vergrootglas

Innovatiemandaten

De oproep najaar 2021 werd op 7 september 2021 afgesloten.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

Postdoctorale onderzoekers

De aanvraag staat open voor alle houders van een doctoraatsdiploma. We leggen geen bijkomende beperkingen op. De regeling staat dus open voor alle nationaliteiten en alle studierichtingen/wetenschappelijke disciplines.

Kandidaten die op het moment van de indiening van de aanvraag nog geen houder zijn van het doctoraatsdiploma, maar op korte termijn (binnen de 6 maanden) hun proefschrift zullen verdedigen, moeten een verklaring van hun wetenschappelijke promotor bijvoegen dat ze inderdaad in de eindfase van hun doctoraatsproject zijn en er geen tegenindicaties zijn voor het behalen van het doctoraatsdiploma op korte termijn. Bij voorkeur wordt de geplande datum van de verdediging gemeld.

Bedrijf

Alle bedrijven met rechtspersoonlijkheid en met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest kunnen een Innovatiemandaat aanvragen. Daarnaast is het is een voorwaarde dat er bij de projectuitvoering kennis opgebouwd wordt in Vlaanderen, concreet in de Vlaamse vestiging en dat er na de projectuitvoering resultaten gevaloriseerd worden in Vlaanderen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn. Een selectiecriterium in de evaluatie is de meerwaarde voor Vlaanderen. Het agentschap kan de aanvraag van entiteiten die nog geen zetel hebben in Vlaanderen - maar wel voldoende valorisatie voorzien in de toekomst - uitzonderlijk ontvankelijk verklaren. 

Voor spin-off mandaten moet de oprichting van het bedrijf in Vlaanderen voorzien worden.

Mandataris

De mandataris voert het onderzoeksproject uit in samenwerking met het bedrijf en met de kennisinstelling. De mandataris kan zijn tijd verdelen tussen de kennisinstelling en het bedrijf.

Welke projecten komen in aanmerking?

De projecten die in aanmerking komen, zijn gericht op de uitwerking van basisonderzoek om de resultaten toepasbaar te maken binnen bedrijven en op de economische valorisatie van onderzoek.

Er kan voldoende tijd/ruimte voorzien worden voor activiteiten die de optimalisering van het valorisatietraject toelaten: activiteiten die zich richten op de vertaling van onderzoeksresultaten naar meer praktische toepassingen (proof of concept/principle), zonder evenwel uit te monden in activiteiten die normaliter via onderzoeks- of ontwikkelingsproject in aanmerking komen.

Voor spin-off mandaten kan tijd voorzien worden voor:

  • vorming en opleiding m.b.t. ondernemingsvaardigheden
  • bijdragen tot het opstellen van een bedrijfsplan
  • voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de oprichting van een nieuwe onderneming gericht op de economische valorisatie van de onderzoeksresultaten.

De onderzoeksactiviteiten moeten evenwel de hoofdmoot uitmaken van het project.

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail