Plantjes

Kmo-groeisubsidie

Terug naar Wat

Innovatie

Voor wie? 

Ondernemingen die concrete plannen hebben om innovatieve producten en diensten naar de markt te brengen of innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten. De innovatieve producten, diensten en processen zijn niet alleen nieuw voor de aanvrager, maar voor de sector. Ze moeten ook voldoende uitdagingen stellen. Het vernieuwend businessmodel levert de onderneming een competitief voordeel op dat mogelijk zal leiden tot duurzame economische groei.

Voorbeelden:

 • Een bedrijf dat een innovatief type kunstgras voor sportterreinen heeft ontwikkeld, en dit naar de markt wil brengen. Het werft een strategisch profiel aan voor het opstellen en uitrollen van een commerciële strategie. 
 • Een voedingsbedrijf dat een vernieuwend voedingsproduct wil ontwikkelen en extern advies inwint om de technologische uitdagingen op vlak van verpakking en houdbaarheid aan te pakken.
 • Een jonge starter die een financieringsplatform voor projecten in opkomende industrieën (=een nieuwe dienst) internationaal in de markt wil zetten. Voor de verdere ontwikkeling van het platform en het uittekenen van een roadmap, neemt het bedrijf een extern adviseur met gespecialiseerde kennis van blockchain onder de arm.
 • Een HVAC-bedrijf dat een bestaande technologie voor thermische opslag als een van de eersten op grote schaal wil introduceren in Vlaanderen en advies inwint voor de uitwerking van concrete toepassingen. 

Wat komt niet in aanmerking? 

 • Trajecten gericht op het verkennen van innovatie-opportuniteiten. Bv. Een bedrijf dat via een marktonderzoek wil peilen naar de wensen en verwachtingen bij potentiële klanten om hun producten, diensten of processen hierop af te stemmen
 • Het uitwerken van een innovatie-roadmap. Bv. Een bedrijf dat advies inwint om een langetermijnstrategie voor innovatie uit te werken en concrete doelen voorop te stellen voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of processen om deze toekomstvisie te realiseren
 • Trajecten gericht op producten, diensten of processen die niet vernieuwend zijn voor de sector, bijvoorbeeld:
  • Een onderneming die horeca-activiteiten wil opstarten of een onderneming die laadpalen wil installeren
  • Een onderneming die nu B2B-actief is en B2C-activiteiten wil opstarten zoals ook andere ondernemingen binnen de sector reeds doen
  • Een opleidingsverstrekker die nu vooral kmo’s bedient en zich ook naar grotere ondernemingen wil richten
  • Een advieskantoor dat haar aanbod qua thematieken wil verruimen
 • Een nieuw aanbod creëren op basis van gekende producten en diensten, zonder dat dit uitdagingen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld horeca combineren met georganiseerde fysieke en online sportevents.
 • Het uitbesteden van (een deel van) de ontwikkeling van een nieuw product of dienst aan een externe partij, zonder kennisopbouw bij de aanvrager. Bv Een machinebouwer die een nieuwe machine ontwikkelt en het productdesign uitbesteedt aan een gespecialiseerd ontwerpbureau.
 • Het aanwerven van een medewerker ter versterking van het R&D-team om lopende innovatietrajecten uit te voeren. 
 • Een onderneming die een innovatief product wil ontwikkelen maar hiervoor eerst de technische of economische haalbaarheid wil onderzoeken om na te gaan of het opportuun is deze innovatie uit te werken en zo ja, hoe deze optimaal kan gerealiseerd worden - Hiervoor kan mogelijk steun verkregen worden via de O&O Haalbaarheidsstudie 
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen via een intensief onderzoeks- of ontwikkelingstraject - Hiervoor kan mogelijk steun verkregen worden via een Onderzoeksproject of Ontwikkelingsproject  

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail