zwaluwen - foto Jonas zander - unsplash.com

Globalisatiemechanisme

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat is het globalisatiemechanisme?

Op 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering het corona globalisatiemechanisme, na goedkeuring door Europa, definitief goed. Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Deze maatregel werd aangemeld onder de Europese Tijdelijke Kaderregeling COVID-19, artikel 3.12.

Toepasselijke wetgeving

De mededeling van de Commissie van 19 maart 2020 (C(2020)1863) betreffende de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak, zoals gewijzigd op 3 april 2020 (C(2020)2215), 8 mei 2020 (C2020)3156), 29 juni 2020 (C(2020) 4509), 13 oktober 2020 (C(2020)7127) en 28 januari 2021 (C(2021)564), en alle latere wijzigingen ervan

De beschikking van de Europese Commissie van 19/02/2021 - State Aid SA.61748 (2021/N) - Belgium COVID-19: Flemish support for uncovered fixed costs

Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.

Ministerieel besluit van 31 maart 2021 tot uitvoering van artikel 7 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wat betreft de bepaling van de indieningsperiode van de subsidieaanvraag en de precisering van het begrip zakelijke diensten en de berekening van de omzet

Ministerieel besluit van 1 juni 2021 tot uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wat betreft de berekening van de RSZ-tewerkstelling en de verruimde tewerkstelling en de voorwaarden over de neerlegging van de jaarrekening en de uitsluiting van de subsidie

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail