vergrootglas

Innovatiemandaten

Wat

Innovatiemandaten zijn bedoeld voor postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in de valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.

De doelstelling is om een brug te slaan tussen de academische wereld en de bedrijfswereld en drempelverlagend te werken voor onderzoekers om de stap te zetten naar de bedrijfswereld. Tijdens de uitvoering van het mandaat wordt de mobiliteit van onderzoekers tussen academische en industriële wereld aangemoedigd.

De projecten die uitgevoerd worden in dit steunkanaal zijn projecten van strategisch basisonderzoek met wetenschappelijke uitdagingen waarvan de risicograad nog te hoog ligt om reeds als een onderzoeks- of ontwikkelingsproject te kunnen worden uitgevoerd. Er is aldus een sterke input vanuit de kennisinstellingen, maar met een valorisatiefinaliteit die bij de bedrijfswereld ligt.

Mogelijke samenwerkingen

Binnen een innovatiemandaat kan gewerkt worden naar de oprichting van een spin-off bedrijf (spin-off mandaten) of kan er samengewerkt worden met een bestaand bedrijf. In dit laatste geval kan eventueel een eerste onderzoeksfase (fase 1) nodig zijn om de toepasbaarheid van de wetenschappelijke resultaten in een meer bedrijfsgerichte context te beoordelen, om vervolgens te kunnen overgaan tot een transfer van resultaten. Deze eerste fase kan maximaal 12 maanden duren en wordt, in geval van succes, gevolgd door een tweede fase waarin een bedrijf (industriële promotor) instaat voor de verdere strategische oriëntatie van het project en de cofinanciering. Een innovatiemandaat kan ook vanaf de start ingediend worden met cofinanciering door een bedrijf m.a.w. men start onmiddellijk met fase 2. In het bijzonder wanneer het bedrijf ook eigen kennis/modellen/tools inbrengt, zal meteen met fase 2 gestart worden.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail