Koning Boudewijnstichting (KBS)

Laatst gewijzigd op 20 sep 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
projecten die zich engageren voor een betere samenleving
Premies (via oproep)
bedrag varieert per oproep en instrument

Wat houdt de maatregel in

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Jaarlijks lanceert de Stichting een 100-tal oproepen over zeer diverse thema's (Afrika en ontwikkelingslanden, armoede & sociale rechtvaardigheid, democratie, erfgoed, gezondheid, maatschappelijk engagement, enz..). Sommige projecten staan ook open voor de bedrijfswereld.

Naast het eigen kapitaal en een belangrijke dotatie van de Nationale Loterij zijn de financiële middelen afkomstig van Fondsen van personen, verenigingen en bedrijven. De Stichting voert ook opdrachten uit voor overheden en ze ontvangt giften en legaten.

Wie en wat komt in aanmerking

Ook in economisch moeilijkere tijden wil de Koning Boudewijnstichting het engagement van organisaties en individuen versterken. De steun die wordt gegeven is meestal financieel, maar het kan ook gaan om opleidingen, begeleiding, netwerking,... KBS steunt vooral organisaties uit het middenveld: kleine en grotere verenigingen, gemeentebesturen, OCMW’s en universiteiten.

De Stichting geeft ook (financiële) steun aan individuen die door hun leiderschap een voortrekkersrol spelen in hun gemeenschap. Want talent, engagement en prestatievermogen kunnen efficiënte ontwikkelingskrachten zijn als ze worden ingezet in dienst van het algemeen belang.

Volgende thema's komen hierbij aanbod:

  • Afrika en ontwikkelingslanden: verandering in landen van het Zuiden versterken door financiële steun, aandacht voor goede praktijken en netwerking. Schenkers in Afrika ondersteunen;
  • Armoede & Sociale rechtvaardigheid voor de meest kwetsbaren: nieuwe benaderingen om het armoederisico te verkleinen en sociale cohesie te versterken;
  • Democratie: meer vertrouwen in de democratie en haar instellingen door reflectie, dialoog en ontmoeting;
  • Duitstalige Gemeenschap: projecten toegespitst op de Duitstalige Gemeenschap in samenwerking met diverse actoren van de burgersamenleving;
  • Erfgoed: behoud en bescherming van erfgoed. Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor erfgoed.
  • Europees engagement: cohesie versterken en bruggen bouwen in Europa;
  • Filantropie: actief werken aan doelmatige en betrouwbare filantropie in België en Europa;
  • Gezondheid: investeren in gezondheid en levenskwaliteit. Steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek;
  • Maatschappelijk engagement: initiatieven van burgers en verenigingen versterken en in kaart brengen;
  • Ontwikkeling van talenten: talent kansen geven in dienst van het algemeen belang.

Voorbeelden van projecten gericht naar ondernemers

Caring Entrepreneurship Fund

Dit fonds verleent financiële ondersteuning (lening of participatie in het kapitaal van gemiddeld € 20.000), mentoring en netwerken aan beginnende ondernemers die actief zijn op het vlak van gezondheid en welzijn. Er wordt ondersteuning gegeven aan vernieuwende projecten waarvan het business model bewezen is en een potentieel hebben voor jobcreatie. Tweemaal per jaar wordt er een oproep gelanceerd (in de lente en de herfst). Voor meer informatie zie: www.caring-entrepreneurship.org.

Jong getalenteerden in erfgoedberoepen

Deze jaarlijkse oproep richt zich tot jonge ambachtslieden tussen de 20 en 35 jaar die werkzaam zijn in België en actief zijn in de erfgoedberoepen. Enkele vakgebieden die in aanmerking komen, zijn: decoratieschilderen, vergulden, glaskunst, steenhouwen, smeedwerk, bekleden, houtbewerken, schrijnwerk. Om de ontwikkeling van dit talent aan te moedigen kent dit platform specifieke individuele beurzen om hun traject naar uitmuntendheid te versnellen. Voor meer informatie zie: www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2018/24012017ASD.

Aanvraagprocedure

De deelnemingsvoorwaarden worden bepaald per projectoproep. Via een zoekfunctie kan er op de website www.kbs-frb.be gericht gezocht worden naar openstaande oproepen over een bepaald thema.

Om op de hoogte te blijven kan men zich ook abonneren op het e-news .

Contact

Adres

Brederodestraat 21
1000 Brussel
België

Telefoon
Website