decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Terug naar Aanvraagprocedure

Apogado

Herkennen jouw medewerkers pogingen tot hacking? Hoe moeilijk is het toegang te krijgen tot jouw IT-systemen? Wil je jouw bedrijf klaarstomen voor een ISO-certificaat informatieveiligheid? Met een cybersecuritytraject versterk je de weerbaarheid van jouw onderneming. Voorkom dat je een hacking-slachtoffer wordt en neem Apogado vandaag nog onder de arm!

Wie komt in aanmerking?

Wij zijn er voor ondernemingen

 • ie hun eerste stappen zetten op vlak van cybersecurity
 • die substantiële risico’s lopen op vlak van informatieveiligheid omwille van business-kritische IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen
 • die een oprechte ambitie hebben om de cyberveiligheid te versterken en een cultuur van informatieveiligheid te bevorderen
 • die het ISO 27001 managementsysteem willen implementeren met het oog op certificatie
 • over alle sectoren heen, gaande van dienstverlenende organisaties over productiebedrijven tot sterk technologische startups en scale-ups.

Welke dienstverlening bieden we aan

Bij Apogado kan je terecht voor zowel een START, MEDIUM als PLUS pakket.

START-pakket

Dit instaptraject focust op de opmaak van een actieplan o.b.v. een “quick scan”. Het bevat geen ondersteuning bij implementatie. Blijkt zulke ondersteuning toch wenselijk, dan is een upgrade naar MEDIUM of PLUS mogelijk. 

Het START-pakket bestaat uit

 • Een kick-off overleg om verwachtingen en werkwijze scherp te stellen
 • Analyse
  • Cybersecurity “quick scan” o.b.v. max. 3 interviews
  • GAP-analyse vs. maatregelen uit het relevante ISO-kader, waar toepasselijk incl. technische analyses
  • Overzicht van kwetsbaarheden en risico’s
 • Een meerjarig plan met verbeteracties
 • Een afsluitende evaluatievergadering

MEDIUM-pakket

Deze formule volgt hetzelfde stappenplan, maar omvat een ruimere doorlichting (max. 5 interviews), zowel als een bredere GAP-analyse. Verder krijgt het meerjarig actieplan een kostenraming mee en de toewijzing van verantwoordelijkheden.

Bovendien bevat het MEDIUM-traject ook 11 mensdagen begeleiding bij implementatie. Wat deze precies inhoudt, wordt in overleg gekozen uit een “menukaart” en o.b.v. de prioriteiten die de analyse aanwijst. De “menukaart” biedt keuzes in meerdere domeinen, waaronder

 • Bewustmaking
 • Governance (procedures, informatieveiligheidsplan, …)
 • Beheer van leveranciers
 • Beveiliging van netwerken, infrastructuur, apparatuur
 • Beheer van IT-toepassingen
 • Gebruikers- en toegangsbeheer
 • IT-bedrijfscontinuïteit
 • Beheer van incidenten

Dit alles maakt het pakket MEDIUM bijzonder geschikt voor bedrijven die snel aan de slag willen om enkele tastbare resultaten te boeken.

PLUS-pakket

Met een volledige doorlichting – technische analyses en analyse van procedures altijd inbegrepen –en niet minder dan 19 mensdagen begeleiding bij implementatie – gekozen uit de eerdergenoemde “menukaart” –, is dit het meest volledige pakket in ons aanbod.

Dankzij de uitgebreide doorlichting én begeleiding is het PLUS-pakket uitermate doeltreffend voor bedrijven die hun cyberweerbaarheid wezenlijk willen versterken.

Mogelijke uitbreidingspakketten

Bij MEDIUM- en PLUS-trajecten biedt Apogado twee mogelijke uitbreidingspakketten aan. Het uitbreidingspakket GO biedt 8 extra mensdagen aan advies en begeleiding bij de uitvoering van de aanbevelingen, in onderling overleg te kiezen uit de “menukaart”.

Het uitbreidingspakket PRO levert jouw bedrijf 17 bijkomende mensdagen aan ondersteuning op. Ook hier kan je kiezen uit de “menukaart”.

Met een uitbreidingspakket kan jouw onderneming de uitvoering van verbeteracties verderzetten. Dat geeft je als bedrijfsleider meer comfort over de cyberweerbaarheid van jouw organisatie.

Duurtijd traject

 • START-instaptraject: 9 dagen
 • MEDIUM-formule: 21 dagen, waarvan 11 voor implementatie
 • PLUS-pakket: 34 dagen, waarvan 19 voor implementatie
 • Uitbreidingspakketten GO en PRO: resp. 8 en 17 dagen, enkel voor implementatie

Eindresultaat

Het basispakket START focust enkel op een snelle analyse van de voornaamste kwetsbaarheden en op de opmaak van een actieplan. De uitkomst is

 • inzicht in de belangrijkste risico’s
 • een meerjarig plan met verbeteracties

De MEDIUM-formule behelst een breder onderzoek van risico’s en bevat begeleiding bij uitvoering van verbeteracties. Na afloop heb je

 • inzicht in meer risico’s
 • een meerjarig actieplan, incl. inschatting kostprijs en toewijzing van verantwoordelijkheden
 • een start gemaakt met uitvoeren van een of enkele prioritaire aanbevelingen

Het PLUS-pakket omvat een volledige doorlichting van de risico’s – technische analyses en analyse van procedures altijd inbegrepen –, plus uitgebreide ondersteuning bij implementatie. Het levert

 • inzicht in het geheel van risico’s, incl. deze op technisch vlak en m.b.t. procedures
 • een meerjarig actieplan, incl. inschatting kostprijs en toewijzing van verantwoordelijkheden
 • een forse verhoging van de cyberweerbaarheid, dankzij implementatie van meerdere verbeteracties

Kostprijs

 • START: € 10.000 excl. btw
 • MEDIUM: € 22.000 excl. btw
 • PLUS: € 35.000 excl. btw
 • Uitbreidingspakket GO: € 8.000 excl. btw
 • Uitbreidingspakket PRO: € 17.000 excl. btw

VLAIO komt bij kmo’s en maatwerkbedrijven tussen voor 50% van de kostprijs. Bij ondernemingen die niet voldoen aan de kmo-criteria maar wel onder de NIS2-richtlijn vallen bedraagt de tussenkomst van VLAIO 35% van de kostprijs.

Meer informatie

Meer info kan je vinden op apogado.com/cybersecurity-verbetertrajecten.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail