Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Terug naar Wat

Internationalisering

Voor wie? 

Ondernemingen die willen groeien door hun bestaande activiteiten uit te breiden naar nieuwe markten. De export moet deel uitmaken van een langetermijnstrategie en duurzame economische groei opleveren voor de vestiging in Vlaanderen. Zowel voor bedrijven die voor het eerst exporteren als bedrijven die al ervaring hebben met export en nieuwe markten willen aanboren. De uitbreiding naar nieuwe markten moet voldoende nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming.

Voorbeelden:

  • Een bedrijf actief in Vlaanderen dat wil uitbreiden naar de buurlanden en een externe dienstverlener inschakelt om de markt en het potentieel distributienetwerk in kaart te brengen.
  • Een onderneming actief in België die wil starten met export en een strategisch profiel aanwerft om een go-to-market strategie uit te werken om nieuwe buitenlandse markten te benaderen.
  • Een bedrijf actief in enkele Europese landen dat vaststelt dat haar internationale strategie niet schaalbaar is en advies inwint bij een externe dienstverlener om haar internationale strategie en processen volledig te hertekenen zodat het binnen en buiten Europa sterker en sneller kan groeien.
  • Een onderneming reeds actief in Europa en Noord-Amerika die de Aziatische markt wil veroveren en een strategisch profiel aanwerft met ervaring in die markt om een strategie op te stellen voor de marktintroductie.

Wat komt niet in aanmerking? 

  • Eenmalige opportuniteiten zonder langetermijnstrategie voor export. Bijvoorbeeld een B2B-bedrijf dat de kans krijgt om samen te werken met een buitenlandse partner, maar verder geen duidelijke visie heeft inzake internationalisering.
  • Quick wins in het buitenland. Bijvoorbeeld een onderneming die zaken wil doen in de grensregio’s zonder dat ze daarvoor haar strategie of processen moet veranderen.
  • Copy-paste van huidige bedrijfsvoering naar nieuwe markten. Bijvoorbeeld een bedrijf dat al in een aantal Europese landen actief is en wil uitbreiden naar nieuwe Europese landen, met eenzelfde exportstrategie als vandaag en zonder nieuwe uitdagingen.
  • Inwinnen van advies of aanwerven van een medewerker voor de uitvoering van het internationale groeitraject, zonder impact op de strategie. Bijvoorbeeld het inschakelen van een extern marketingbureau voor een rebranding of nieuwe website; het aanwerven van een verkoper, administratief medewerker of magazijnier. 
  • Bedrijven die innovatieve producten, diensten of businessmodellen voor het eerst naar de markt brengen en dit direct op internationale schaal willen realiseren. Deze bedrijven komen wel in aanmerking voor een kmo-groeisubsidie, maar dan binnen het thema innovatie.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail