vergrootglas

Innovatiemandaten

De oproep najaar 2021 werd op 7 september 2021 afgesloten.

Vervolgstappen

 • 1

  Bij een positieve beslissing wordt een steunovereenkomst opgemaakt tussen Agentschap Innoveren & Ondernemen en de hoofdaanvrager: de kennisinstelling in geval van een innovatiemandaat met spin-off finaliteit of fase 1 en het bedrijf voor een innovatiemandaat fase 2. Deze overeenkomst wordt mee ondertekend door de mandataris. De steunovereenkomst wordt pas opgesteld na ontvangst van een samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt tussen het bedrijf en de kennisinstelling, en mee ondertekend door de promotor.
  De werkgever, die zowel de kennisinstelling als het bedrijf kan zijn, zorgt voor de contractuele aspecten inzake tewerkstelling en voor verloning en vergoeding van de mandataris.

 • 2

  De omschrijving van het innovatiedoel vormt het uitgangspunt van de steunovereenkomst. Wijzigingen in de uitvoering binnen het innovatiedoel zijn mogelijk zonder aanpassing van de overeenkomst. Op het einde van fase 1 en op het einde van het mandaat is een verslag vereist met:

  • de geboekte wetenschappelijke vooruitgang
  • de uitvoering van het innovatiedoel met inbegrip van strategische toepassing
  • een valorisatieverslag
  • een financieel verslag

  Voor projecten die starten met fase 1, en vervolgd worden in fase 2, moet men beslissen over de steuntoekenning in elke fase. Omdat de twee fasen steunen op verschillende juridische kaders, zijn het twee overeenkomsten en twee gescheiden beslissingen.

  Twee maanden voor afloop van fase 1 moet gerapporteerd worden over het al dan niet (zullen) behalen van de mijlpalen (de resultaten van fase 1) en de concrete uitwerking van de afspraken m.b.t. exploitatie. Samen met het expertenadvies vormt dit de basis voor een nieuwe beslissing door de raad van bestuur (in principe zonder noodzaak van een nieuw expertencollege), voor zover men blijft binnen de oorspronkelijke valorisatiecase.
   

 • 3

  Agentschap Innoveren & Ondernemen kent de contractant projectmatige steun toe, uitbetaald in jaarlijkse voorschotten. Het eerste voorschot wordt uitbetaald na ontvangst van de ondertekende steunovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst. Later is de betaling afhankelijk van de correcte naleving van de afspraken.

  In fase 2 is het bedrijf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de onderzoekspartner(s). Het bedrijf betaalt de totale factuur van de onderzoekspartner(s) die deel uitmaakt van de kosten waarop de steun berekend is en de subsidie toegekend werd.

  Op het einde van de projectuitvoering worden de reële kosten geverifieerd. In functie van de aanvaarde kosten en het toegepaste steunpercentage wordt de totale steun bepaald. Een eindschijf wordt uitbetaald, rekening houdend met de reeds betaalde voorschotten.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail