Totstandkoming van een brownfieldconvenant

Beknopt

Om geïnteresseerde ontwikkelaars projecten te laten indienen, publiceert de Vlaamse Regering regelmatig oproepen in het Belgisch Staatsblad. Aanvraagdossiers die ontvankelijk en gegrond worden beoordeeld, krijgen een onderhandelaar toegewezen ter begeleiding van de totstandkoming van een brownfieldconvenant.

Tijdens deze onderhandelingen wordt er samengezeten met alle overheden die bij de realisatie van het project betrokken kunnen zijn en hierbij beslissingen moeten nemen:

  • het gemeentebestuur
  • het provinciebestuur (eventueel)
  • de betrokken Vlaamse administraties (OVAM, Ruimte & Erfgoed, Wegen en Verkeer, …)
  • eventuele betrokken federale administraties
  • De Lijn, de NMBS, …
  • private partijen
  •  …

Onder leiding van de door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar worden alle knelpunten van het project gezamenlijk besproken. Indien er een oplossing kan gevonden worden, worden de afspraken daarrond in een convenant gegoten die door alle partijen ondertekend wordt.

Hoe moet een aanvraag worden ingediend?

Momenteel is er geen oproep lopende. Zoals voorzien in het decreet wordt elk jaar minstens één oproep voorzien, ook in 2019. Verdere informatie zal via de website bekendgemaakt worden. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail