Baekeland-mandaten

Laatst gewijzigd op 18 jun 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
doctoraatsproject uitvoeren in nauwe samenwerking met de onderneming
Subsidie ( via oproep)
van 50% (go) of 60% (kmo) van de aanvaarde begroting (personeels- en werkingskosten)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van Agentschap Innoveren & Ondernemen als zij een onderzoeker (al dan niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de onderneming. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en werkingskosten in relatie tot één werknemer.

De tweede oproep voor 2018 werd opengesteld met als uiterste indiendatum maandag 3 september 2018, 12u.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmogelijkheid is bedoeld voor bedrijven (incl. vzw’s) met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest (of kortelings zal hebben) en er economische activiteiten uitoefent (gaat uitoefenen).

In een Baekeland-mandaat zijn er minimaal 5 partijen betrokken:

  • Agentschap Innoveren & Ondernemen dat het mandaat toekent;
  • het bedrijf dat optreedt als hoofdaanvrager, mee instaat voor financiering en een industriële promotor aanduidt;
  • de mandataris;
  • de kennisinstelling waaraan de mandataris verbonden is;
  • de promotor die instaat voor de doctoraatsbegeleiding en verbonden is aan een Vlaamse universiteit.

De mandataris kan werknemer zijn van de kennisinstelling of van het bedrijf. De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Wat komt in aanmerking

De projecten moeten minstens een wetenschappelijke uitdaging vormen en een probleemstelling bieden die een onderzoeker de kans geeft om zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardig onderzoeker.

De projecten moeten een dubbele doelstelling hebben:

  • onderzoek dat in geval van succes een duidelijke economische finaliteit heeft en een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf;
  • onderzoek is gericht op een doctoraat en voldoet aan de gangbare criteria voor doctoraatswaardig onderzoek.

Omvang steun

Een Baekeland-mandaat duurt in principe 4 jaar en voorziet in de financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één werknemer waarbij het totaal aan niet-personeelskosten maximaal € 40.000 per mensjaar mag bedragen.

De aanvaarde begroting vormt de basis voor de berekening van de subsidie.

De steun bedraagt:

  • 50% van de aanvaarde begroting voor een groot bedrijf;
  • 60% van de aanvaarde begroting voor een kmo.

De steun wordt door Agentschap Innoveren & Ondernemen toegekend als een projectmatige steun, uitbetaald in zesmaandelijkse voorschotten aan het bedrijf.

Aanvraagprocedure

De aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van een template die terug te vinden is op de site vlaio.be/nl/subsidies-financiering/baekeland-mandaten/aanvraagprocedure.

De aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. De beslissing gebeurt evenwel gegroepeerd op twee beslismomenten per kalenderjaar. Voor elk beslismoment wordt een uiterste indieningsdatum gedefinieerd.

De tweede oproep voor 2018 werd opengesteld met als uiterste indiendatum maandag 3 september 2018, 12u.

Potentiële indieners kunnen een afspraak maken voor een verkennend gesprek op 5 juli 2018 of 23 augustus 2018 via dit webformulier.

Contact

Aanvragen tot ondersteuning worden elektronisch ingediend per e-mail aan baekeland-IM@vlaio.be, of op CD-rom op de hoofdzetel van het Agentschap Innoveren en Ondernemen . Voor meer informatie over aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen kunt u terecht bij de provinciale innovatiecentra, www.innovatiecentrum.be.

Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
Contactpersoon
Els Tourwé
Telefoon