Welke financiële steun kan je krijgen?

De omvang van de begeleidingstrajecten wordt bepaald in functie van de geïdentificeerde noden van de onderneming. Een traject heeft hierbij een kostprijs tussen de € 25.000 en € 50.000 (exclusief btw). 

Enkel de kosten met betrekking tot de diensten die in het kader van het raamcontract aangeboden worden door negen geselecteerde dienstverleners komen in aanmerking voor ondersteuning door VLAIO. De prijs van een basispakket en eventuele uitbreidingspakketten varieert hierbij naargelang de dienstverlener.

De kostprijs van de dienstverlening wordt vastgelegd in een offerte van de dienstverlener. Enkel na goedkeuring van de offerte door VLAIO komt het traject in aanmerking voor financiële steun vanwege VLAIO. 

VLAIO neemt maximaal 45% van de kostprijs (inclusief btw) voor zijn rekening. VLAIO betaalt dit aandeel rechtstreeks uit aan de dienstverlener. De kleine en middelgrote onderneming betaalt zijn deel van de kostprijs zelf rechtstreeks aan de dienstverlener.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail