Overbruggingslening

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je een overbruggingslening aan?

Een aanvraag voor een overbruggingslening kan enkel online ingediend worden. De aanvraag wordt elektronisch behandeld. In het kader van de behandeling van de aanvraag kan het Agentschap Innoveren & Ondernemen bijkomende gegevens opvragen bij de steunaanvrager en desgevallend een kredietcomité laten oordelen over de terugbetalingscapaciteit van de steunaanvrager.

De ondernemer dient de aanvraag te doen en een beperkt aantal schermen te doorlopen.

Bij uitputting van de middelen voor 15 december 2023 kan er geen overbruggingslening meer aangevraagd worden.

Bijkomende informatie bij de aanvraag

Tip: Het is aan te raden te werken met een recente browser zoals Chrome, Edge of Mozilla Firefox.

Indien je volgende foutmelding krijgt bij het inloggen: "403 ERROR", dien je je VPN-verbinding uit te schakelen. Probeer hierna opnieuw aan te melden.

Het toegangsbeheer

De controle van je identiteit gebeurt op basis van je rijksregisternummer. Je kan aanmelden met:

  1. de elektronische identiteitskaart (EID) en aangesloten kaartlezer
  2. Itsme
  3. het federaal token
  4. een beveiligingscode via app
  5. een beveiligingscode via sms

Bij een eerste gebruik zal je de digitale sleutel van je aanmeldkeuze moeten activeren. Lees de informatiepagina's op overheid.vlaanderen.be.

Wat als ik geen e-ID kaartlezer heb? Of als ik de pincode van mijn identiteitskaart ben vergeten? Geen enkel probleem. Het is ook mogelijk je te identificeren via de ‘Itsme-app’. Deze is makkelijk te installeren op je smartphone met behulp van je bankkaart. Meer uitleg op www.itsme.be/get-started of bekijk onderstaand filmpje:

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail