decoratief: propjes papier op een getekende raket

Innovatieve starterssteun

De aanmeldingsperiode voor innovatieve startersssteun werd afgesloten op 2 maart 2022.

Hoe vraag je innovatieve starterssteun aan?

Oproep met aanmelding en keuze VLAIO-partner

Innovatieve starterssteun is een experimenteel programma onder de vorm van oproepen, met een aanmelding en een preselectie, in samenwerking met geselecteerde VLAIO-partners.

Nieuw voor deze tweede oproep is dat de aanmelding door jou als starter gebeurt en dat je op dat moment voor één van de VLAIO-partners kiest.

Elke VLAIO-partner kan uit de aanmeldingen een beperkt aantal starters (tien of voor Flanders DC vijf) als kandidaat voorstellen aan VLAIO voor preselectie. De VLAIO-partner zal je daarbij begeleiden om je aanmelding zo duidelijk mogelijk te krijgen.

Je bereidt je aanmelding voor met het kiezen van één van de VLAIO-partners voor innovatieve starterssteun en met het invullen van de aanmeldingstemplate en de template innovatieve startersteun - deel aandeelhouderschap en leeftijd voor starter.

Hoe je aanmeldt zie je in deze video. Heb je na het lezen van deze website en het bekijken van de video's nog vragen, dan kan je daarmee terecht bij één van de partners of op vragenISS@vlaio.be.

Aanmelden kon enkel van 2 februari 2022 tot 2 maart 2022.

Partner

Profiel

Aantal aanmeldingen (geteld op 03/03/2022)

Agoria

Agoria focust op startups die een digitaal product of een digitale dienst in de markt zetten. De focus ligt - buiten SaaS en hardware - ook op IoT, manutech, maakindustrie en medtech.

De Belgische technologiefederatie heeft een ruim dienstenaanbod in de portfolio dat erop gericht is om digitale bedrijven te helpen met hun groeiplannen: van acceleratietrajecten, individuele coachings en tech screenings (Scaleup Vlaanderen) tot matchmaking- en mentorship-programma’s en diensten rond HR, finance, milieu, handelsrecht, corporate venturing en innovatie.

Startups die zich via Agoria aanmelden voor de Innovatieve Starterssteun worden geholpen met de voorbereiding van hun dossier en worden begeleid door een Agoria-expert.

www.scaleup.vlaanderen - industriepartnerschap.be

     13

Sirris

Sirris helpt ondernemingen de juiste technologische keuzes te maken om hun innovatieprojecten succesvol en duurzaam te realiseren. Daarbij ondersteunen we op maat gedurende het hele traject: van idee, over het scherpstellen van de businesscase, creatie van prototype en piloottests tot begeleiding bij een vlotte transitie naar de industrialisatiefase.

We bieden bedrijven die willen innoveren drie belangrijke troeven: een brede multidisciplinaire expertise in uiteenlopende sectoren, een eigen hightech prototyping- en testinfrastructuur en een uitgebreid partnernetwerk.

Naast ruime ervaring met bedrijven die een digitaal product of een digitale dienst in de markt willen zetten, hebben we ook een specifiek aanbod rond de ontwikkeling van slimme producten, innovaties in en voor de maakindustrie, circulaire concepten en inzake health- en medtech.

     13

Imec.istart

imec.istart zet al tien jaar in op het schalen van tech startups, door te investeren in deze bedrijven én de ondernemers te begeleiden met ons acceleratieprogramma. Met meer dan 250 startups in portfolio kijken wij voor de aanmeldingen van de innovatieve starterssteun enerzijds in onze eigen community, anderzijds dragen wij graag ook tech startups voor die de ambitie hebben om ons portfolio te vervoegen - en met onze ondersteuning te groeien en internationaal schalen.. www.imecistart.com/en

     10

Voka

Voka begeleidt startende ondernemers met groei-ambitie. Voka coacht ambitieuze pre-starters en starters naar innovatief ondernemerschap. Startups die zich aanmelden via Voka voor de ISS worden ondersteund bij het op punt stellen van hun dossier, het capteren van groeiopportuniteiten én het ontwerpen van een concreet actieplan. Gedurende het hele innovatieve starterssteun traject (dossier tot pitch) kun je terecht bij jouw regionale Voka-coach. Deze coach brengt je in contact met een netwerk van experten en collega-ondernemers binnen onze startup- en scaleupcommunities (Voka Bryo & Voka Tech@venture). Ook na het traject kun je bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding om jouw groei-ambities te realiseren via kennisdeling, ervaringsuitwisseling en een peer-to-peer startupnetwerk.

     34

UNIZO

Ondernemers uit alle sectoren kunnen bij UNIZO terecht om zich kandidaat te stellen voor de Innovatieve Starterssteun. Al meer dan 30 jaar zet UNIZO zich ook specifiek in voor starters, en bouwde aan een zeer ervaren team medewerkers en starterscoaches. We begeleiden je uitgebreid in de voorbereiding van je kandidatuur met heel wat aandacht voor het klaarstomen van je pitch. Je kan steeds terugvallen op jouw persoonlijke UNIZO starterscoach die je zal adviseren, challengen, vragen beantwoorden en ondersteunen zodat je met een sterke presentatie en vol vertrouwen voor de jury staat. Kortom, jouw eigen ondernemersklankbord gedurende het hele proces!

