Premies verfraaiing en verduurzaming handelspanden

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat moet een projectvoorstel inhouden?

Een gemeentelijk subsidiereglement en een inschatting van het aantal renovatieprojecten dat de komende jaren zal gesteund worden. Het gemeentelijk reglement kan inspelen op de plaatselijke noden en ambities maar de investeringsprojecten van eigenaars of handelaars moeten betrekking hebben op de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden in een ondubbelzinnig afgebakende kern. Het reglement moet bij indiening van het projectvoorstel minstens goedgekeurd zijn door het college van burgemeester en schepenen. Na indiening en eventuele goedkeuring van het projectvoorstel kan het subsidiereglement dan bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Let er wel op dat dit zeker gebeurt vóór de gekozen startdatum.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.