O&O haalbaarheidsstudie

Opgelet! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022.

Wat is een O&O Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudies zijn gericht op de voorbereiding van een belangrijk en ambitieus steunbaar innovatief vervolgtraject (onderzoeks-, ontwikkelings- en ICON-projecten van VLAIO), zonder dat het toekennen van de haalbaarheidsstudie een garantie geeft op vervolgsteun.

De innovatie die met het innovatieve vervolgtraject beoogd wordt moet het potentieel hebben voor voldoende valorisatie in Vlaanderen. Deze valorisatie moet minstens kwalitatief uitgewerkt worden maar kan nog onzekerheden bevatten welke bij de aanvang van de haalbaarheidsstudie nog niet uitgeklaard zijn.

De studie moet minstens en voor een belangrijk deel de uitdagende technische en/of wetenschappelijke aspecten experimenteel onderzoeken, bijkomend kunnen ook onderwerpen aan bod komen zoals business model innovatie, diensteninnovatie en de eventuele problematiek rond intellectuele eigendom. 

Innovatief vervolgtraject

Het moet duidelijk aangetoond worden dat de haalbaarheidsstudie leidt tot verdere innovatieve activiteiten, en dat ze bijdraagt tot kennisopbouw die een betere inschatting toelaat van de risico’s en opportuniteiten bij de afweging voor de opstart van de investering in een verder substantieel traject.
Projecten die louter ideeëngeneratie of een marktstudie of probleemoplossing op korte termijn nastreven, komen dus niet in aanmerking.
Een haalbaarheidsstudie heeft een looptijd tussen 3 en 12 maanden.

Meer informatie bij de VLAIO bedrijfsadviseurs

Lijkt een haalbaarheidsstudie op het eerste gezicht iets voor jou? Bekijk dan alvast eens onze voorwaarden en de aanvraagprocedure, of neem contact op met onze bedrijfsadviseurs om eventuele overblijvende onduidelijkheden uit te klaren.

Wetgevend kader

Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen (Besluit bedrijfssteun O&I).

Contact

 

 

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail