O&O haalbaarheidsstudie

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor een O&O haalbaarheidsstudie?

De steuntoekenning gebeurt door het Fonds voor Innoveren & Ondernemen (FIO). De evaluatie en opvolging van projectaanvragen en goedgekeurde projecten gebeurt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), optredend voor FIO. Bij een positieve beslissing komt er een subsidieovereenkomst tot stand tussen FIO en de projectaanvragers.

 

Werkgevers uit de privé sector en kennisinstellingen worden vrijgesteld om 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers die zij tewerkstellen door te storten aan de fiscus. Wil je hiervan gebruik maken voor het project dat je indient, dan dien je het project aan te melden vóór de effectieve startdatum van het project.

Meer informatie hierover kan je hier terugvinden: Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers | VLAIO.

 
 

In de projectaanvraag zal je onder meer toelichting geven bij de impact van het vervolgproject. Weet dat:

 • De valorisatie in Vlaanderen minstens 10-maal de gevraagde subsidie dient te bedragen. Deze wordt berekend aan de hand van tewerkstelling en investeringen in Vlaanderen (= economische impact).
 • Maatschappelijke impact relevant blijft en pluspunten kan opleveren bij de beoordeling.
 

De aanvraag stap voor stap

 • 1

  Je kan onderaan deze pagina bij de rubriek documenten een overzicht vinden van alle documenten die nodig zijn voor het voorbereiden van je projectaanvraag.

  Bij het invullen van je aanvraag, moet je een aantal templates invullen en opladen:

  Daarnaast zal elke bedrijfspartner gevraagd worden om informatie van financiële aard over zijn onderneming te verstrekken. Je zal de grootte van je onderneming moeten bepalen door het document bepaling grootte onderneming in te vullen en op te laden. In dit document staan ook eventueel extra op te laden bijlagen (tussentijdse/voorlopige cijfers, eventueel een nog niet neergelegde jaarrekening, ...).

  Grote ondernemingen en energie intensieve kmo's voegen voor projecten vanaf 1 oktober 2022 ook een toelichting van het klimaatplan toe.

  Best neem je vooraf de criteria waarop VLAIO haalbaarheidsstudies beoordeelt door. Deze zijn terug te vinden als bijlage 2 van het toelichtingsdocument ontwikkelings-en onderzoeksprojecten en O&O- haalbaarheidsstudies . Probeer zelf de aanvraag in te vullen en toets je plannen en oplossingen voor mogelijke problemen met de juiste mensen.

 • 2

  Het indienen van een aanvraag gebeurt digitaal en doe je via de roze knop bovenaan deze pagina. 

  Het aanmelden op het portaal verloopt via het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (met elektronische identiteitskaart (eID) of een van de andere opties). Personen die niet over een eID of gelijkgestelde kaart beschikken, hebben de mogelijkheid om een mandaat te geven aan een Belgisch contactpersoon voor het indienen van de aanvraag.

  De eerste stap bij digitale indiening is de registratie stap (pre-aanvraag). Bij de registratie zal je kunnen kiezen of je de aanvraag in het Nederlands of het Engels indient. Je kan die keuze achteraf niet meer wijzigen en ook eventuele partners zullen hun gedeelte in dezelfde taal moeten vervolledigen. 

  Nadat je je geregistreerd hebt, ontvang je als hoofdaanvrager per e-mail een specifieke link om de aanvraag verder te vervolledigen en alle vooraf ingevulde templates op te laden. Vergeet niet eerst eventuele bedrijfs- of onderzoekspartners toe te voegen. Zij ontvangen dan eveneens per e-mail een link om hun deel van de aanvraag digitaal in te vullen.

  Heb je geen mandaat bekomen om de aanvraag in te dienen in naam van je rechtsgeldige vertegenwoordiger, dan stop je aan de voorlaatste stap van de aanvraagprocedure en stuur je de specifieke link door naar je rechtsgeldige vertegenwoordiger met de vraag om jullie deel van de aanvraag in te dienen. Heb je wel een dergelijk mandaat, dan kan je zelf finaliseren en indienen. 

  De eventuele bedrijfs- of onderzoekspartners volgen dezelfde werkwijze voor hun deel. 

  Hierna ontvangt iedereen een bevestiging met de samenvatting van de aanvraag in pdf formaat. Geen mail? Vraag aan alle partners of iedereen wel heeft ingediend.

  Na indiening kan je niets meer wijzigen! Dus controleer vooraf of alles correct is ingevuld en alle ingegeven cijfers (begroting, e.d.) consistent zijn met de ingevulde templates.

 • 3

  Wanneer je aanvraag correct is ingediend, ontvang je hier een bevestiging van. Als dat niet zo is, ga er dan van uit dat je aanvraag niet is ingediend en neem zo nodig contact op met ons.

  Zodra we je aanvraag ontvangen gaan we na of ze ontvankelijk is. Geen nieuws is goed nieuws. We nemen zo snel mogelijk contact op om een datum voor het gesprek met één van onze projectadviseurs vast te leggen. Meestal gebeurt dit binnen een 2-tal weken na ontvangst van je aanvraag. Soms gebeurt het dat we je voorafgaand aan dit gesprek nog wat extra info vragen.

  Tijdens dit gesprek zal je VLAIO moeten overtuigen van de meerwaarde van je business case voor je onderneming en van de kwaliteit van je ontwikkelingsproject. Het toelichtingsgesprek is doorslaggevend, maar verloopt des te beter als het gebaseerd is op een goed doordachte aanvraag.

  In het toelichtingsgesprek wordt dieper ingegaan op de informatie die je in het aanvraagdocument hebt opgenomen. Tijdens dit gesprek verzamelen we de nodige informatie om alle criteria correct te kunnen beoordelen.

 • 4

  Na het toelichtingsgesprek wordt je project getoetst aan de evaluatiecriteria en zal het beslissingscomité bij FIO een beslissing nemen over het al dan niet verlenen van steun voor je aanvraag.

  Eens de beslissing genomen, word je daar schriftelijk van op de hoogte gesteld en wordt ook de motivering van de beslissing meegedeeld. Bij positieve beslissing komt een overeenkomst tot stand.

  De toegekende steun kan afhankelijk gemaakt worden van specifieke voorwaarden bij de start of tijdens de uitvoering van het project. Deze voorwaarden kunnen van organisatorische, inhoudelijke of financiële aard zijn.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.