In 't kort

Een kmo-haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen kmo-haalbaarheidsstudies niet langer ingediend worden. Ze zijn vanaf dan opgenomen in het nieuwe product Ontwikkelingsprojecten. Lees meer

Op deze pagina's vind je informatie over het verloop en de opvolging van eerder goedgekeurde kmo-haalbaarheidsstudies.

Voor nieuwe aanvragen volg je de richtlijnen voor de nieuwe producten, maar wanneer je reeds gestart bent met het opstellen van een aanvraag voor een kmo-haalbaarheidsstudies kan je tot 28 februari 2018 blijven gebruik maken van de oude aanvraagformulieren. Deze vind je onder Aanvraagprocedure. De aanvraag zal verder behandeld worden als een Ontwikkelingsproject. Het steunpercentage bedraagt 25%, verhoogd met 10% of 20% voor middelgrote of kleine ondernemingen. Dit kan ook verhoogd worden met 10% indien een relevante en substantiële samenwerking voorzien is tussen minstens twee onafhankelijke bedrijven, waarvan minstens één kmo en/of het een grensoverschrijdende samenwerking betreft. Het steunpercentage voor de Ontwikkelingsprojecten is geplafonneerd op 50%.

Samengevat

Voor wie?
kmo's
Voor wat?
haalbaarheidsstudies van beperkte omvang
Bedrag
steunpercentage 50% en max. € 25.000

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail