Beleidsdocumenten

Ondernemerschap stimuleren

Conceptnota aan de Vlaamse Regering

Clusterbeleid

Innovatieve bedrijfsnetwerken hebben tot doel een dynamiek op gang brengen binnen een groep ondernemingen. Van deze bedrijfsnetwerken wordt verwacht dat ze via een intense samenwerking tussen de ondernemingen een concreet actieplan uitvoeren, met een aantoonbare economische meerwaarde voor de participerende ondernemingen. Ook gezamenlijke initiatieven in opkomende domeinen passen binnen dit clustertype.