Nog te vervangen

Verplichtingen na de start

Inhoudingsplicht

Ben jij een opdrachtgever, ondernemer of onderaannemer die activiteiten uitvoert (of laat uitvoeren) in de bouwsector, vleessector of sector van de bewakings- en/of toezichtsdiensten? Dan zal jij steeds, voor het betalen van je facturen, moeten nagaan of je (onder)aannemers fiscale en/of sociale schulden hebben. Wanneer er schulden zijn, zal je namelijk niet de hele factuur mogen betalen. Je zal dan een deel van het bedrag moeten inhouden en rechtstreeks doorstorten aan de overheid. Dit wordt ook wel inhoudingsplicht genoemd.

Opgelet: wanneer je deze inhoudingsplicht niet correct toepast, riskeer je:

  • Een administratieve geldboete gelijk aan het dubbel van het bedrag dat je had moeten ingehouden en doorgestort worden.
  • Hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld (in bepaalde mate) voor de betaling van de fiscale en sociale schulden

Je kan online gemakkelijk nagaan of de inhoudingsplicht op je (onder)aannemer van toepassing is, via de toepassing Check Inhoudingsplicht. Je geeft het ondernemingsnummer in en krijgt vervolgens onmiddellijk te zien of er al dan niet fiscale en/of sociale schulden zijn. Bekijk zeker ook de handige videotutorial.

Tip: wanneer de inhoudingsplicht niet van toepassing is, kan je een attest van je raadpleging downloaden. Je kan dit vervolgens bijhouden als bewijs van controle. Let er wel op dat je de factuur betaalt voor het verlopen van de einddatum van het attest.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de FOD financiƫn (in verband met fiscale schulden) en bij de RSZ (voor sociale schulden).

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: