decoratief: propjes papier op een getekende raket

Innovatieve starterssteun

De aanmeldingen voor de eerste oproep werden afgesloten op 15 maart 2021. Enkel de geselecteerde aanvragers kunnen een steunaanvraag indienen (deadline 12 mei 2020).

Hoe vraag je innovatieve starterssteun aan?

 • 1

  Innovatieve starterssteun wordt gelanceerd als een experimentele oproep. Er is een budget voorzien om 55 starters financieel te ondersteunen. In het licht van dit beperkt aantal te steunen starters wensen we de instroom tot dit experiment ook beperkt te houden. Daarom wordt er gewerkt met een aanmelding- en een préselectie fase. 

  Je start via een contact met één van de geselecteerde VLAIO-partners.

  Elke partner kon een beperkt aantal starters aanmelden en dit ten laatste op 15 maart 2021.

 • 2

  Alle aangemelde starters krijgen begeleiding vanuit de VLAIO-partner en de VLAIO bedrijfsadviseurs bij de uitwerking van hun ondernemersidee. 

  Je voorstel wordt gescreend op een fit met de criteria. De 80 meest beloftevolle starters mogen meedingen naar de subsidie innovatieve starterssteun. Dit meedingen gebeurt via een pitch. Na deze pitch zullen de 55 beste starters geselecteerd worden en de subsidie krijgen.

 • 3

  Wie door de préselectiefase geraakt krijgt bericht van VLAIO, met een link om steun aan te vragen. Je staat zelf in voor het indienen van de steunaanvraag. Uiteraard kan je daarbij steunen op de hulp van de VLAIO-partner en de bedrijfsadviseurs van VLAIO.

  De selectie gebeurt aan de hand van een pitch (5 à 15 minuten) en aansluitende vraag-en-antwoordsessie met de jury. De totale duur voor beide samen is maximum 45 minuten. In de aanvraag staan de slides voor de pitch en ter ondersteuning van de antwoorden centraal en dien je voor te bereiden volgens dit sjabloon.

Contacteer de geselecteerde partners 

Partner

Contact

Agoria

frederik.tibau@agoria.be

Sirris

omar.mohout@sirris.be

Imec.istart

istart@imec.be

Voka

annelies.maes@voka.be

Unizo

starterslijn@unizo.be

Netwerk Ondernemen

info@netwerkondernemen.be 

Start-it @ KBC 

info@startit.be

Birdhouse 

hello@gobirdhouse.com

Flanders’ DC (projecten
in de creatieve sector)

flandersdc.be/advies

VRI (projecten
in het kader van Flanders’ space)

ibncoordinator@vri.vlaanderen

Vertrouwelijke behandeling van je aanvraag 

Het agentschap is gebonden aan het vertrouwelijk behandelen van je aanvraag. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om die vertrouwelijkheid te garanderen.

Op het vermelden van de aanvrager, titel en steunbedrag na, kan het agentschap enkel in overleg met jou informatie over je aanvraag publiek maken. We vragen bij de steunaanvraag alvast wel een korte tekst waarmee we kunnen communiceren naar het brede publiek toe. We vragen ook om bij jouw latere communicatie over de realisatie van je plannen, te vermelden dat je hierbij ondersteund werd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail