Energiesteun uitgebreid naar eerste kwartaal 2023

Publicatiedatum
Bedrijven geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis, kunnen reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. De Vlaamse Regering biedt daarbij een steunpakket binnen de contouren van het Europees Tijdelijke Crisiskader Oekraïne (TCF). Dit pakket wordt uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

Stabilisatie energieprijzen

De Vlaamse Regering stelt in totaal 250 miljoen euro ter beschikking voor steun aan bedrijven die zwaar getroffen zijn door de stijgende energieprijzen. Een eerste schijf van 125 miljoen euro is daarvoor reeds ingezet. De steunaanvragen voor het vierde kwartaal van 2022 lagen daarbij lager dan verwacht. Tot op vandaag werden er zo’n 317 aanvragen ingediend, goed voor zo'n 6,5 miljoen euro. Een stabilisatie van de energieprijzen sinds de piek aan het einde van de zomer zorgde ervoor dat minder bedrijven de vereiste verdubbeling van de energieprijzen konden halen. Daarnaast zorgt de stabilisatie er ook voor dat veel ondernemingen zich konden aanpassen aan deze nieuwe realiteit, door aanpassingen aan het productieproces of door kosten door te rekenen.

Ondernemingen die in aanmerking komen kunnen nog tot en met 28 februari 2023 energiesteun aanvragen voor zware energie-uitgaven in het vierde kwartaal van 2022. Surf hiervoor naar vlaio.be/energiesteun.

We willen iedereen - van de lokale bakker tot de buitenlandse productievestiging – ondersteunen. Tegelijkertijd moeten we dit moment aangrijpen en de nodige stappen zetten om ons energieverbruik te beperken. Zo bieden we steun op korte termijn, maar met energiebeleidsovereenkomsten verduurzamen we ons economische weefsel op de middellange termijn. Een absolute win-win, voor onze maatschappij en voor het klimaat.

Jo Brouns
Vlaams minister van Economie en Innovatie

Stijging loonkosten

Hoewel de energieprijzen gestabiliseerd zijn, blijven veel bedrijven met moeilijkheden kampen. De energieprijzen zijn dan wel gestabiliseerd, maar ze liggen nog steeds hoger dan ooit ervoor. Daarbovenop is januari de maand waar de gestegen loonkost voor veel bedrijven voor het eerst zichtbaar wordt.

Ook Europa heeft haar crisiskader reeds bijgesteld voor flexibelere energiesteun. Dit maakt het mogelijk om de steun breder beschikbaar te stellen.

Nieuw kader voor energiesteun eerste kwartaal 2023 

Na een beloofde evaluatie stelt de Vlaamse Regering de voorwaarden bij in een nieuw kader voor het eerste kwartaal van 2023.

  • Elke gezonde onderneming met minstens 7.500 euro aan uitgaven voor elektriciteit en aardgas in haar Vlaamse vestigingen in 2021 komt in aanmerking.
  • Enkel prijsstijgingen in elektriciteit en aardgas die meer dan 50% hoger liggen dan de prijzen van 2021 kunnen gesubsidieerd worden.
  • De onderneming moet daarnaast in het eerste kwartaal van 2023 een daling van haar brutowinst (EBITDA) van minstens 50% kennen.
  • Van de minimale brutowinstdaling moeten de totale meerkosten aan gas en elektriciteit minstens 70% bedragen, oftewel 35% van de brutowinst voor de crisis.

Steun als hefboom voor innovatie

Om misbruik te vermijden, behoudt minister Brouns in enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo is elke onderneming die de steun ontvangt;

  • verplicht om minstens vijf jaar in Vlaanderen actief te blijven;
  • mag zij tot het einde van 2023 geen dividenden uitkeren;
  • mag zij niet meer dan 35% van het personeel op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst voor de periode waarvoor zij steun ontvangt;
  • en moet elke onderneming met een hoog energieverbruik een energiebeleidsovereenkomst ondertekenen, waardoor zij zich ertoe verbindt haar energieverbruik te reduceren, bijvoorbeeld door procesaanpassingen of innovatieve renovaties.

Wanneer aanvragen?

De reglementering voor deze steunperiode wordt verder uitgewerkt en zal vervolgens voorgelegd worden aan de Europese Commissie voor goedkeuring.

Schrijf je in voor de VLAIO nieuwsbrief. Zo weet je meteen wanneer je energiesteun voor het eerste kwartaal van 2023 kan aanvragen.

Delen: