Vrouw jogt door open landschap

Advies en ondersteuning op maat

Advies en ondersteuning op maat van jouw ambitie

 

Maak een afspraak met één van onze VLAIO bedrijfsadviseurs. Zij ondersteunen en adviseren je om je innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Of ontdek zelf op deze website welke informatie, subsidies of begeleiding we nog aanbieden. 

 

Op basis van een grondige analyse helpen we jou je sterktes te consolideren en eventuele zwaktes te verbeteren. Daarbij kijken onze bedrijfsadviseurs naar je product of dienst, je markt, je financiering, je competenties, je netwerk en je onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Ideeën, plannen, ambities

Hoe solide is je businessplan en heb je alle opportuniteiten in het vizier? Wat is er allemaal nodig om je groei effectief te realiseren? En heb je dat innovatie- of transformatieproces al helemaal helder? Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem? Bundel je de juiste krachten voor het welslagen van je plannen?

Hoe ziet jouw businessmodel er momenteel precies uit? En vallen er varianten op te bedenken? Hoe creëert jouw onderneming precies waarde? En kan je daar op een efficiënte, zinvolle en duurzame manier verbeteringen in aanbrengen? Hoe ver reiken je ambities? En heb je dat transformatie- of innovatieproces helemaal in de vingers?

Individuele, onafhankelijke coaching

Met dit type vragen gaan onze bedrijfsadviseurs aan de slag om een goede vat te krijgen op jouw individuele situatie. Wat zijn je sterktes, waar ontdekken we nog zwaktes. En vooral: hoe kunnen we die laatste versterken? Onze bedrijfsadviseurs zijn een tweede paar kritische ogen dat op basis van hun expertise en ervaring duidelijkheid schept in je plannen. Ze fungeren als kritisch klankbord en brengen businessopportuniteiten in kaart. Door middel van inzichtelijke workshops delen ze het innovatieproces op in duidelijke, behapbare blokken.

De markt

Speelt jouw product of dienst voldoende in op bestaande noden in de markt? Heb je voldoende inzicht in mogelijke marktbarrières? Heb je een heldere kijk op je Go-to-Market? Wij bekijken het samen met jou.

Wie zijn jouw klanten en hoe ervaren ze jouw merk, jouw producten en/of diensten? Voelen ze zich koning of kan je hen nog meer in de watten leggen? Hoe bereik je hen het best? Hoe ziet jouw stappenplan eruit om de markt te veroveren?

Go-to-Market

Ideeën en ambities zijn prima. Maar hoe maak je ze waar? En hoe zorg je ervoor dat het gat in de markt ook een echte markt wordt? Welke potentiële klanten pik je er als eerste uit om hen met je dienst of product te benaderen. Wat is er allemaal nodig om je doel te bereiken? Een website? En wat als klanten massaal beginnen te bestellen?

Onze bedrijfsadviseurs kijken onafhankelijk en kritisch mee naar jouw plannen en weten welke partners, opleidingen, expertises nuttig voor je zijn. Ze verwijzen je op basis van een nauwkeurige analyse door naar een breed netwerk van experten en consultants die jouw business case kunnen verrijken en versterken. Ze kijken meteen ook of je voor die doorverwijzingen in aanmerking komt voor subsidies.

Team & samenwerking

Hoe sterk en divers is je team? Wil je het versterken met strategische profielen om je plannen waar te maken? Maar ook buiten jouw onderneming zijn er mensen die een bijdrage kunnen leveren aan het welslagen van je project.

Veranderen is teamwerk

"Je bent maar zo sterk bent als je zwakste schakel”. Die wetenschap geldt zeker ook in de bedrijfswereld. Groeien, innoveren, veranderen vergt wel wat van een onderneming. Daarom vragen we ons samen met jou af hoe sterk je team is? Of je alle expertise en competenties in huis hebt om je ambities waar te maken. Of je strategisch talent wil aanwerven, nood hebt aan technologische profielen om je competenties uit te breiden?

Samenwerken loont

Bij groeien, transformeren of Innoveren komt heel wat kijken en ervaring leert dat - zeker in onze netwerkeconomie - je dat helemaal niet alleen hoeft te doen. Team Bedrijfstrajecten navigeert je doorheen het uitgebreide Vlaamse kennislandschap op je zoektocht naar specifieke kennis, knowhow en expertise. Om je innovatieplannen of groeiambitie te ondersteunen brengen we je in contact met een breed netwerk van meer dan 1.000 hooggeschoolde medewerkers verdeeld over ruim 200 kennisinstellingen, waaronder universiteiten en hogescholen. We zetten niet enkel de (technologische) expertise uit het Vlaams Innovatienetwerk in, maar kijken ook ruimer en breder naar mogelijke matches met andere bedrijven of experten.

Bedrijven die over de eigen muren heen kijken, staan sterker en spelen hierdoor sneller in op de noden van de markt. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan, rijpen ambitieuze ideeën vlugger.

Financiële draagkracht

Hoe groot is de financiële draagkracht van je onderneming om een groei-of transformatieproject te co-financieren? Wij bekijken samen met jou hoe, waar, wanneer je een beroep kan doen op financiële steunmaatregelen.

Heb je een innovatief idee? Ambitieuze groeiplannen? Sta je voor grote investeringen? En wil je weten of je in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen? Zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?

Financieringsadvies op maat

Onze ervaren bedrijfsadviseurs bekijken samen met jou de financiële draagkracht van je onderneming. Beschik je over voldoende eigen financiële middelen om co-financiering aan te kunnen? Zo schatten ze in of je project in aanmerking komt voor subsidie. In dat geval begeleiden ze je subsidieaanvraag van a tot z. Ze ondersteunen je bij het opstellen van de aanvraag en bij de eindrapportering. Ook tijdens de uitvoering van het project zelf blijven ze een klankbord voor jouw team.

Deze ondernemers gingen je voor

JuuNoo deed beroep op bedrijfsadviseur Tine Demoor om het ondernemingsplan op punt te stellen en een overtuigend subsidiedossier voor onderzoek en ontwikkeling in te dienen.

Ontdek hoe communicatiebureau en uitgeverij Vanden Broele group een kinderjaarboek op basis van automatische gezichtsherkenning ontwikkelde en op de consumentenmarkt lanceerde en begeleiding kreeg door bedrijfsadviseur Katelijne Strubbe:

Ook Jelle Van Winckel, Christophe Schepens, Bart Baeyens en Karl De Beul over hun ervaringen met de VLAIO bedrijfsadviseurs:

De 5 provinciale Innovatiecentra bundelden op 1 april 2018 de krachten en werden Team Bedrijfstrajecten vzw. Naast innovatie gaan we voortaan ook andere ondernemersuitdagingen niet uit de weg. Onze begeleiding op maat blijft daarbij gegarandeerd.

We komen voortaan naar buiten als de bedrijfsadviseurs van VLAIO en kunnen beroep doen op het brede VLAIO Netwerk van partners om je nog gerichter te adviseren en begeleiden.

 

Maak een afspraak met één van onze VLAIO bedrijfsadviseurs. Zij ondersteunen en adviseren je om je innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Of ontdek zelf op deze website welke informatie, subsidies of begeleiding we nog aanbieden. 

 
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: