Nog te vervangen

Verplichtingen na de start

Sluit als zelfstandige verzekeringen af

Je kan verschillende verzekeringen afsluiten. Voorbeelden zijn: een brandverzekering, verzekering voor bedrijfsvoertuigen, verzekering tegen productaansprakelijkheid en bedrijfsschade.


Bepaalde verzekeringen zijn verplicht (autoverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid brand & ontploffing, arbeidsongevallenverzekering personeel). Over andere verzekeringen kan je vrij beslissen ze af te sluiten of niet.  Ben je bestuurder van een vennootschap dan kan je je ook verzekeren tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

Opgelet: De sociale rechten van een zelfstandige zijn niet helemaal gelijk aan die van een werknemer. Om van dezelfde rechten te kunnen genieten als een werknemer, kan je je aanvullend verzekeren (als aanvulling op de rechten die je hebt als zelfstandige). Voorbeelden:

  • een verzekering 'gewaarborgd inkomen' biedt meer bescherming bij ziekte
  • een verzekering ‘vrij aanvullend pensioen’ verbetert je pensioenopbouw

Meer info vind je bij de verzekeraars en de sociale verzekeringsfondsen

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: