decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Wie kan van het aanbod gebruikmaken?

Wie kan gebruik maken van de cybersecurity verbetertrajecten?

De diensten in het kader van dit raamcontract zijn gericht op zowel de kmo’s en maatwerkbedrijven met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen (IoT= Internet of Things) als kmo’s en maatwerkbedrijven die hun eerste stappen wensen te zetten op vlak van cyberveiligheid en/of kmo’s en maatwerkbedrijven met een minder complexe IT/OT omgeving.

De dienstverlener zal tijdens een intakegesprek met jou nagaan of je bedrijf hieraan voldoet. De dienstverlening is vooral gericht op het ondersteunen van ondernemingen waar nog een sterke groei inzake cyberveiligheid gerealiseerd kan worden. Een onderneming kan daarom over een periode van vier jaar slechts eenmaal ondersteuning krijgen voor een cybersecurity-verbetertraject. 

Daarnaast gelden er nog een aantal bijkomende voorwaarden die grotendeels gelijklopen met deze van de kmo-groeisubsidie. Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep kan doen op dit aanbod:

 1. Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) - met uitzondering voor de erkende maatwerkbedrijven
 2. Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm
 3. Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent
 4. Je onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
 5. Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest
 6. Je onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum
 7. Je onderneming voldoet aan de voorwaarden om de-minimissteun te ontvangen

Wat komt in aanmerking? 

Enkel de diensten die in het kader van het raamcontract aangeboden worden door acht geselecteerde dienstverleners komen in aanmerking voor ondersteuning door VLAIO. Elk van de negen dienstverleners biedt twee types basispakketten aan die elk tot doel hebben de cybersecurity-maturiteit van de kmo's en maatwerkbedrijven duurzaam te verbeteren.

Enerzijds is er het standaard basispakket met een kostprijs tussen de € 29.000 en € 35.000 (excl. btw) en anderzijds is er de lightversie van het basispakket met een beperktere omvang (kostprijs tussen de € 17.000 en € 21.000, excl. btw) en specifiek gericht op de kmo’s en maatwerkbedrijven die hun eerste stappen wensen te zetten op vlak van cyberveiligheid en/of kmo’s en maatwerkbedrijven met een minder complexe IT/OT omgeving. Hou er rekening mee dat de lightversie van het basispakket hoogstwaarschijnlijk niet voldoende is om alle geïdentificeerde risico’s/problemen op te lossen en dat deze lightversie maar een eerste stap is in het verbeteren van je cyberveiligheid.

Beide types basispakketten bestaan uit drie delen:

 1. een grondige (technische) analyse van de cybersecurity maturiteit van de onderneming
 2. de opmaak van een actieplan waarmee het bedrijf een grote stap vooruit kan zetten inzake cyberveiligheid
 3. advies/begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen

Een onderneming maakt zelf de keuze of hij beroep doet op het volledige basispakket dan wel op de lightversie van het basispakket. Eén van beide basispakketten, met voldoende ruimte om in te spelen op de specifieke noden, maakt verplicht onderdeel uit van elk traject.

Sommige dienstverleners bieden ter aanvulling van de basispakketten ook nog uitbreidingspakketten aan die toelaten om extra verbeterpunten aan te pakken dan wel specifieke topics te verdiepen.

Algemeen geldt binnen het aanbod van elk van deze dienstverleners dat: 

 • kosten voor de aankoop van hardware kunnen enkel in zeer beperkte mate en als onderdeel van een breder dienstverleningstraject
 • licentiekosten, kosten voor softwaretools kunnen enkel in functie van en beperkt tot de looptijd van het specifieke begeleidingstraject en zijn in elk geval uitgesloten als standalone
 • kosten met betrekking tot de daadwerkelijke certificering van cybersecurity standaarden door een externe partij, (bv. ISO277001), komen niet in aanmerking. Een CS-verbetertraject is wel zeer geschikt in aanloop naar de certificering.
 • kosten voor managed service contracten komen niet aanmerking, dergelijke contracten kunnen een logische vervolgstap zijn na afloop van een CS-verbetertraject.

De geselecteerde dienstverleners zijn:

Klik op de dienstverlener voor hun aanbod.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail