Innovatiemandaten (IM)

Laatst gewijzigd op 18 jun 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
basisonderzoek uitvoeren door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling)
Subsidie (via oproep)
van max. 60% (co-financiering van personeels- en werkingskosten) over 1 tot 3 j.

Wat houdt de maatregel in

Analoog aan Baekeland-mandaten kunnen ondernemingen in het Vlaamse Gewest van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van maximum 60% (co-financiering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling) in nauwe samenwerking met de onderneming.

De tweede oproep voor 2018 werd opengesteld met als uiterste indiendatum op maandag 3 september 2018, 12u.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid is bedoeld voor bedrijven (incl.vzw’s) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (of kortelings zal hebben) en er economische activiteiten uitoefent (gaat uitoefenen).

In een Innovatiemandaat zijn er minimaal 4 partijen betrokken:

  • Agentschap Innoveren & Ondernemen dat het mandaat toekent;
  • het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager, mee instaat voor financiering en een industriële promotor aanduidt;
  • de mandataris;
  • de wetenschappelijke promotor die verbonden is aan een Vlaamse onderzoeksinstelling.

De mandataris kan werknemer zijn van de kennisinstelling of van het bedrijf. De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Wat komt in aanmerking

Hoofddoel van het onderzoeksproject is de uitwerking van basisonderzoek om tot toepassingen binnen bedrijven te komen, m.a.w. de economische valorisatie van onderzoek. Veelal wordt verder gewerkt op de onderzoeksresultaten die bekomen werden tijdens voorafgaand doctoraatsonderzoek, en waar nog bijkomende stappen moeten gezet worden om tot mogelijke toepassingen en een transfer van resultaten te komen. Het gaat over onderzoeksstappen waarvan:

  • de risicograad nog te hoog ligt om reeds als O&O-bedrijfsproject uitgevoerd te worden, of waarvoor de kennis en/of de tools nog niet aanwezig zijn in het bedrijf. De postdoctoraal onderzoeker kan de brug slaan tussen de academische en bedrijfswereld;
  • die in geval van succes een duidelijke economische finaliteit hebben en een meerwaarde bieden voor het betrokken bedrijf.

Omvang steun

Een innovatiemandaat in Fase 2 kan 1 tot 3 jaren duren en voorziet in de financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één werknemer waarbij het totaal aan niet-personeelskosten maximaal € 40.000 per mensjaar mag bedragen.

De aanvaarde begroting vormt de basis voor de berekening van de subsidie.

De steun bedraagt:

  • 50% van de aanvaarde begroting voor een groot bedrijf;
  • 60% van de aanvaarde begroting voor een kmo.

De steun wordt door Agentschap Innoveren & Ondernemen toegekend als een projectmatige steun, uitbetaald in zesmaandelijkse voorschotten aan het bedrijf.

Aanvraagprocedure

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template dat terug te vinden is op de site vlaio.be/nl/subsidies-financiering/innovatiemandaten/aanvraagprocedure

De aanvragen kunnen doorlopend in het jaar ingediend worden. De beslissing gebeurt evenwel gegroepeerd met twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment wordt een uiterste indieningsdatum gedefinieerd.

De tweede oproep voor 2018 werd opengesteld met als uiterste indiendatum maandag 3 september 2018, 12u.

Potentiële indieners kunnen langskomen voor een verkennend gesprek op 5 juli 2018 of 23 augustus 2018. Dit gesprek dient aangevraagd te worden via dit webformulier.

 

Contact

Aanvragen tot ondersteuning worden elektronisch ingediend per e-mail aan baekeland-IM@vlaio.be, of op CD-rom op de hoofdzetel van Agentschap Innoveren & Ondernemen. Voor meer informatie over aanvragen kunt u terecht bij de provinciale innovatiecentra, www.innovatiecentrum.be.

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
Contactpersoon
Els Tourwé
Telefoon