decoratief: propjes papier op een getekende raket

Innovatieve starterssteun

De aanmeldingen voor de eerste oproep werden afgesloten op 15 maart 2021. Enkel de geselecteerde aanvragers kunnen een steunaanvraag indienen (deadline 12 mei 2020).

Wat houdt innovatieve starterssteun in?

Met dit programma wil VLAIO meer starters over de streep trekken om grensverleggend te zijn en een sterk groeitraject in te zetten. We doen dit met een mix van financiële steun (€ 50.000), externe expert-begeleiding en een business case advies.

Het programma is gericht op de prille starters (jonger dan 3 jaar) die een pioniersrol vervullen in hun markt. Ze staan daarbij voor een traject waar een aantal belangrijke onzekerheden moeten onderzocht worden zodat in een volgende stap externe financiering en/of eerste betalende klanten kunnen aangetrokken worden. Dit programma richt zich op starters met een groot economisch potentieel en bijpassende ambitie. 

We richten ons op starters die snel willen en kunnen groeien. Daarom stellen we een minimum economisch potentieel voorop: de creatie van minimum 5 voltijdse equivalenten aan jobs in Vlaanderen tegen het 5e jaar na het projecteinde. Wanneer deze jobcreatie een realistische verwachting is bij een succesvolle uitwerking van jouw innovatief project, dan kan je meedingen in de competitie voor de steun. Het potentieel bepaalt vervolgens de rangschikking binnen de voorstellen die voldoen aan de criteria (zie “Voorwaarden”).

Je pakt het als pionier in je beoogde markt anders aan en staat daarbij voor de uitdagende opbouw van kennis. Jouw project is meer dan het samenvoegen van bestaande oplossingen/technieken en vraagt dus onderzoek en ontwikkeling (een iteratief traject van onderzoek, bouwen, testen).

Je voorziet binnen je onderneming of extern de nodige competentie hiervoor. Je bouwt aan een netwerk en voorziet een traject om de hiaten daarin in te vullen.

De uitvoering van je project is flexibel, maar je hebt een duidelijk beeld van een  geschikte aanpak en wat je moet aanleveren om na het project de vereiste bijkomende financiële middelen aan te trekken om je project verder te realiseren. We spreken van een “Proof of Business”. De “Proof of Concept” (in zowel technische als niet-technische kennisdomeinen) kan daar een onderdeel of het sluitstuk daar van zijn.

Je project vereist minimum een inspanning van een mensjaar (of equivalente kosten) en heeft een looptijd tussen 3 en 12 maand. De startdatum is ten vroegste de eerste dag van de maand na indiening van de steunaanvraag. 

Innovatieve starterssteun wordt gelanceerd als een experimentele oproep. Deelname kan enkel via één van de geselecteerde VLAIO-partners, die elk een beperkt aantal starters (10-tal) mogen aanmelden vóór 15 maart.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail