vergrootglas

Innovatiemandaten

Wat

Innovatiemandaten zijn bedoeld voor postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in de valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.

De doelstelling is om een brug te slaan tussen de academische wereld en de bedrijfswereld en drempelverlagend te werken voor onderzoekers om de stap te zetten naar de bedrijfswereld. Tijdens de uitvoering van het mandaat wordt de mobiliteit van onderzoekers tussen academische en industriële wereld aangemoedigd.

De projecten die uitgevoerd worden in dit steunkanaal zijn projecten van strategisch basisonderzoek met wetenschappelijke uitdagingen waarvan de risicograad nog te hoog ligt om reeds als een onderzoeks- of ontwikkelingsproject te kunnen worden uitgevoerd. Er is aldus een sterke input vanuit de kennisinstellingen, maar met een valorisatiefinaliteit die bij de bedrijfswereld ligt.

Mogelijke samenwerkingen

Binnen een innovatiemandaat kan gewerkt worden naar de oprichting van een spin-off bedrijf (spin-off mandaten) of kan er samengewerkt worden met een bestaand bedrijf. In dit laatste geval kan eventueel een eerste onderzoeksfase (fase 1) nodig zijn om de toepasbaarheid van de wetenschappelijke resultaten in een meer bedrijfsgerichte context te beoordelen, om vervolgens te kunnen overgaan tot een transfer van resultaten. Deze eerste fase kan maximaal 12 maanden duren en wordt, in geval van succes, gevolgd door een tweede fase waarin een bedrijf (industriële promotor) instaat voor de verdere strategische oriëntatie van het project en de cofinanciering. Een innovatiemandaat kan ook vanaf de start ingediend worden met cofinanciering door een bedrijf m.a.w. men start onmiddellijk met fase 2. In het bijzonder wanneer het bedrijf ook eigen kennis/modellen/tools inbrengt, zal meteen met fase 2 gestart worden.

Wettelijk kader

Besluit van de Vlaamse Regering (voor IM fase 1 en Spin-off)

Besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 houdende de instelling van een financieringskanaal voor het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen (SBO-Besluit)

Besluit van de Vlaamse Regering (voor IM fase 2)

Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties (Besluit bedrijfssteun O&O-talent)

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.