Kledingwinkel

Leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten

In 't kort

Subsidie voor de aankoop en transformatie van leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten met het oog op de ondersteuning van het lokaal ondernemerschap in de kern.

Gemeenten kunnen een subsidie bekomen van 30% voor de aankoop en of transformatie van leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten in de kernen met een maximum van € 500.000 per project en per gemeente. De aankoop en transformatie moet gebeuren om een project te realiseren dat ondersteunend of faciliterend is voor het lokaal ondernemerschap in de kern. Gemeenten kunnen voor de uitvoering van dit project beroep doen op een autonoom gemeentebedrijf, intercommunale of leegstandsbeheerorganisatie.

Andere oproepen kernversterking

In ondersteuning van de kernversterking in de Vlaamse steden en gemeenten voorzien we daarnaast ook de oproep duurzame bereikbaarheid kernen.

Oproep actief

Wanneer?
Van tot

Samengevat

Voor wie?
gemeenten
Voor wat?
aankoop en of transformatie van handelspanden en bedrijfsruimten
Bedrag
max. € 500.000 met een steun van 30% van de subsidiabele kosten

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail