Energiesteun 2

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je energiesteun 2 aan?

Update 24 april 2023

De aanvraag wordt online ingediend en verder digitaal behandeld. De online aanvraag is mogelijk vanaf 24 april 2023 tot en met 30 juni 2023, 12u. Gebruik hiervoor de roze knop rechtsboven.

Lees aandachtig de handleiding.

Deze steunmaatregel werd aangemeld bij de Europese Commissie onder het tijdelijk crisiskader Oekraïne. Dit betekent dat je uiterlijk 31 december 2023 een beslissing zal ontvangen of de steun kan toegekend worden. Als het tijdelijk crisiskader Oekraïne door de Europese Commissie wordt verlengd, wordt de uiterste beslissingstermijn voor dezelfde duur verlengd.

Een onderneming dient één enkele aanvraag in te dienen voor de gezamenlijke energiekosten van al haar Vlaamse vestigingen of bedrijfstakken.

Houd de volgende informatie bij de hand:

 • de totale kosten en verbruiken voor aardgas en elektriciteit van de Vlaamse vestigingen voor 2021
 • de totale kosten en verbruiken voor aardgas en elektriciteit van de Vlaamse vestigingen voor het eerste kwartaal van 2023
 • het operationeel resultaat (EBITDA) van de onderneming voor het kalenderjaar 2021 en voor het eerste kwartaal van 2023. (Indien je een aanvraag indient voor één of meerdere bedrijfstakken heb je tevens het operationeel verlies (negatieve EBITDA) voor het eerste kwartaal van 2023 per bedrijfstak nodig.)
 • de jaaromzet van je onderneming van het kalenderjaar 2021 (niet nodig voor zelfstandigen)
 • de afrekeningsfacturen voor aardgas en elektriciteit voor het volledige kalenderjaar 2021
 • de afrekeningsfacturen voor aardgas en elektriciteit van het eerste kwartaal van 2023
  • Voor jaarlijks uitgelezen tellers zijn dit de afrekeningsfacturen die je na 1/1/2021 ontving. De maandelijkse voorschotfacturen hoef je niet op te laden.
  • Voor maandelijks uitgelezen tellers zijn dit de facturen voor het verbruik in 2021 en in het eerste kwartaal van 2023.
 • het attest van een door ITAA erkende externe accountant, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde externe accountant met betrekking tot de EBITDA van het kalenderjaar 2021 en van het eerste kwartaal van 2023.
  VLAIO voorziet 3 verschillende sjablonen voor deze verklaring op eer: 2 voor aanvragen voor ondernemingen (vennootschap en zelfstandige-eenmanszaak) en 1 voor een aanvraag voor één of meerdere bedrijfstakken. U vindt deze onderaan deze webpagina. Enkel een verklaring op eer volgens het sjabloon dat door VLAIO ter beschikking wordt gesteld wordt aanvaard!
 • het bankattest met betrekking tot de Belgische zakelijke rekening van de steunvragende onderneming

Kleinverbruikers met jaarlijks uitgelezen tellers voor gas of elektriciteit moeten gebruik maken van de rekenmodule voor de berekening van de maandelijkse verbruiken en kosten.

Specifieke situaties

Kan je een aanvraag indienen in volgende gevallen en hoe dien je die dan in?

 • verkoop van zelf opgewekte elektriciteit (incl. PV-panelen)
 • WKK's en andere elektriciteitsgeneratoren met aardgas als brandstof
 • meerkost van aangekochte warmte
 • doorfacturatie van energiekosten
 • gedeeltelijk privé-gebruik

Na indiening van de steunaanvraag zal je per mail een bevestiging ontvangen dat we je aanvraag goed ontvangen hebben.

Na controle van de steunaanvraag met bijhorende stavingstukken zal de steun definitief berekend en uitbetaald worden. De definitief berekende steun kan hoger of lager zijn dan de voorlopig berekende steun.

De steun wordt enkel uitbetaald op een zakelijk Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming.

De steun verleend in het kader van dit besluit is intuitu personae en kan niet worden overgedragen aan een derde en is niet vatbaar voor beslag.

De steun kan niet uitbetaald worden als de onderneming:

 • niet voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;
 • zich ondertussen in een lopende insolventieprocedure bevindt;
 • zich ondertussen in een toestand van ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening bevindt.

Nog nooit steun aangevraagd bij VLAIO?

Zo kan je je kan aanmelden voor de online aanvraag:

Het toegangsbeheer

De controle van je identiteit gebeurt op basis van je rijksregisternummer. Je kan aanmelden met:

 1. de elektronische identiteitskaart (EID) en aangesloten kaartlezer
 2. Itsme
 3. het federaal token
 4. een beveiligingscode via app
 5. een beveiligingscode via sms

Bij een eerste gebruik zal je de digitale sleutel van je aanmeldkeuze moeten activeren. Lees de informatiepagina's op overheid.vlaanderen.be.

Wat als ik geen e-ID kaartlezer heb? Of als ik de pincode van mijn identiteitskaart ben vergeten? 
Geen enkel probleem. Het is ook mogelijk je te identificeren via de ‘Itsme-app’. Deze is makkelijk te installeren op je smartphone met behulp van je bankkaart. Meer uitleg op www.itsme.be/get-started.

Tip: Het is aan te raden te werken met een recente browser zoals Chrome, Edge of Mozilla Firefox.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon