EUREKA

Laatst gewijzigd op 11 jun 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen (minstens 2 onafhankelijke partners uit 2 verschillende lidstaten)
Voor wat
uitvoering van toegepast marktgericht industrieel onderzoek en ontwikkeling
Subsidie via oproep & Label
steunpercentage varieert naargelang het Vlaams steunprogramma

Wat houdt de maatregel in

Het Europees samenwerkingsprogramma EUREKA verleent een label aan ondernemingen voor de uitvoering van toegepast marktgericht industrieel onderzoek en ontwikkeling. Een ‘individueel’ EUREKA-project wordt opgezet door de industriële partners (minstens 2 onafhankelijke partners uit 2 verschillende lidstaten). Voor steun kunnen de partners elk apart terecht bij de eigen nationale of regionale overheden. Partners uit het Vlaams Gewest kunnen voor hun deelname in een project beroep doen op Agentschap Innoveren & Ondernemen.

EUREKA is een intergouvernementeel initiatief voor de bevordering van de internationale samenwerking op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel Onderzoek & Ontwikkeling. Het EUREKA netwerk omvat actueel 38 lidstaten en de Europese Unie. EUREKA hanteert hierbij het ‘Bottom Up’-principe: de partners in een O&O-project bepalen zelf het samenwerkingsverband, de inhoud en de timing van hun project.

EUREKA staat voor een gedecentraliseerde aanpak. Het netwerk verleent, na een kwaliteitscontrole, aan de goedgekeurde projecten een EUREKA-Label.

Wie komt in aanmerking

Steun in het kader van EUREKA wordt door Agentschap Innoveren & Ondernemen toegekend aan alle in Vlaanderen gevestigde ondernemingen (van kmo tot dochter van een multinational), en hiermee samenwerkende onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen.

Voor de ondernemingen is het noodzakelijk dat ze een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen waar tewerkstelling en economische activiteit plaatsvindt. De mogelijkheid tot valorisatie of toepassing van de onderzoeksresultaten in Vlaanderen staat centraal.  Alle ondernemingstypes, met uitzondering van zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen of nationale monopolies komen in aanmerking.  Er zijn geen sectorale beperkingen maar onderzoek met militaire affiniteit wordt niet gesteund.

Omvang steun

Vlaamse bedrijven en hiermee samenwerkende onderzoeksinstellingen die partner zijn in een EUREKA-project kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen steun aanvragen voor een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject.

Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor extra steun voor samenwerking als:

  • het project het EUREKA-label verkrijgt;
  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd;
  • ten minste 2 lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project;
  • geen van de ondernemingen meer dan 70 % van de kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen.