Wijzigingen aan Binnenvaart steunmaatregelen

Momenteel loopt er een oproep voor 'Nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen. Een aanvraag is mogelijk tot 31 december 2020.
Gewijzigd op
Momenteel loopt er een oproep voor 'Hermotorisatie van kleine schepen'. Om erover te waken dat de binnenvaart zijn voorsprong inzake milieuvriendelijkheid kan bewaren kan een binnenvaartondernemer een subsidie aanvragen voor de aankoop en plaatsing van een nieuwe motor die de ecologische prestaties van het schip verbetert. Het gaat om een subsidie van 50% tot een maximaal bedrag van € 50.000. Aanvragen kan tot 31 december 2019: zie www.vlaamsewaterweg.be/hermotorisatie-kleine-schepen.  
Gewijzigd op
Momenteel loopt er een oproep voor de steunmaatregel Palletvervoer. Verladers uit verschillende bedrijfssectoren en bedrijven actief in de binnenvaartsector die een concreet project rond palletvervoer via de binnenvaart willen implementeren kunnen subsidies bekomen: investeringssteun (80% op investeringskosten) en exploitatiesteun (tot 80% steun ter gedeeltelijke dekking van de meerkost van het vervoer van palletten via binnenvaart t.o.v. het vervoer via de weg). De beoogde sectoren zijn o.a. Fast Moving Consumer Goods (FCMG), de distributiesector en de bouwsector,... Aanvragen kan tot en met 29 juni 2019: zie www.vlaamsewaterweg.be/palletvervoer.
Gewijzigd op
De binnenvaart speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als logistieke regio en is uitermate belangrijk voor de mobiliteit en de veiligheid op onze wegen. De binnenvaart vormt immers een goed alternatief voor heel wat wegtransporten en laat zich uitstekend inpassen in multimodale concepten. 
Gewijzigd op