Premies verfraaiing en verduurzaming handelspanden

In 't kort

Er is Vlaamse cofinanciering mogelijk als gemeenten op basis van hun eigen gemeentelijk reglement aan handelaars of eigenaars van handelspanden een premie toekennen voor investeringen aan het handelspand. De mogelijke subsidiabele investeringen hebben als doel: gevelverfraaiing, aanpassingswerken om panden te vergroten of net op te delen om ze beter geschikt te maken, investeringen om het pand te vergroenen, energievriendelijker te maken, het voorzien van een afzonderlijke toegang om de bovengelegen verdiepingen toegankelijk te maken voor andere functies zoals wonen, enz. De gemeente kan ook zelf aangeven welke eventuele andere premies voor investeringen aan handelspanden zij zouden willen opnemen in hun reglement.

Andere oproepen kernversterking

In ondersteuning van de kernversterking in de Vlaamse steden en gemeenten voorzien we daarnaast ook deze oproepen: de profploeg, duurzaam bereikbaarheid van kernen, leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten en opmaak planconcepten integraal handelsvestigingsbeleid.

Samengevat

Voor wie?
Gemeenten
Voor wat?
Gemeentelijke premies die handelaars of eigenaars aanzetten om hun handelspand te verfraaien en te verduurzamen.
Bedrag
Max. € 150.000 voor centrumsteden en max. € 100.000 voor andere gemeenten

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail