Over ons

VLAIO gaat aan de slag met de DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN van de Verenigde Naties

Iconen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) werden in 2015 door de VN opgesteld als de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 met aandacht voor economische, sociale en ecologische aspecten. Ook VLAIO wil een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid en aan een succesvolle transformatie van de Vlaamse economie en samenleving.

Over de samenwerking met CIFAL Flanders

UNITAR | CIFAL Flanders is een expertisecentrum gevestigd in Antwerpen dat een belangrijke maatschappelijk rol heeft om het duurzaamheidsdenken bij zowel overheden, academische instellingen als bedrijven en non-profit organisaties aan te moedigen. CIFAL heeft een specifiek VN-mandaat voor het informeren, sensibiliseren en inspireren rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De voornaamste activiteiten van CIFAL focussen op opleidingen, projecten en coaching-trajecten over de VN Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de bijhorende SDG’s. 

Neem een kijkje op de website van CIFAL Flanders voor meer informatie over hun SDG coaching trajecten en trainings. CIFAL Flanders heeft ook een (Engelstalige) nieuwsbrief.

Logo CIFAL Flanders