     20

Netwerk Ondernemen

Binnen innovatieve starterssteun bieden we met Netwerk Ondernemen een diepgaande intake aan, persoonlijke begeleiding door een van onze ervaren regiomanagers en directe feedback.

Ons credo voor, tijdens en na innovatieve starterssteun? Belangeloze mentoring om jou en je onderneming te helpen bloeien dankzij een betrokken netwerk van peers. We geloven in een kwalitatieve matchmaking tussen een ervaren ondernemer (mentor) en een jong groeibedrijf (founder). Kies dus Netwerk Ondernemen als je later persoonlijke begeleiding wil van ervaren ondernemers en wil groeien via challenges van peers.

     16

Start-it @KBC

Start it @KBC is een unieke accelerator die mensen ondersteunt in hun passie voor ondernemerschap. We zijn constant op zoek naar innovaties die de wereld een betere plek maken. Wij bieden start-ups e&&en vertrouwd netwerk om een duurzaam bedrijf op te bouwen. Pas als zij hun dromen verwezenlijken, realiseren wij de onze. Start it @KBC neemt geen participaties in start-ups, en start-ups hoeven geen klant te zijn van de verschillende partners. We richten ons binnen het programma op marktvalidatie, bedrijfsontwikkeling en verkoop als basis voor latere fondsenwerving.

     28

Birdhouse

Bij Birdhouse richten we ons op start-ups die een ambitieus groeitraject beogen, met gebruik van risicokapitaal. We bieden begeleiding via onze online masterclasses en accelerator programma's en hebben als focus op maat begeleiding door een netwerk van top mentoren en adviseurs, focus op het opstellen van een strategie en hoe je die tot uitvoering brengt, alsook het ophalen van risicokapitaal en andere financiering. In kader van de innovatieve starterssteun bieden wij screening en feedback voor start-ups die zich tot deze doelgroep behoren.

     8

Flanders’ Space

Flanders Space is de nieuwe cluster van ruimtevaartbedrijven en kennisinstellingen die het impuls programma ruimtevaart in Vlaanderen implementeert. De leden van Flanders Space bouwen infrastructuur en leveren diensten in satellietcommunicatie, satellietnavigatie, aardobservatie en wetenschappelijke ruimtevaartmissies. De website is nog in aanbouw maar de voorganger van Flanders Space met contactgegevens vind je op de site van de Vlaamse Ruimtevaart Industrie IBN Cluster Space 4.0 | VRI

     3

Flanders DC

Flanders DC is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Wie actief is in mode, design, games, architectuur, audiovisuele industrie, beeldende kunst, communicatie, erfgoed, gedrukte en digitale media, muziek, nieuwe media of podiumkunsten kan zich via ons kandidaat stellen. We helpen je graag de slaagkans in te schatten en begeleiden je na selectie bij het opstellen van je dossier.

     11

VLAIO Team Bedrijfstrajecten

Starters die geen contacten hebben met bovengenoemde partners kunnen zich aanmelden via de bedrijfsadviseurs van Team Bedrijfstrajecten. De bedrijfsadviseurs van VLAIO helpen je bij het uitwerken van je business case. Daarbij versterken ze je onderneming door je in contact te brengen met expertise uit het VLAIO Netwerk.

     37

Begeleidingsfase en preselectie

Alle voorgestelde kandidaten krijgen begeleiding vanuit de VLAIO-partner en de VLAIO bedrijfsadviseurs bij de uitwerking van hun ondernemersidee. 

Je voorstel wordt door VLAIO gescreend op een fit met de criteria. Uit de 110 voorstellen worden de 80 sterkste starters geselecteerd die naar de pitchronde mogen. Voor deze fase werken zij een subsidieaanvraag uit zoals hieronder beschreven.

Subsidieaanvraag

Wie door de préselectiefase geraakt krijgt eind maart per e-mail bericht van VLAIO, en kan via e-loketondernemers.be een subsidieaanvraag starten. Je staat zelf in voor het indienen van de steunaanvraag. Uiteraard kan je daarbij steunen op de hulp van de VLAIO-partner en de bedrijfsadviseurs van VLAIO. De subsidieaanvragen dienen ten laatste 28 april 2022 te worden ingediend.

De selectie gebeurt aan de hand van een pitch (5 à 15 minuten) en aansluitende vraag-en-antwoordsessie met de jury. De totale duur voor beide samen is maximum 45 minuten. De subsidieaanvraag is een presentatie-template bestaande uit vaste slides die je zal gebruiken bij de pitch. Bij het indienen van de aanvraag laad je ook geactualiseerde versies op van het aanmeldingsdocument en van het blokdiagram met verklaringen betreffende de aandeelhouders op.

De beslissing betreffende de subsidietoekenning is voorzien in de 2e helft van juni 2022. Er is een budget voorzien om 55 starters financieel te ondersteunen.

Vertrouwelijke behandeling van je aanvraag 

Het agentschap is gebonden aan het vertrouwelijk behandelen van je aanvraag. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om die vertrouwelijkheid te garanderen.

Op het vermelden van de aanvrager, titel en steunbedrag na, kan het agentschap enkel in overleg met jou informatie over je aanvraag publiek maken. We vragen bij de steunaanvraag alvast wel een korte tekst waarmee we kunnen communiceren naar het brede publiek toe. We vragen ook om bij jouw latere communicatie over de realisatie van je plannen, te vermelden dat je hierbij ondersteund werd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail