Herstel Cultuurkrediet

Laatst gewijzigd op 16 jul 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector
Voor wat
de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen 
Renteloze lening
van € 5.000 tot € 100.000

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector kunnen bij Hefboom voor het overbruggen van de coronacrisis een renteloze lening aanvragen van € 5.000 tot € 100.000 met een looptijd van maximum 6 jaar.

Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 1 december 2020. Met deze aanvullende financiering wil de Vlaamse overheid de cultuursector ondersteunen gedurende de COVID 19-crisis. De Vlaamse Regering duidde Hefboom aan als financiële partner voor de ontwikkeling en realisatie van deze lening.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel kan worden aangevraagd door kunstenaars en andere professionele actoren actief in de cultuursector die niet in aanmerking komen voor de bestaande federale en Vlaamse steunmaatregelen omtrent kredietverlening in kader van de coronacrisis.

Zowel individuele kunstenaars als organisaties komen in aanmerking. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn. Ook culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding (via arbeidsovereenkomst, sociaal bureau voor kunstenaars (SBK) of kleine vergoedingsregeling) zijn welkom.

Deze kredietvorm is bestemd voor kunstenaars en organisaties actief in de sectoren opgenomen in het kunstendecreet: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Wat komt in aanmerking

Dit krediet dient om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen. 

Enkele voorbeelden: opvangen van een tijdelijk tekort aan cash of liquide middelen, investeringen of werkingsmiddelen voor de heropstart van je activiteiten, investeringen in herstelmaatregelen, enz..

Gaat het over nieuwe initiatieven dan kan je gebruik maken van het reguliere Cultuurkrediet.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Bedrag en looptijd

Een Herstel Cultuurkrediet is een renteloze lening vanaf € 5.000 tot maximaal € 100.000. 

Het is een lening met een looptijd van maximum 6 jaar en er is vrijstelling van aflossing tot maximum 1 jaar mogelijk.

Er worden geen zekerheden (waarborgen) gevraagd, noch van jezelf, noch van je organisatie.

Voorwaarden

Je moet aan enkele basisvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

  • Een Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen wanneer je geen toegang (meer) hebt tot bankfinanciering en indien je niet in aanmerking komt voor de Corona-lening van PMV.
  • Je kan enkel een Herstel Cultuurkrediet aanvragen voor een bestaande activiteit of organisatie. Dat betekent dat je activiteit opgestart is vóór 1 april 2020.
  • Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen mag je geen achterstallen hebben bij de belastingen, btw of sociale zekerheidsbijdragen.

Een Herstel Cultuurkrediet kan je combineren met een reeds lopend regulier Cultuurkrediet of elke andere vorm van financiering.

Aanvraagprocedure

Herstel Cultuurkredieten kunnen aangevraagd worden tot 1 december 2020. Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen, dien je een gemotiveerde aanvraag in op basis van een aanvraagdocument en een financieel plan dat je kan downloaden op hefboom.be/financiering/herstel-cultuurkrediet/.

Voor hulp bij het opstellen van je plan van aanpak of je financieel plan, kan je gratis terecht bij het Cultuurloket.

Contact

Adres

Vooruitgangstraat 333/5
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
België