Nog te vervangen

Verplichtingen na de start

Je loon als zelfstandige

Ben je zelfstandige met een eenmanszaak, dan is je netto belastbaar inkomen gelijk aan je omzet min je beroepskosten (o.a. ook je sociale zekerheidsbijdragen). Als zelfstandige in bijberoep worden je inkomsten bij je loon als werknemer gerekend. Op dit bedrag zal je belast worden volgens de principes van de personenbelasting. Wat je daarna overhoudt, is dan je netto-inkomen. Let op: dit kan leiden tot hogere belastingvoeten voor de inkomsten uit je bijberoep wanneer je bepaalde inkomstengrenzen overschrijdt.

Heb je een vennootschap, dan moet je jezelf een loon uitkeren. Wettelijk gezien ben je volledig vrij om te bepalen hoeveel loon je jezelf uitkeert. Natuurlijk moet je wel over de middelen beschikken. Je loon zal ook belast worden volgens de principes van de personenbelasting, de overige winst in je vennootschap wordt belast volgens de principes van de vennootschapsbelasting. Overleg zeker met je boekhouder om je verloning fiscaal te optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld ook een groepsverzekering afsluiten om later van een beter pensioen te genieten of kiezen voor een verloning aangevuld met de uitkering van een dividend. 

Een vennootschap oprichten is zeker niet altijd de meest interessante oplossing. Laat je hier ook goed adviseren. Verloning is een grote hap in je kostenstructuur. Hou hier dus zeker rekening mee in je financieel plan.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: