Wie kan van het aanbod gebruikmaken?

Wie kan gebruik maken van het aanbod inzake cyberveiligheid?

De diensten in het kader van dit raamcontract zijn gericht op kmo’s met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen (IoT= Internet of Things). De dienstverlener zal tijdens een intakegesprek steeds met jou nagaan of je bedrijf hieraan voldoet. De dienstverlening is hierbij vooral gericht op het ondersteunen van deze kmo’s waar nog een sterke groei inzake cyberveiligheid kan gerealiseerd worden. In dit kader zal de voorkeur gegeven worden aan deze kmo’s die in het verleden nog geen of beperkte externe individuele begeleiding inzake CS gehad hebben. Een kmo kan daarom over een periode van vier jaar slechts eenmaal ondersteuning krijgen voor een CS-traject. 

Daarnaast gelden er nog een aantal bijkomende voorwaarden die gelijklopen met deze van de kmo-groeisubsidie. Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep kan doen op dit aanbod:

 1. Je onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie
 2. Je onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm
 3. Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent
 4. Je onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
 5. Je vestiging ligt in het Vlaams Gewest
 6. Je onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum
 7. Je onderneming voldoet aan de voorwaarden om de-minimissteun te ontvangen

Wat komt in aanmerking? 

Enkel de diensten die in het kader van het raamcontract aangeboden worden door negen geselecteerde dienstverleners komen in aanmerking voor ondersteuning door VLAIO.  Elk van de negen dienstverleners biedt een basispakket aan dat bestaat uit 3 delen:

 1. een grondige (technische) analyse van de cybersecurity maturiteit van de onderneming
 2. de opmaak van een actieplan waarmee het bedrijf een grote stap vooruit kan zetten inzake cyberveiligheid
 3. advies/begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen

Dit basispakket, met voldoende ruimte voor maatwerk, maakt verplicht onderdeel uit van elk traject. Sommige dienstverleners bieden ter aanvulling van het basispakket ook nog uitbreidingspakketten aan die toelaten om extra verbeterpunten aan te pakken dan wel specifieke topics te verdiepen.

Algemeen geldt binnen het aanbod van elk van deze dienstverleners dat: 

 • kosten voor de aankoop van hardware kunnen enkel in zeer beperkte mate en als onderdeel van een breder dienstverleningstraject
 • licentiekosten, kosten voor softwaretools kunnen enkel in functie van en beperkt tot de looptijd van het specifieke begeleidingstraject en zijn in elk geval uitgesloten als standalone
 • kosten met betrekking tot de daadwerkelijke certificering van cybersecurity standaarden door een externe partij, (bv. ISO277001), komen niet in aanmerking
 • kosten voor managed service contracten komen niet aanmerking 

De geselecteerde dienstverleners zijn:

 • BA en Sirius Legal
 • CRANIUM
 • Cronos Public Services
 • EY Advisory Services
 • Netcure
 • NVISO Belgium
 • PwC Enterprise Advisory
 • Resilient
 • Toreon

Ontdek meer over hun aanbod.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail