decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Wie kan van het aanbod gebruikmaken?

Wie kan gebruik maken van de cybersecurity verbetertrajecten?

De diensten in het kader van dit raamcontract zijn gericht op zowel de kmo’s en maatwerkbedrijven met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen (IoT= Internet of Things) als kmo’s en maatwerkbedrijven die hun eerste stappen wensen te zetten op vlak van cyberveiligheid en/of kmo’s en maatwerkbedrijven met een minder complexe IT/OT omgeving.

De dienstverlener zal tijdens een intakegesprek met jou nagaan of je bedrijf hieraan voldoet. De dienstverlening is vooral gericht op het ondersteunen van ondernemingen waar nog een sterke groei inzake cyberveiligheid gerealiseerd kan worden. Een onderneming kan daarom over een periode van vier jaar slechts eenmaal ondersteuning krijgen voor een cybersecurity-verbetertraject. 

Daarnaast gelden er nog een aantal bijkomende voorwaarden die grotendeels gelijklopen met deze van de kmo-groeisubsidie. Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep kan doen op dit aanbod:

  1. Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) - met uitzondering voor de erkende maatwerkbedrijven
  2. Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm
  3. Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent
  4. Je onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
  5. Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest
  6. Je onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum
  7. Je onderneming voldoet aan de voorwaarden om de-minimissteun te ontvangen

Wie zijn de externe dienstverleners? 

Cybersecurity verbetertrajecten subsidiëren het inkopen van extern advies en begeleiding bij acht door VLAIO erkende dienstverleners. Voor elk van hen geldt dat ze zowel over ruime cybersecurity competenties beschikken als uitgebreide ervaring hebben met het adviseren en begeleiden van bedrijven. De onderneming kiest zelf op welke dienstverlener hij een beroep wil doen. De acht geselecteerde dienstverleners zijn: 

Klik op de dienstverlener om hun aanbod en expertise te ontdekken. 

Welke diensten komen in aanmerking?  

Alleen diensten die in het kader van het raamcontract aangeboden worden door de acht geselecteerde dienstverleners komen in aanmerking voor de VLAIO-subsidie. Elk van de acht dienstverleners biedt de drie pakketten START, MEDIUM en PLUS aan die elk tot doel hebben de cybersecurity-maturiteit van kmo's of maatwerkbedrijven duurzaam te verbeteren. Een onderneming maakt zelf de keuze op welk pakket hij beroep wenst te doen.  

Kan je switchen van pakket of een pakket uitbreiden? 

Het is mogelijk om tijdens de uitvoering van een pakket over te schakelen een uitgebreidere versie. Dus van START naar MEDIUM of PLUS. Of van MEDIUM naar PLUS. De meeste dienstverleners bieden bijkomende uitbreidingspakketten aan die toelaten om extra verbeterpunten aan te pakken of in specifieke topics te verdiepen. Deze uitbreidingspakketten kunnen alleen in combinatie met pakket MEDIUM of PLUS opgenomen worden. 

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail