Binnenvaart steunmaatregelen

Laatst gewijzigd op 4 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
stimulering van de binnenvaart
Subsidies
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Om ondernemingen te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart bestaan er verschillende steunmaatregelen voor deze sector, uitgewerkt door De Vlaamse Waterweg nv.

De binnenvaart speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als logistieke regio en is uitermate belangrijk voor de mobiliteit en de veiligheid op onze wegen. De binnenvaart vormt immers een goed alternatief voor heel wat wegtransporten en laat zich uitstekend inpassen in multimodale concepten.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregelen richten zich over het algemeen tot binnenvaartondernemers maar kunnen zich ook richten tot ondernemingen die gebruik maken van de binnenvaart.

Wat komt in aanmerking

Momenteel kan enkel nog steun krijgen:

Publiek-Private Samenwerking kaaimuren

Bedrijven of organisaties die voor de aan- of afvoer van grondstoffen of goederen de waterweg willen gebruiken en nood hebben aan een nieuw aan te leggen bedrijfsgebonden overslaginstallatie kunnen bij De Vlaamse Waterweg terecht voor informatie over de aanleg van een laad- en losinstallatie. Dat kan via een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen de waterwegbeheerder en een privépartner. Deze samenwerking houdt in dat De Vlaamse Waterweg nv 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%. Het bedrijf staat daarnaast ook in voor de uitrusting van de kaai en voor de laad- en losinstallaties. Tegenover die investering staat het engagement van het bedrijf om over een periode van tien jaar een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren.

Alle voorwaarden kan je raadplegen op de pagina Publiek-Private Samenwerking kaaimuren.

Omvang steun

De steun varieert per maatregel en kan je raadplegen op de website www.vlaamsewaterweg.be/steunmaatregelen.

De-minimis

Deze maatregelen kunnen onder de toepassing van de Europese de-minimis-regelgeving vallen. Dit was het geval voor de maatregel Palletvervoer, Hermotorisatie kleine schepen en de oproepen Afvaltransporten en Nabehandelingstechnieken in 2022. De de-minimissteun aan bedrijven mag over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.