coronacrisis (2019, 2018, 2017) voldoe je aan 1 van de volgende criteria:
  • Je organisatie stelde gemiddeld minstens 5 VTE te werk (tijdelijke en permanente arbeidsovereenkomsten, zelfstandige freelance cultuurwerkers, sociale tewerkstellingsstatuten en gelijkgestelden).
  • Je organisatie had een gemiddeld balanstotaal van minstens € 500.000;
  • Je organisatie had een gemiddelde omzet van minstens € 750.000 (zonder subsidies).

Aanvraagprocedure

Herstel Cultuurkredieten kunnen aangevraagd worden tot en met 15 november 2021.

Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen, dien je een gemotiveerde aanvraag in op basis van een aanvraagdocument en een financieel plan dat je kan downloaden op hefboom.be/financiering/herstel-cultuurkrediet/.

Voor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan, kan je gratis terecht bij het Cultuurloket.

Cumulatie

Een Herstel Cultuurkrediet is een aanvullende financieringsvorm die niet in de plaats treedt van bankfinanciering of de Coronalening van PMV of de Heropstartlening van VLAIO.

Je kan ze wel combineren. Je komt in volgende gevallen in aanmerking:

 • Je voldoet niet aan de voorwaarden voor bankfinanciering, een Coronalening noch een Heropstartlening;
 • Je hebt reeds bankfinanciering, een Coronalening en/of een Heropstartlening en je hebt bijkomende financiering nodig.

Indien je geen (vervallen) achterstallen hebt bij de belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragen. Hefboom kan schuldenattesten opvragen om dit aan te tonen.
Je kan het krediet combineren met een reeds lopend regulier Cultuurkrediet of Herstel Cultuurkrediet (aangegaan in 2020) of elke andere vorm van financiering.
 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Vooruitgangstraat 333/5
1030 Brussel
België

Telefoon
Website
Adres

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
België