Hoe vraag je deze subsidie aan?

De aanvraag verloopt in de volgende drie stappen:

 • 1

  De aanvraag van een kmo-groeisubsidie start met het invullen van een digitaal aanvraagformulier. Nadat de onderneming geregistreerd is, ontvang je een link naar de aanvraag. Bij de aanvraag moet je een ingevulde trajectbeschrijving opladen.

  Advies met een dienstverlener

  Als je steun aanvraagt voor advies van een dienstverlener moet je naast de projectbeschrijving, ook een kopie van de ondertekende overeenkomst voor advies met de dienstverlener opladen. De overeenkomst voor advies bevat minstens volgende gegevens:

  • de naam van de dienstverlener en zijn ondernemingsnummer;
  • de naam van de kmo en zijn ondernemingsnummer;
  • een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties, met vermelding van:
   • de reden waarom het advies nodig is voor de kmo;
   • het te bereiken einddoel van het advies;
   • een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de dienstverlener;
   • een gedetailleerd stappenplan hoe het advies zal gegeven worden (opgesplitst in mensdagen)
  • de startdatum van de prestaties;
  • de totale prijs van de prestaties, exclusief btw;
  • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de dienstverlener;
  • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de kmo;
  • de datum waarop de overeenkomst is gesloten.

  Indien je met meerdere dienstverleners samenwerkt moet je met elke dienstverlener een overeenkomst afsluiten en die opladen bij de subsidieaanvraag.

  Aanwerving van een strategische medewerker

  Als je steun aanvraagt voor de aanwerving van een strategische medewerker, moet je naast de projectbeschrijving, ook de volgende documenten opladen bij je subsidieaanvraag:

  • vacaturebericht met een gedetailleerde taakomschrijving en een beschrijving van het gewenste profiel;
  • huidige en toekomstig organigram van uw onderneming met aanduiding  van de plaats van de strategische medewerker.
 • 2

  Na de indiening wordt je subsidieaanvraag eerst beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid door een projectadviseur van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Vervolgens beoordelen twee projectadviseurs je aanvraag.

  Indien je dossier volledig en ontvankelijk is verklaard, maar extra toelichting behoeft, nodigt je projectadviseur je uit om het groeitraject mondeling toe te lichten. Voor de toelichting wordt ongeveer een uur voorzien. Tijdens de toelichting geef je een korte schets van het groeitraject  en de vereiste bijkomende kennis. Tijdens de mondelinge toelichting stellen de projectadviseurs enkele vragen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het dossier. Indien je samenwerkt met een dienstverlener wordt je dienstverlener eveneens uitgenodigd op de mondelinge toelichting.

  De mondelinge toelichting vindt digitaal plaats via Microsoft Teams.

 • 3

  De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de projectadviseurs. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing.

Uitbreiding

Wanneer je reeds een subsidie toegekend kreeg voor de aanwerving van een strategisch profiel, dan kan je deze subsidieaanvraag uitbreiden met één of meerdere adviezen van één of meerdere dienstverleners. Wanneer je reeds een subsidie toegekend kreeg  voor het inwinnen van een advies van een dienstverlener, dan kan je je subsidieaanvraag nog uitbreiden met de aanwerving van een strategisch profiel of met één of meerdere adviezen voor zover het maximale subsidiebedrag van € 25.000 nog niet is bereikt.

Om je huidige subsidieaanvraag uit te breiden, neem je contact op met je projectadviseur. De aanvraag voor een uitbreiding verloopt via e-mail. Je bezorgt het organigram en de functieomschrijving indien de uitbreiding een aanwerving betreft. Indien de uitbreiding een advies betreft, bezorg je een kopie van de ondertekende overeenkomst met je dienstverlener. Je kadert hoe deze aanwerving of dienstverlening past binnen het huidige groeitraject van je onderneming en waarom deze kennis noodzakelijk is voor het realiseren van het groeitraject. Deze uitbreiding vraag je aan binnen de 12 maanden na de datum vermeld op je beslissingsbrief en voor de aanvraag van de tweede schijf van de initieel goedgekeurde subsidie.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail