Premies verfraaiing en verduurzaming handelspanden

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Waarom deze oproep?

Er is Vlaamse cofinanciering mogelijk als gemeenten op basis van hun eigen gemeentelijk reglement aan handelaars of eigenaars van handelspanden een premie toekennen voor investeringen aan het handelspand. Gemeenten kiezen uit een menu van mogelijke premies en mogen zelf ook voorstellen doen. De mogelijke subsidiabele investeringen hebben als doel: gevelverfraaiing, aanpassingswerken om panden te vergroten of net op te delen om ze beter geschikt te maken, investeringen om het pand te vergroenen, energievriendelijker te maken, het voorzien van een afzonderlijke toegang om de bovengelegen verdiepingen toegankelijk te maken voor andere functies zoals wonen, enz.

Het is wel van belang om deze gemeentelijke premies vooral te richten op investeringen die zonder deze steun niet gemakkelijk overwogen worden, zoals de vergroening van de gevels en zelfs ook van winkelinterieurs. Er zijn inmiddels heel wat geslaagde voorbeelden, ook van groene winkelbeleving die maar beperkt navolging krijgen terwijl ze zeer relevant zijn voor een klimaatbestendige en attractieve handelskern. De maatregel blijft beperkt tot het duidelijk afgebakend kern(winkel)gebied. Er zijn gemeenten die ook secundaire kernen hebben afgebakend waar ze handel en andere publiekstrekkers willen concentreren/faciliteren. Ook die kleinere kernen komen in aanmerking. Het is aan de gemeenten om in hun reglement te definiëren wat ze als handelspand beschouwen. Dat kan om meer gaan dan om winkels alleen, maar om alle panden die publiek toegankelijk zijn bijvoorbeeld.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.