decoratief

Cybersecurity verbetertrajecten

Hoe kan je beroep doen op dit aanbod?

Om beroep te doen op het aanbod binnen dit raamcontract dient een kmo steeds zelf contact op te nemen met één van de negen door VLAIO geselecteerde dienstverleners. Elk bedrijf kan hierbij zelf de dienstverlener kiezen die het best aansluit bij zijn profiel. De mogelijkheid tot samenwerking tussen dienstverleners wordt evenmin uitgesloten.

De geselecteerde dienstverleners zijn:

Klik op de dienstverlener voor hun specifiek aanbod.

Meer over het ondersteuningsaanbod inzake cybersecurity vind je ook op digitaletoekomst.be. De VLAIO bedrijfsadviseurs en andere organisaties uit het VLAIO-netwerk kunnen hierbij ondersteuning geven.

De dienstverlener zal tijdens een intakegesprek bepalen of je bedrijf in aanmerking komt voor de dienstverlening die aangeboden wordt via het raamcontract. Indien dit het geval is zal de dienstverlener in overeenstemming met de noden van het bedrijf een offerte maken in functie van de vooropgestelde dienstverlening. Het is in deze fase belangrijk dat naast de kostprijs en de betalingsmodaliteiten worden verduidelijkt:

  1. welke de verschillende stappen van het traject zijn (deliverables)
  2. wat het beoogde resultaat is
  3. welke tools en methodieken zullen ingezet worden
  4. welke de voorziene tijdsinzet door de dienstverlener is
  5. wat er van de kmo zelf verwacht wordt tijdens het traject

Na goedkeuring van deze offerte door zowel de kmo als VLAIO kan de dienstverlener van start gaan met het cybersecurity traject.

Komt je onderneming niet in aanmerking voor deze dienstverlening? Dan kan de dienstverlener je misschien doorverwijzen naar meer geschikte advies- en begeleidingsinitiatieven.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail