Koning Boudewijnstichting (KBS)

Laatst gewijzigd op 23 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
particulieren, kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
projecten die zich engageren voor een betere samenleving
Premies (via oproep)
bedrag varieert per oproep en instrument

Wat houdt de maatregel in

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Jaarlijks lanceert de Stichting een 100-tal oproepen over zeer diverse thema's (Afrika en ontwikkelingslanden, armoede & sociale rechtvaardigheid, democratie, erfgoed, gezondheid, maatschappelijk engagement, enz..). Sommige projecten staan ook open voor de bedrijfswereld.

Jaarlijks lanceert de Stichting een 100-tal oproepen over zeer diverse thema's (zie verder).

Naast het eigen kapitaal en een belangrijke dotatie van de Nationale Loterij zijn de financiële middelen afkomstig van Fondsen van personen, verenigingen en bedrijven. De Stichting voert ook opdrachten uit voor overheden en ze ontvangt giften en legaten.

Wie en wat komt in aanmerking

Ook in economisch moeilijkere tijden wil de Koning Boudewijnstichting het engagement van organisaties en individuen versterken. De steun die we geven is meestal financieel, maar het kan ook gaan om opleidingen, begeleiding, netwerking,... We steunen vooral organisaties uit het middenveld: kleine en grotere verenigingen, gemeentebesturen, OCMW’s en universiteiten.

De Stichting geeft ook (financiële) steun aan individuen die door hun leiderschap een voortrekkersrol spelen in hun gemeenschap. Want talent, engagement en prestatievermogen kunnen efficiënte ontwikkelingskrachten zijn als ze worden ingezet in dienst van het algemeen belang.

Volgende thema's komen hierbij aanbod:

  • Afrika en ontwikkelingslanden: verandering in landen van het Zuiden versterken door financiële steun, aandacht voor goede praktijken en netwerking. Schenkers in Afrika ondersteunen;
  • Armoede & Sociale rechtvaardigheid voor de meest kwetsbaren: nieuwe benaderingen om het armoederisico te verkleinen en sociale cohesie te versterken;
  • Democratie: meer vertrouwen in de democratie en haar instellingen door reflectie, dialoog en ontmoeting;
  • Duitstalige Gemeenschap: projecten toegespitst op de Duitstalige Gemeenschap in samenwerking met diverse actoren van de burgersamenleving;
  • Erfgoed: behoud en bescherming van erfgoed. Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor erfgoed.
  • Europees engagement: cohesie versterken en bruggen bouwen in Europa;
  • Filantropie: actief werken aan doelmatige en betrouwbare filantropie in België en Europa;
  • Gezondheid: investeren in gezondheid en levenskwaliteit. Steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek;
  • Maatschappelijk engagement: initiatieven van burgers en verenigingen versterken en in kaart brengen;
  • Ontwikkeling van talenten: talent kansen geven in dienst van het algemeen belang.

Aanvraagprocedure

De deelnemingsvoorwaarden worden bepaald per projectoproep. Via een zoekfunctie kan u op de website www.kbs-frb.be gericht zoeken naar openstaande oproepen over een bepaald thema.

Om op de hoogte te blijven kunt u zich ook abonneren op het e-news .

Contact

Adres

Brederodestraat 21
1000 Brussel
België

Telefoon
Website