decoratief: propjes papier op een getekende raket

Innovatieve starterssteun

De aanmeldingen voor de eerste oproep werden afgesloten op 15 maart 2021. Enkel de geselecteerde aanvragers kunnen een steunaanvraag indienen (deadline 12 mei 2020).

Bedrag

Innovatieve starterssteun combineert een breed aanbod van diensten met eventueel financiële steun. Starters die niet in aanmerking komen voor financiële steun, krijgen wel informatie, advies en begeleiding op maat van hun noden en potentieel.

De financiële steun is een vast bedrag van € 50.000. Er wordt geen detail van de kosten gevraagd bij aanvraag, bij normale uitvoering ook niet bij afrekening (zie “Vervolgstappen”). Een ruw beeld van de verdeling interne en externe kosten komt wel aan bod in de inhoudelijke beschrijving van de voorziene aanpak, geschatte inspanningen en ingezette competenties (zie criteria “onzekerheden en aanpak” en ”team en netwerk”). Daaruit moet blijken dat het gaat om minimaal een equivalent van 1 mensjaar of € 70.000 voor de interne en externe inspanningen en kosten samen.

Je onderneming mag tijdens de periode van je innovatieve starterssteun-project geen steun ontvangen voor ontwikkelingsproject, onderzoeksproject, ICON-project of kmo-groeisubsidie. Indien dergelijke financiële steun bekomen wordt tijdens de looptijd van  dit project, dan wordt het project gestopt en wordt de steun afgerekend.

Wanneer je onderneming tijdens de periode van je ISS project niet langer voldoet aan artikel 22 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, bijvoorbeeld door een nieuwe deelnemingsrelatie, dan wordt het ISS-project ook gestopt en wordt de steun afgerekend.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail