decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Wie kan van het aanbod gebruikmaken?

Wie kan gebruik maken van de cybersecurity verbetertrajecten?

De diensten in het kader van dit raamcontract zijn gericht op kmo’s met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen (IoT= Internet of Things). De dienstverlener zal tijdens een intakegesprek met jou nagaan of je bedrijf hieraan voldoet. De dienstverlening is vooral gericht op het ondersteunen van kmo’s waar nog een sterke groei inzake cyberveiligheid gerealiseerd kan worden. Een kmo kan daarom over een periode van vier jaar slechts eenmaal ondersteuning krijgen voor een cybersecurity-verbetertraject. 

Daarnaast gelden er nog een aantal bijkomende voorwaarden die grotendeels gelijklopen met deze van de kmo-groeisubsidie. Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep kan doen op dit aanbod:

 1. Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie
 2. Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm
 3. Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent
 4. Je onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
 5. Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest
 6. Je onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum
 7. Je onderneming voldoet aan de voorwaarden om de-minimissteun te ontvangen

Wat komt in aanmerking? 

Enkel de diensten die in het kader van het raamcontract aangeboden worden door negen geselecteerde dienstverleners komen in aanmerking voor ondersteuning door VLAIO. Elk van de negen dienstverleners biedt twee types basispakketten aan die elk tot doel hebben de cybersecurity-maturiteit van de kmo's duurzaam te verbeteren.

Enerzijds is er het standaard basispakket met een kostprijs tussen de € 25.000 en € 30.000 en anderzijds is er de lightversie van het basispakket met een beperktere omvang (kostprijs tussen de € 15.000 en € 20.000) en specifiek gericht op de kmo’s die hun eerste stappen wensen te zetten op vlak van cyberveiligheid en/of kmo’s met een minder complexe IT/OT omgeving. Hou er rekening mee dat de lightversie van het basispakket hoogstwaarschijnlijk niet voldoende is om alle geïdentificeerde risico’s/problemen op te lossen en dat deze lightversie maar een eerste stap is in het verbeteren van je cyberveiligheid.

Beide types basispakketten bestaan uit drie delen:

 1. een grondige (technische) analyse van de cybersecurity maturiteit van de onderneming
 2. de opmaak van een actieplan waarmee het bedrijf een grote stap vooruit kan zetten inzake cyberveiligheid
 3. advies/begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen

Een kmo maakt zelf de keuze of hij beroep doet op het volledige basispakket dan wel op de lightversie van het basispakket .Eén van beide basispakketten, met voldoende ruimte voor maatwerk, maakt verplicht onderdeel uit van elk traject.

Sommige dienstverleners bieden ter aanvulling van de basispakketten ook nog uitbreidingspakketten aan die toelaten om extra verbeterpunten aan te pakken dan wel specifieke topics te verdiepen.

Algemeen geldt binnen het aanbod van elk van deze dienstverleners dat: 

 • kosten voor de aankoop van hardware kunnen enkel in zeer beperkte mate en als onderdeel van een breder dienstverleningstraject
 • licentiekosten, kosten voor softwaretools kunnen enkel in functie van en beperkt tot de looptijd van het specifieke begeleidingstraject en zijn in elk geval uitgesloten als standalone
 • kosten met betrekking tot de daadwerkelijke certificering van cybersecurity standaarden door een externe partij, (bv. ISO277001), komen niet in aanmerking
 • kosten voor managed service contracten komen niet aanmerking 

De geselecteerde dienstverleners zijn:

Klik op de dienstverlener voor hun aanbod.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail