vergrootglas

Innovatiemandaten

De oproep najaar 2021 werd op 7 september 2021 afgesloten.

Bedrag

Een innovatiemandaat voorziet financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één specifieke werknemer.

Steunpercentage

De aanvaarde begroting vormt de basis voor de berekening van de subsidie. De steun is afhankelijk van het type mandaat en de fase.

Spin-off bedrijf

Spin-off mandaten krijgen 100% subsidie, betaald aan de kennisinstelling

Bestaand bedrijf

Bij samenwerking met een bestaand bedrijf, zijn er 2 fases mogelijk:

  • fase 1: onderzoeksfase (max. duur 12 maanden): 100% subsidie betaald aan de kennisinstelling
  • fase 2: vervolgfase, indien fase 1 succesvol, met cofinanciering bedrijf: 50% basissteun betaald aan het bedrijf dat instaat voor de volledige vergoeding van de partners. Deze basissteun kan verhoogd worden (cumulatief):
    • een kleine onderneming kan 20% extra steun krijgen en een middelgrote onderneming 10% extra steun. 
    • het project kan 10% extra steun krijgen als er een daadwerkelijke samenwerking is tussen meerdere onafhankelijke gesteunde ondernemingen waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening neemt en tenminste één partner een kmo is. 

Duur

Een mandaat duurt in principe twee jaar. Bij samenwerking met een bestaande onderneming, kan een mandaat van 3 jaar aangevraagd worden, waarbij fase 1 maximaal 12 maanden duurt. De reden voor een totale projectduur van meer dan 24 maanden moet inhoudelijk onderbouwd worden (bv. omwille van langdurige testen). 

Bij deeltijdse bezetting kan de projectduur verlengd worden zodat de totale steun overeenkomt met 2 voltijdse mensjaren. Een innovatiemandaat voor een deeltijdse bezetting is mogelijk met een minimum van een halftijdse bezetting, zolang de valorisatie van de onderzoeksresultaten mogelijk blijft, wat deel uitmaakt van de inhoudelijke evaluatie van de aanvraag. 

Een mandaat kan opgeschort worden in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende meer dan 30 dagen (bv. zwangerschapsverlof).

Begroting

Een innovatiemandaat voorziet financiering van de personeels-, overhead- en werkingskosten in relatie met één specifieke werknemer. Het opstellen van een begroting volgt het kostenmodel van Agentschap Innoveren & Ondernemen, waarbij de som van de niet-personeelskosten maximaal € 50.000 bedraagt per jaar bij voltijdse bezetting (evenredig te verlagen bij een deeltijdse bezetting).

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail