Nog te vervangen

Verplichtingen na de start

Als zelfstandige betaal je belasting op je inkomen

Jaarlijks moet je een belasting op het belastbaar inkomen betalen. Een eenmanszaak valt onder de personenbelasting, een vennootschap onder de vennootschapsbelasting. 

Tarieven voor de personenbelasting, aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023)

  • op de schijf van het belastbaar inkomen tussen € 0,01 tot € 15.200 betaal je 25% belastingen
  • op de schijf van € 15.200 tot € 26.830 betaal je 40%
  • op de schijf van € 26.830 tot € 46.440 is dat 45%
  • op alle belastbare inkomsten vanaf € 46.440 betaal je 50%

Voorbeeld

Stel dat je belastbaar inkomen € 28.000 bedraagt. Dan betaal je:

  • op de inkomsten in de laagste schijf 25%, dus 25% op € 15.200
  • op de inkomsten in de tweede schijf 40% dus 40% op (€ 26.830 - €15.200)
  • en 45 % op de resterende inkomsten in de derde schijf of 45% op (€ 28.000 - € 26.830)

Je moet ook rekening houden met de belastingvrije basissom van € 10.160. De belasting op de eerste schijf is dus 25% op (€ 15.200 - € 10.160).  Daarnaast zijn er nog de gemeente- en provinciebelasting.

Als startende ondernemer moet je voor je eerstvolgende fiscale aangifte deel 2 (bijkomend aangifteformulier voor zelfstandigen) aanvragen. Ook wanneer je geen inkomsten had uit je zelfstandige activiteit (of zelfs een verlies) ben je verplicht om dit op te nemen in deel 2 van de belastingaangifte.  

Meer info: www.belgium.be/nl/belastingen

Tarieven vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023)

Het tarief bedraagt 25 %.

Onder bepaalde voorwaarden kan een vennootschap voor de eerste schijf van € 100.000 een verlaagd tarief genieten van 20%. 

Meer info: www.belgium.be/nl/belastingen

Voorafbetalingen

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Doe je dit niet, rekent de fiscus belastingvermeerderingen aan. De stortingen moeten de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer dekken.
 De vervaldata zijn: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

Start je voor het eerst een zelfstandige activiteit? Dan ben je voor 3 jaar vrijgesteld van voorafbetalingen, op voorwaarde dat je de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent.

Ook nieuw opgerichte kleine vennootschappen zijn gedurende hun eerste 3 boekjaren geen belastingvermeerdering verschuldigd.

Meer info: Federale Overheidsdienst Financiën: Voorafbetalingen voor zelfstandigen en vennootschappen

Aanvullende belastingen

Zelfstandigen en vennootschappen moeten naast de directe belastingen nog aanvullende belastingen (gemeentebelasting, provinciebelasting,...) betalen. De provinciebelastingen verschillen per provincie.

Meer info: de dienst belastingen van jouw provincie.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: