Visserij- en aquacultuursector steunmogelijkheden (FIVA en EFMZVA)

Laatst gewijzigd op 17 apr 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de visserij- en aquacultuursector
Voor wat
start en investeringssteun alsook steun voor onderzoek, veilingen, verwerking en commercialisatie
Subsidie
varieert per steuninstrument

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid ondersteunt de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector via de steuninstrumenten FIVA (financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector) en EFMZVA (Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur).

Het gaat om start- en investeringssteun alsook steun voor onderzoek, veilingen, verwerking en commercialisatie.

Het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) is de opvolger van het EFMZ. Het programma werd eind 2022 goedgekeurd en zal operationeel zijn in 2023. Meer informatie op deze pagina van het Departement Landbouw & Visserij EFMZVA: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en Aquacultuur (2021-2027).

Wie komt in aanmerking

Het FIVA is bestemd voor professionele bedrijven gericht op visserij- of aquacultuuractiviteiten. Op een dergelijk volwaardig bedrijf blijven de handelsactiviteiten beperkt tot het commercialiseren van de eigen vangsten of gekweekte producten. De Vlaamse overheid verkiest hierbij een familiale persoonsgebonden structuur geleid door beroepsbekwame personen boven loutere kapitaalsvennootschappen.

Het EFMZVA richt zich tot bedrijven alsook organisaties en onderzoeksinstellingen actief in de visserij- en aquacultuursector. Ook vzw's zijn toegelaten.

Wat komt in aanmerking

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)

Het FIVA verstrekt start- en investeringssteun aan reders, viskwekers en hun coöperaties. Het geeft steunmogelijkheden voor investeringen in de visverwerkende industrie en voor collectieve acties. Het gaat om verrichtingen die de productiviteit verhogen; de rendabiliteit verzekeren en de kosten verlagen.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)

Het EFMZVA verleent steun aan de Belgische visserij- en aquacultuursector. Projecten worden geselecteerd aan de hand bepaalde criteria. 

Momenteel kan je nog geen steun aanvragen. 

Meer informatie over deze steuninstrumenten kan je terugvinden op de website van het Departement Landbouw & Visserij lv.vlaanderen.be/visserij/financiele-steun-visserij.

Omvang steun

Het FIVA verleent zowel steun voor investeringen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen of met leasing worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een kapitaalpremie.

  De ondersteuning van het EFMZV bedraagt meestal 50% van de totale overheidssteun.

  Blijf op de hoogte

  Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

  Contact

  Adres

  Koning Albert I-laan 1.2 bus 101
  8200 Brugge
  België

  Telefoon