Koning Boudewijnstichting (KBS)

Laatst gewijzigd op 27 jun 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
projecten die zich engageren voor een betere samenleving
Premies (via oproep)
bedrag varieert per oproep en instrument

Wat houdt de maatregel in

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Jaarlijks lanceert de Stichting een 100-tal oproepen over zeer diverse thema's (Afrika en ontwikkelingslanden, armoede & sociale rechtvaardigheid, democratie, erfgoed, gezondheid, maatschappelijk engagement, enz..). Sommige projecten staan ook open voor de bedrijfswereld.

Naast het eigen kapitaal en een belangrijke dotatie van de Nationale Loterij zijn de financiële middelen afkomstig van Fondsen van personen, verenigingen en bedrijven. De Stichting voert ook opdrachten uit voor overheden en ze ontvangt giften en legaten.

Om de cultuursector te ondersteunen, die zwaar is getroffen door de coronacrisis, werden er verschillende initiatieven opgezet in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Meer informatie kan je terugvinden in deze rubriek.

Wie en wat komt in aanmerking

Ook in economisch moeilijkere tijden wil de Koning Boudewijnstichting het engagement van organisaties en individuen versterken. De steun die wordt gegeven is meestal financieel, maar het kan ook gaan om opleidingen, begeleiding, netwerking, ... KBS steunt vooral organisaties uit het middenveld: kleine en grotere verenigingen, gemeentebesturen, OCMW’s en universiteiten.

De Stichting geeft ook (financiële) steun aan individuen die door hun leiderschap een voortrekkersrol spelen in hun gemeenschap. Want talent, engagement en prestatievermogen kunnen efficiënte ontwikkelingskrachten zijn als ze worden ingezet in dienst van het algemeen belang.

Volgende thema's komen hierbij aan bod:

  • Afrika en ontwikkelingslanden: verandering in landen van het Zuiden versterken door financiële steun, aandacht voor goede praktijken en netwerking. Schenkers in Afrika ondersteunen;
  • Armoede & Sociale rechtvaardigheid voor de meest kwetsbaren: nieuwe benaderingen om het armoederisico te verkleinen en sociale cohesie te versterken;
  • Democratie: meer vertrouwen in de democratie en haar instellingen door reflectie, dialoog en ontmoeting;
  • Duitstalige Gemeenschap: projecten toegespitst op de Duitstalige Gemeenschap in samenwerking met diverse actoren van de burgersamenleving;
  • Erfgoed: behoud en bescherming van erfgoed. Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor erfgoed.
  • Europees engagement: cohesie versterken en bruggen bouwen in Europa;
  • Filantropie: actief werken aan doelmatige en betrouwbare filantropie in België en Europa;
  • Gezondheid: investeren in gezondheid en levenskwaliteit. Steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek;
  • Maatschappelijk engagement: initiatieven van burgers en verenigingen versterken en in kaart brengen;
  • Ontwikkeling van talenten: talent kansen geven in dienst van het algemeen belang.

Initiatieven tijdens de corona-crisis

LIVE2020 solidariteitsfonds

Via LIVE2020, een initiatief van verschillende spelers uit de Belgische livemuzieksector, werd er geld ingezameld om de collega’s die zwaar getroffen werden door de crisis te ondersteunen. Het initiatief is aanvullend aan de overheidssteun die wordt verstrekt aan de sector. Je kan LIVE2020 steunen door een gift over te maken of deel te nemen aan één van de acties. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Ondertussen werden er vier steunrondes uitgeschreven. Meer info over de oproepen kan je raadplegen op Twee jaar LIVE2020. Momenteel loopt de 5de steunronde bij LIVE2020 met focus op psychologische hulp: individuen werkzaam in de muzieksector kunnen dankzij LIVE2020 tot 8 sessies bij de psycholoog of psychiater laten terugbetalen. Via de website van het Sociaal Fonds Podiumkunsten kan je deze sessies aanvragen en meer info vinden. 

Belgian Music Fund

Het relancefonds Belgian Music Fund is een initiatief van de Vlaamse muzikantengilde GALM en haar Franstalige tegenhanger FACIR in samenwerking met Sabam en PlayRight+ en presenteert zich als een nationaal fonds ‘voor en door Belgische muzikanten’. Het Fonds ondersteunt de creatiefase van artiesten van alle genres en bijvoorbeeld de huur van repetitieruimten of een opnamestudio helpen financieren. Meer info over de oproepen op Belgian Music Fund.

Andere Fondsen

Momenteel beheert de Stichting een dertigtal Fondsen waarbij muziek centraal staat. Zie persbericht Week van de Belgische Muziek.

Fonds Strandschelp: oproep steun aan jonge kunstenaars in West-Vlaanderen (afgelopen)

Jonge kunstenaars (van maximaal 30 jaar) die door COVID19 bepaalde projecten, voorstellingen of producties niet hebben kunnen uitvoeren kunnen via het Fonds Strandschelp een éénmalige premie van € 2000 tot € 4000 aanvragen ter compensatie van de verloren inkomsten. Deze oproep richtte zich tot jonge kunstenaars die wonen en/of werken in West-Vlaanderen met specifieke aandacht voor jongeren die actief zijn binnen de Podiumkunsten (Dans, Muziek, Theater, …). Indienen kon online tot 18 november 2020 op de website van de Koning Boudewijnstichting. 

Voorbeeld van project gericht naar ondernemers

Jong getalenteerden in erfgoedberoepen

Deze jaarlijkse oproep richt zich tot jonge ambachtslieden tussen de 20 en 45 jaar die werkzaam zijn in België en actief zijn in de erfgoedberoepen. Enkele vakgebieden die in aanmerking komen, zijn: decoratieschilderen, vergulden, glaskunst, steenhouwen, smeedwerk, bekleden, houtbewerken, schrijnwerk,  mozaïekleggen, gipswerk, historische groenteteelt en tuinbouw (decoratieve sinaasappelbomen), snoeien van oude bomen, boekbinden, horlogemaken, …. Om de ontwikkeling van dit talent aan te moedigen kent dit platform specifieke individuele beurzen om hun traject naar uitmuntendheid te versnellen. Voor meer informatie zie: preprod.kbs-frb.be/nl/jong-getalenteerden-erfgoedberoepen-0.

Aanvraagprocedure

De deelnemingsvoorwaarden worden bepaald per projectoproep. Via een zoekfunctie kan er op de website www.kbs-frb.be gericht gezocht worden naar openstaande oproepen over een bepaald thema.

Om op de hoogte te blijven kan men zich ook abonneren op het e-news .

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Adres

Brederodestraat 21
1000 Brussel
België

Telefoon
Website