In 't kort

Een kmo-haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen kmo-haalbaarheidsstudies niet langer ingediend worden. Ze zijn vanaf dan opgenomen in het nieuwe product Ontwikkelingsprojecten. Lees meer

Op deze pagina's vind je informatie over het verloop en de opvolging van eerder goedgekeurde kmo-haalbaarheidsstudies.

Samengevat

Voor wie?
kmo's
Voor wat?
haalbaarheidsstudies van beperkte omvang
Bedrag
steunpercentage 50% en max. € 25.000

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail