decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Welke financiële steun kan je krijgen?

Wat zijn de prijzen van de pakketten? 

De omvang van de verbetertrajecten wordt bepaald in functie van de geïdentificeerde noden van de onderneming. Na een intakegesprek zal de dienstverlener een offerte opstellen in functie van het gekozen pakket. De prijzen van de pakketten (zonder 50% tussenkomst van VLAIO) variëren naargelang de dienstverlener: 

  • START: tussen € 9.200 en € 10.700 (excl. btw) 
  • MEDIUM: tussen € 17.000 en € 21.000 (excl. btw)  
  • PLUS: tussen de € 29.000 en € 35.000 (excl. btw)  

Voor een onderneming die kiest voor bijkomende uitbreidingspakketten kan de totale kostprijs (zonder tussenkomst van VLAIO), maximum € 60.000 (excl. btw) bedragen. 

Hoe wordt de 50% VLAIO-steun verrekend? 

Voor elk van de pakketten neemt VLAIO maximaal 50% van de kostprijs voor zijn rekening. Na de tussenkomst van de subsidie betalen bedrijven naargelang het gekozen pakket en de dienstverlener tussen € 4.600 en € 17.500 (excl. btw):

  • START: tussen € 4.600 en € 5.350 (excl. btw)
  • MEDIUM: tussen € 8.500 en € 10.500 (excl. btw)
  • PLUS: tussen € 14.500 en € 17.500 (excl. btw)

Indien daarnaast ook gekozen wordt voor uitbreidingspakketten bedraagt de subsidie maximum € 30.000 (excl. btw).  

VLAIO betaalt de subsidie rechtstreeks uit aan de dienstverlener. De kmo betaalt zijn deel van de kostprijs zelf rechtstreeks aan de dienstverlener. 

Welke kosten komen (niet) in aanmerking voor de subsidie? 

Enkel de kosten met betrekking tot de diensten die in het kader van het raamcontract aangeboden worden door acht geselecteerde dienstverleners komen in aanmerking voor ondersteuning door VLAIO. Algemeen geldt dat binnen het aanbod van alle acht dienstverleners enkele kosten in beperkte mate of niet in aanmerking komen voor de subsidie:  

  • Kosten voor de aankoop van hardware kunnen alleen in zeer beperkte mate en als onderdeel van een breder dienstverleningstraject; 
  • Licentiekosten en kosten voor softwaretools kunnen enkel in functie van en beperkt tot de looptijd van het specifieke begeleidingstraject en zijn in elk geval uitgesloten als standalone; 
  • Kosten met betrekking tot de daadwerkelijke certificering van cybersecurity standaarden door een externe partij, (bv. ISO277001), komen niet in aanmerking. Een cybersecurity verbetertraject is wel zeer geschikt in aanloop naar de certificering; 
  • Kosten voor managed service contracten komen niet aanmerking. Dergelijke contracten kunnen een logische vervolgstap zijn na afloop van een cybersecurity verbetertraject. 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail