Terug naar Aanvraagprocedure

Registratie van een onderneming

Om de elektronische steunmaatregelen van Agentschap Innoveren & Ondernemen (Ecologiepremie+ en kmo-portefeuille) te kunnen gebruiken moet je jouw onderneming registreren op het online platform (INKOM).

Je krijgt toegang tot het online platform d.m.v. een identiteitscontrole via het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (ACM – Access Control Management) én als je over de juiste gebruikersrechten beschikt. Het beheer van die rechten gebeurt via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (IDM – Identity Management).

Na identificatie en mits de juiste rechten kan je de ondernemingsgegevens beheren (INKOM) en een steunaanvraag indienen (Ecologiepremie+ of kmo-portefeuille).

Het toegangsbeheer

De controle van je identiteit gebeurt op basis van je rijksregisternummer. Je kan aanmelden met :

  1. de elektronische identiteitskaart (EID) en aangesloten kaartlezer
  2. Itsme
  3. het federaal token
  4. een beveiligingscode via app
  5. een beveiligingscode via sms 

Het gebruikersbeheer

Je krijgt automatisch toegang indien je een wettelijk vertegenwoordiger van je onderneming bent.

Wil je weten wie de wettelijk vertegenwoordigers voor jouw onderneming zijn? Vul dan hier je ondernemingsnummer in. Deze personen staan in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) vermeld bij de rubriek ‘Functies’ van jouw onderneming.

Wat indien er geen wettelijk vertegenwoordiger voor jouw onderneming in KBO staat? Vraag aan KBO om de wettelijk vertegenwoordiger toe te voegen. Dit kan online of via een ondernemingsloket.  Reken hiervoor op een maximale verwerkingstijd van vijf werkdagen.

Je krijgt eveneens automatisch toegang indien je het gebruikersrecht AIO_Inkom_Gebruiker reeds bezit. Dit gebruikersrecht werd toegekend aan alle inkom-gebruikers van ondernemingen die gedurende de periode periode 1/1/2015-15/10/2017 een steunaanvraag ingediend hebben en die op 15 oktober 2017 nog gekoppeld waren aan die onderneming.

Wil je weten of je het gebruikersrecht AIO_Inkom_Gebruiker reeds bezit? Dit kan eenvoudig door in te loggen naar de steunmaatregel:

Krijg je een foutmelding met de vraag om contact op te nemen met je ‘lokale beheerder’, dan ben je geen ‘AIO_Inkom_Gebruiker’.

Stap 1: zoek de lokale beheerder van jouw onderneming.

Wie de lokale beheerder (of hoofdtoegangsbeheerder) van jouw onderneming is, vraag je best na bij de wettelijke vertegenwoordiger of via het gratis nummer 1700.  Is er nog geen toegangsbeheerder dan kan de wettelijk vertegenwoordiger deze toevoegen via BTB.

Stap 2: deze lokale beheerder zal je het gebruikersrecht geven.

De lokale beheerder zal je dan via het Gebruikersbeheer (1) als gebruiker moeten toevoegen en (2) het gebruikersrecht AIO_Inkom_Gebruiker moeten toekennen. Lees hier hoe dit moet.

Bekijk hoe je een gebruiker toevoegt:

Bekijk hoe je aan deze gebruiker rechten toekent:

En hoe je een gebruiker verwijdert:

 

Nog vragen hierover? Bel, mail of chat gratis met 1700. 1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 19 uur. Bellen vanuit het buitenland kan ook, op het betalende nummer +32 2 553 1700.

 

De ondernemingsgegevens

De ondernemingsgegevens worden o.m. opgehaald bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Nationale Bank van België. Waar nodig dien je de gegevens nog aan te vullen. 

Op basis van die gegevens wordt de ondernemingsgrootte van je onderneming berekend. Maakt je onderneming deel uit van een groep van ondernemingen dan dien je ook de cijfers van die overige ondernemingen mee in rekening te brengen, cf. de Europese kmo-definitie.  

Bekijk hiervoor de handleiding ondernemingsgegevens.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail