zwaluwen - foto Jonas zander - unsplash.com

Globalisatiemechanisme

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je het globalisatiemechanisme aan?

Een aanvraag indienen kan vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021. Neem de handleiding door alvorens een aanvraag op te starten.

Bij de aanvraag zullen een aantal bewijsstukken verplicht moeten opgeladen worden. Gebruik enkel de in te vullen documenten die VLAIO hiervoor ter beschikking stelt. 

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Elk ingediend dossier zal manueel beoordeeld worden.

Bij de aanvraag zullen volgende gegevens moeten ingevuld worden:

 • omzet uit geleverde prestaties, exclusief btw uit de periode 1 april 2019 tot en met 31 december 2019

 • omzet uit geleverde prestaties, exclusief btw, uit de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020

 • verlies, voor aftrek van belastingen, van de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020, zoals berekend voor code 9903 van de jaarrekening

 • tewerkstellingsgegevens in gemiddeld aantal voltijdsequivalenten voor de 3 laatste kwartalen van 2019:

  • actief werkende vennoten
  • uitzendkrachten aangesteld via een uitzendkantoor of een sociaal bureau voor kunstenaars
  • factuurbedrag (som van alle in aanmerking komende facturen), exclusief btw, dat je betaalde voor de tewerkstelling van medewerkers van dienstenleveranciers in deze periode

Opgelet: De gegevens van de RSZ-tewerkstelling en van de jobstudenten worden door VLAIO zelf opgevraagd bij de RSZ. De ondernemingen moeten dus geen RSZ-attesten hiervoor aanvragen bij de RSZ.

Verplichte bewijsstukken

Bij de aanvraag moeten een aantal stavingsstukken verplicht opgeladen worden:

Indien de onderneming wenst gebruik te maken van de "verruimde tewerkstelling" voor de bepaling van het maximum steunplafond dient zij de Excel voor de berekening van de tewerkstelling in te vullen en hiervoor ook de nodige bewijsstukken op de laden:

 • overzicht van de tewerkstelling (download excel-document berekening tewerkstelling)
 • loopbaanattesten van de werkende vennoten
 • een attest van het uitzendkantoor met opgave van de tewerkstelling van uitzendkrachten (in gemiddeld aantal voltijds equivalenten voor de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019)
 • de facturen van de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 van de tewerkgestelde medewerkers via dienstenleveranciers

De beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

Een beslissing tot definitieve steuntoekenning kan pas genomen worden nadat de jaarrekening van het boekjaar 2020 werd neergelegd en beschikbaar is voor VLAIO bij de Nationale Bank van België.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail