decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Wat zijn cybersecurity verbetertrajecten?

Waarom inzetten op cybersecurity? 

Steeds meer ondernemingen worden slachtoffer van een cyberaanval. Investeren in cyberveiligheid is dan ook enorm belangrijk in een economie en samenleving die razendsnel digitaliseert. De cybersecurity verbetertrajecten van VLAIO ondersteunen ondernemingen in Vlaanderen bij het verbeteren van hun cyberveiligheid. 

Wat houdt een cybersecurity verbetertraject in? 

De cybersecurity verbetertrajecten van VLAIO ondersteunen ondernemingen in Vlaanderen bij het verbeteren van hun cyberveiligheid. Tijdens zo’n individueel begeleidingstraject helpt één van de achttien erkende dienstverleners de cyberbeveiliging van je onderneming te versterken en je weerbaarheid tegen cyberaanvallen te verhogen. 

Drie pakketten afgestemd op jouw noden 

Bij kmo's en maatwerkbedrijven bedraagt de subsidie van VLAIO 50% van de kostprijs van het traject. Bij ondernemingen die niet voldoen aan de kmo-criteria maar wel onder de NIS2-richtlijn vallen bedraagt de tussenkomst van VLAIO 35% van de kostprijs. Op de pagina 'bedrag' vind je de huidige prijzen van de pakketten. VLAIO biedt drie versies van het traject aan, afhankelijk van de wensen en noden van je onderneming. Wil je graag een eerste, laagdrempelige analyse maken van jouw cyberbeveiliging om te weten welke stappen je dient te zetten om de cyberveiligheid in je onderneming te verbeteren? Of heb je naast een analyse en een actieplan ook begeleiding op maat nodig bij het oplossen van veiligheidsproblemen? Afhankelijk van je antwoorden op deze vragen, kies je in samenspraak met een dienstverlener één van deze drie pakketten:

 • START: eerste analyse + opmaak actieplan 
 • MEDIUM: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen beperkt aantal veiligheidsproblemen 
 • PLUS: analyse + opmaak actieplan + begeleiding en advies bij oplossen veiligheidsproblemen 

1. Pakket START 

Het laagdrempelige verbetertraject START is ideaal voor ondernemingen de eerste stap willen zetten richting een cybersecuritybeleid maar in de eerste fase vooral zicht willen krijgen op de huidige cyberveiligheid. De dienstverlener maakt een analyse van de huidige maturiteit van cybersecurity en stelt een op maat gemaakt, meerjarig actieplan. Het START pakket is geschikt voor ondernemingen:   

 • die eerst zicht willen krijgen op de huidige cybersecurity-maturiteit van de onderneming gekoppeld aan de opmaak van een meerjarig actieplan;  
 • die met een vaste externe IT-partner werken die bepaalde aspecten van het cybersecuritybeleid voor zijn rekening neemt. 

In vergelijking met de pakketten MEDIUM en PLUS wordt binnen START geen ruimte voorzien voor advies en begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen. Na afloop van dit traject is de cyberveiligheid van een onderneming dus niet meteen substantieel verbeterd en dient de onderneming nog verdere stappen te zetten. 

2. Pakket MEDIUM 

Het MEDIUM verbetertraject richt zich specifiek op ondernemingen die hun eerste stappen wensen te zetten op vlak van cyberveiligheid en/of ondernemingen met een minder complexe IT/OT omgeving. Na de analyse en de opmaak van een actieplan kan de onderneming meteen met hulp van de dienstverlener een beperkt aantal concrete acties realiseren om de cybersecurity te verbeteren. Het MEDIUM pakket bestaat uit drie onderdelen: 

 • een grondige (technische) analyse van de cybersecurity maturiteit van de onderneming; 
 • de opmaak van een meerjarig actieplan waarmee de cybersecurity van de onderneming een grote stap vooruit kan zetten; 
 • ruimte voor advies en begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen. 

In vergelijking met het uitgebreidere PLUS pakket is tijdens dit verbetertraject minder ruimte voorzien voor advies en begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen. Dit betekent dan ook dat de kans groot is dat ondernemingen na afloop van het MEDIUM pakket nog verdere stappen zullen moeten ondernemen om veiligheidsproblemen aan te pakken.  

3. Pakket PLUS 

Het verbeteringstraject PLUS zorgt voor de grootste stap vooruit op vlak van cyberveiligheid en is ideaal voor ondernemingen met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen (IoT= Internet of Things). Ook het PLUS pakket bestaat net als het MEDIUM pakket uit drie delen: 

 • een grondige (technische) analyse van de cybersecurity maturiteit van de onderneming; 
 • de opmaak van een meerjarig actieplan waarmee de cybersecurity van de onderneming een grote stap vooruit kan zetten; 
 • ruimte voor advies en begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen. 

In vergelijking met het MEDIUM pakket is tijdens dit verbetertraject meer ruimte voorzien voor advies en begeleiding bij het oplossen van vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen. Het is echter niet zo dat na afloop van het pakket PLUS met zekerheid alle vastgelegde veiligheidsproblemen zullen weggewerkt zijn.  

Extra: uitbreidingspakketten 

De meeste dienstverleners bieden bijkomende uitbreidingspakketten aan die toelaten om extra verbeterpunten aan te pakken of in specifieke topics te verdiepen. Deze uitbreidingspakketten kunnen alleen in combinatie met pakket MEDIUM of PLUS opgenomen worden. 

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail