decoratief: propjes papier op een getekende raket

Innovatieve starterssteun

Hoe vraag je innovatieve starterssteun aan?

Oproep met aanmelding en keuze VLAIO-partner

Innovatieve starterssteun werkt met oproepen, met een aanmelding en een preselectie, in samenwerking met geselecteerde VLAIO-partners.

De aanmelding gebeurt door jou als starter. Je kiest hierbij voor één van de VLAIO-partners.

Elke VLAIO-partner kan uit de aanmeldingen tot 10 starters als kandidaat voorstellen aan VLAIO voor preselectie. De VLAIO-partner zal je daarbij begeleiden om je aanmelding zo duidelijk mogelijk te krijgen.

Je bereidt je aanmelding voor met het kiezen van één van de VLAIO-partners voor innovatieve starterssteun en met het invullen van de aanmeldingstemplate en de template innovatieve startersteun - deel aandeelhouderschap en leeftijd voor starter.

Hoe je aanmeldt zie je in deze video. Heb je na het lezen van deze website en het bekijken van de video's nog vragen, dan kan je daarmee terecht bij één van de partners of op vragenISS@vlaio.be.

Aanmelden kan van eind januari 2023 tot 28 februari 2023.

Partner

Profiel

 

Agoria

Agoria focust op startups die een digitaal product of een digitale dienst in de markt zetten. De focus ligt - buiten SaaS en hardware - ook op IoT, manutech, maakindustrie en medtech.

De Belgische technologiefederatie heeft een ruim dienstenaanbod in de portfolio dat erop gericht is om digitale bedrijven te helpen met hun groeiplannen: van acceleratietrajecten, individuele coachings en tech screenings (Scaleup Vlaanderen) tot matchmaking- en mentorship-programma’s en diensten rond HR, finance, milieu, handelsrecht, corporate venturing en innovatie.

Startups die zich via Agoria aanmelden voor de Innovatieve Starterssteun worden geholpen met de voorbereiding van hun dossier en worden begeleid door een Agoria-expert.

www.scaleup.vlaanderen - industriepartnerschap.be

 

Sirris

Sirris helpt ondernemingen de juiste technologische keuzes te maken om hun innovatieprojecten succesvol en duurzaam te realiseren. Daarbij ondersteunen we op maat gedurende het hele traject: van idee, over het scherpstellen van de businesscase, creatie van prototype en piloottests tot begeleiding bij een vlotte transitie naar de industrialisatiefase.

We bieden bedrijven die willen innoveren drie belangrijke troeven: een brede multidisciplinaire expertise in uiteenlopende sectoren, een eigen hightech prototyping- en testinfrastructuur en een uitgebreid partnernetwerk.

Naast ruime ervaring met bedrijven die een digitaal product of een digitale dienst in de markt willen zetten, hebben we ook een specifiek aanbod rond de ontwikkeling van slimme producten, innovaties in en voor de maakindustrie, circulaire concepten en inzake health- en medtech.

 

Imec.istart

imec.istart zet al meer dan tien jaar in op het ondersteunen van technologie startups, door te investeren in deze bedrijven én de ondernemers gedurende 12 tot 18 maanden te begeleiden via ons hands-on acceleratieprogramma. Met meer dan 260 technologie startups in ons portfolio kijken wij voor de aanmeldingen van de innovatieve starterssteun enerzijds binnen onze eigen community, en schuiven wij anderzijds ook graag technologie startups naar voor die de ambitie hebben om ons portfolio te vervoegen - en met onze ondersteuning te groeien en internationaal schalen. www.imecistart.com/en

 

Voka

Voka begeleidt startende ondernemers met groei-ambitie en coacht ambitieuze pre-starters en starters naar innovatief ondernemerschap. Startups die zich aanmelden via Voka voor de ISS worden ondersteund bij het op punt stellen van hun dossier, het capteren van groeiopportuniteiten én het ontwerpen van een concreet actieplan. Gedurende het hele innovatieve starterssteun traject (dossier tot pitch) kun je terecht bij jouw regionale Voka-coach. Deze coach brengt je in contact met een netwerk van experten en collega-ondernemers binnen onze startup en scale-up communities (Voka Bryo & Voka Tech@venture). Ook na het traject kun je bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding om jouw groei-ambities te realiseren via kennisdeling, ervaringsuitwisseling en een peer-to-peer startupnetwerk. Met de Voka Health Community bieden we bijvoorbeeld ook voor startups die willen linken met de zorgsector een heel specifiek platform.

 

UNIZO

Ondernemers uit alle sectoren kunnen bij UNIZO terecht om zich kandidaat te stellen voor de Innovatieve Starterssteun. Al meer dan 30 jaar zet UNIZO zich ook specifiek in voor starters, en bouwde aan een zeer ervaren team medewerkers en starterscoaches. We begeleiden je uitgebreid in de voorbereiding van je kandidatuur met heel wat aandacht voor het klaarstomen van je pitch. Je kan steeds terugvallen op jouw persoonlijke UNIZO starterscoach die je zal adviseren, challengen, vragen beantwoorden en ondersteunen zodat je met een sterke presentatie en vol vertrouwen voor de jury staat. Kortom, jouw eigen ondernemersklankbord gedurende het hele proces!

 

Netwerk Ondernemen

Binnen innovatieve starterssteun bieden we met Netwerk Ondernemen een diepgaande intake aan, persoonlijke begeleiding door een van onze ervaren regiomanagers en directe feedback. Ons credo voor, tijdens en na innovatieve starterssteun? Belangeloze mentoring om jou en je onderneming te helpen bloeien dankzij een betrokken netwerk van peers. We geloven in een kwalitatieve matchmaking tussen een ervaren ondernemer (mentor) en een jong groeibedrijf (founder). Kies dus Netwerk Ondernemen als je later persoonlijke begeleiding wil van ervaren ondernemers en wil groeien via challenges van peers.

 

Start-it @KBC

Start it @KBC is een unieke accelerator die mensen ondersteunt in hun passie voor ondernemerschap. We zijn constant op zoek naar innovaties die de wereld een betere plek maken. Wij bieden start-ups een vertrouwd netwerk om een duurzaam bedrijf op te bouwen. Pas als zij hun dromen verwezenlijken, realiseren wij de onze. Start it @KBC neemt geen participaties in start-ups, en start-ups hoeven geen klant te zijn van de verschillende partners. We richten ons binnen het programma op marktvalidatie, bedrijfsontwikkeling en verkoop als basis voor latere fondsenwerving.

 

Birdhouse

Bij Birdhouse richten we ons op start-ups die een ambitieus groeitraject beogen, met gebruik van risicokapitaal. We bieden begeleiding via onze online masterclasses en accelerator programma's en hebben als focus op maat begeleiding door een netwerk van top mentoren en adviseurs, focus op het opstellen van een strategie en hoe je die tot uitvoering brengt, alsook het ophalen van risicokapitaal en andere financiering. In kader van de innovatieve starterssteun bieden wij screening en feedback voor start-ups die zich tot deze doelgroep behoren.

 

Flanders’ Space

Flanders Space is de nieuwe cluster van ruimtevaartbedrijven en kennisinstellingen die het impuls programma ruimtevaart in Vlaanderen implementeert. De leden van Flanders Space bouwen infrastructuur en leveren diensten in satellietcommunicatie, satellietnavigatie, aardobservatie en wetenschappelijke ruimtevaartmissies.

 

Flanders DC

Flanders DC is hét Vlaamse aanspreekpunt voor de design- en modesector. We adviseren, promoten en verenigen ontwerpers, ondernemers en bedrijven uit deze sectoren en zetten aan tot innovatieve samenwerkingen door inspiratie, informatie, tools en advies aan te reiken. Ben je actief in de brede mode- of designsector, dan helpen we graag je slaagkans voor Innovatieve Starterssteun in te schatten en begeleiden we je na selectie bij het opstellen van je dossier. 

 

Flanders’ FOOD

Flanders’ FOOD is het innovatieplatform voor de Vlaamse agrovoedingsindustrie. Samen met onze leden – bedrijven, onderzoeksinstellingen, verenigingen en federaties – vormen wij de speerpuntcluster agrifood, het netwerk voor innovatie in de agrovoedingsindustrie. Vanuit onze sterktes als speerpuntcluster wensen wij ook het agrifood start-up-ecosysteem in Vlaanderen mee te helpen uitbouwen. We zetten dan ook in op de ondersteuning van start-ups in agrifood op vlak van het toegankelijk maken van piloot- en productie-infrastructuur, het betrekken van startende ondernemingen in collaboratieve onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten, matchmaking tussen startende en gevestigde ledenbedrijven. Ook toeleiding naar een gespecialiseerd investeringsnetwerk en Europese support actions (vb. het BioeconomyVentures-project) behoren tot de mogelijkheden. In kader van de innovatieve starterssteun helpen we je na voorselectie bij het opmaken van je dossier. Daarnaast onderzoeken we samen hoe we jouw marktgerichte dan wel disruptieve agrifood innovatie kunnen helpen doorontwikkelen.  
BlueHealth Innovation Center Het BlueHealth Innovation Center (BHIC) is een unieke combinatie van topspelers (lokale overheden, bedrijven, onderzoekscentra en zorginstellingen) die hetzelfde doel delen. Onze missie is om de digitale transformatie in de gezondheidszorg te ondersteunen door digitale innovatie. We stimuleren specifiek jong ondernemerschap in HealthTech. We coachen en helpen start-ups in de uitbouw van innovatieve digitale oplossingen (cure, care & comfort) in alle levensfases, no strings attached. Dat gaat van coaching gesprekken tot incubatieprogramma’s. Ontdek meer wat we doen op onze website  
LRM - Limburg Startup Limburg Startup is de LRM startup community. We zijn een open platform, een first class starters community, gedragen en ontwikkeld door ondernemend Limburg met als doel bestaande startup initiatieven te verbinden, startups te versterken en hun groeiprocessen te versnellen. De community bestaat o.a. uit het LRM incubatorennetwerk en biedt programma’s, begeleiding en coaching aan voor startups en scaleups.                   

VLAIO Team Bedrijfstrajecten

Starters die geen contacten hebben met bovengenoemde partners kunnen zich aanmelden via de bedrijfsadviseurs van Team Bedrijfstrajecten. De bedrijfsadviseurs van VLAIO helpen je bij het uitwerken van je business case. Daarbij versterken ze je onderneming door je in contact te brengen met expertise uit het VLAIO Netwerk.

                  

Begeleidingsfase en preselectie

Alle voorgestelde kandidaten krijgen begeleiding vanuit de VLAIO-partner en de VLAIO bedrijfsadviseurs bij de uitwerking van hun ondernemersidee. 

Je voorstel wordt door VLAIO gescreend op een fit met de criteria. Uit de voorstellen worden de 100 sterkste starters geselecteerd die naar de pitchronde mogen. Voor deze fase werken zij een subsidieaanvraag uit zoals hieronder beschreven.

Subsidieaanvraag

Wie door de preselectiefase geraakt krijgt eind maart per e-mail bericht van VLAIO, en kan via e-loketondernemers.be een subsidieaanvraag starten. Je staat zelf in voor het indienen van de steunaanvraag. Uiteraard kan je daarbij steunen op de hulp van de VLAIO-partner en de bedrijfsadviseurs van VLAIO. De subsidieaanvragen dienen ten laatste 27 april 2023 (middernacht) te worden ingediend.

De selectie gebeurt aan de hand van een pitch (5 à 15 minuten) en aansluitende vraag-en-antwoordsessie met de jury. De totale duur voor beide samen is maximum 45 minuten. De subsidieaanvraag is een presentatie-template bestaande uit vaste slides die je zal gebruiken bij de pitch. Bij het indienen van de aanvraag laad je ook geactualiseerde versies op van het aanmeldingsdocument en van het blokdiagram met verklaringen betreffende de aandeelhouders op.

De beslissing betreffende de subsidietoekenning is voorzien in de tweede helft van juni 2023.

Vertrouwelijke behandeling van je aanvraag 

VLAIO is gebonden aan het vertrouwelijk behandelen van je aanvraag. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om die vertrouwelijkheid te garanderen.

De subsidieovereenkomst geeft VLAIO de toestemming volgende gegevens te gebruiken voor publicatie: de naam, de gemeente van de maatschappelijke zetel (of van de betrokken exploitatiezetel), het ondernemingsnummer, het kmo-karakter, het projectnummer, het steunprogramma, het jaar van de BESLISSING TOT SUBSIDIETOEKENNING, het bedrag van de SUBSIDIE, de titel en de samenvatting zoals aangeleverd bij de steunaanvraag.

Omdat VLAIO een breed publiek wil bereiken, vragen we de publieke samenvatting te formuleren alsof je aan je grootouders uitlegt:

  • Wat je doet en waarom? 
  • Stel dat jouw innovatie lukt, wat betekent dat concreet voor Vlaanderen en de wereld? Wat verandert er? Wie wordt er beter van en waarom?

We vragen ook om bij jouw latere communicatie over de realisatie van je plannen, te vermelden dat je hierbij ondersteund werd door VLAIO.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail